Tổng hợp 672 doanh nghiệp đã tổ chức xong Đại Hội Cổ Đông 2019, Doanh thu kế hoạch tăng 7.8% so với 2018

by finandlife04/05/2019 19:57

Nếu như 2017, các doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng 14.8% doanh thu, 2018 tăng trưởng 8.9%, thì đến 2019, con số này đang 7.6%. Đại hội cổ đông các doanh nghiệp lớn lý giải cho lý do chủ yếu đến từ lo ngại biến động bất thường thị trường trong năm qua (2018) cùng với diễn biến khó đoán cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Lưu ý: số liệu được tập hợp bởi tất cả doanh nghiệp niêm yết và UPCOM, không tính cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Số liệu kế hoạch 2019, dựa trên 672 doanh nghiệp đã họp xong đại hội cổ đông 2019. (Link cũ, dựa trên 379 doanh nghiêp đầu tiên tổ chức đại hội cổ đông 2019, số liệu tăng trưởng doanh thu khi đó giảm 0.5% so với năm trước.)  

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Giá thép xây dựng tăng trở lại có giúp cải thiện biên lãi gộp HPG

by finandlife30/04/2019 13:45

Giá phôi thép và giá thép xây dựng tăng trở lại mạnh mẽ từ cuối 2018 tại thị trường TQ do chính sách môi trường nhằm hạn chế nguồn cung của quốc gia này. Cùng lúc với đó, HPG đặt kế hoạch doanh thu lần đầu đạt 70k tỷ đồng, tăng 25% so với 2018 nhờ kỳ vọng dòng tiền mới từ những mẻ thép đầu tiên của nhà máy Dung Quất.

“The expected drop-off in mainland production is “driven by a suite of government policies,” including stricter environmental regulations, supply-side reforms reducing some loss-making capacity, and a push to cut debt, according to the department. At the same time, global output to 2020 is expected to largely hold steady, aided by expansions outside China, it said.

Bloomberg

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Chỉ số tham lam sợ hãi 45 - vùng trung tính, xu hướng cải thiện so với 1 tuần trước

by finandlife30/04/2019 11:40

Tags:

Psychology

Book Review “Sapiens Lược sử loài người”

by finandlife28/04/2019 10:46

“Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất cả con người sinh ra bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, đó là quyền được sống, quyền được tự do, và quyền được mưu cầu hạnh phúc.”

Tuyên ngôn độc lập Mỹ, năm 1776

Được Yuval Noah Harari hiểu lại theo nghĩa sinh học như sau:

“Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất cả con người tiến hóa một cách khác nhau, họ sinh ra với những đặc điểm có thể biến đổi nhất định, và trong số đó là sống và theo đuổi lạc thú.”

FINANDLIFE

Tags:

StoriesofLife

Lần đầu tiên sau nhiều năm, các doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu không tăng trưởng

by finandlife26/04/2019 12:27

Nếu như 2017, các doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng 14% doanh thu, 2018 tăng trưởng 8.3%, thì đến 2019, con số này đang -0.5%. Đại hội cổ đông các doanh nghiệp lớn lý giải cho lý do chủ yếu đến từ lo ngại biến động bất thường thị trường trong năm qua (2018) cùng với diễn biến khó đoán cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Lưu ý: số liệu được tập hợp bởi tất cả doanh nghiệp niêm yết và UPCOM, không tính cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Số liệu kế hoạch 2019, dựa trên 379 doanh nghiệp đã họp xong đại hội cổ đông 2019.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu