Why Foreign Investors love Vietnam Banking Stock?

by finandlife01/03/2021 17:40

Tags: , , ,

Economics | Stocks

GAP USBY 10Y vs VNBY 10Y

by finandlife26/02/2021 08:55

 

Tổng thống mới Biden muốn phát hành trái phiếu để lấy tiền cứu trợ, dẫn đến bond yield tăng. Tất nhiên bond yield tăng có thể kéo lãi suất tăng theo. Tuy nhiên, FED và bộ tài chính đều muốn duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ kinh tế nên có thể vấn đề sẽ sớm được cân lại. 

A T

Tags:

Economics

Expected earnings growth rate of VN listed Companies

by finandlife23/02/2021 16:44

Tags:

Economics

NHẠC VẪN CHƠI?

by finandlife20/02/2021 09:58

Tags:

Economics

COVID GIÚP DÒNG TIỀN THUẦN DOANH NGHIỆP CAO NHẤT LỊCH SỬ

by finandlife09/02/2021 21:39

Trái ngược với bức tranh kinh doanh có phần tối tăm thì doanh nghiệp lại rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Lợi nhuận sau thuế tuy có giảm nhẹ nhưng dòng tiền trước thay đổi vón lưu động không suy giảm nhiều. Trong khi đó, doanh nghiệp ưu tiên thu hồi công nợ và giải phóng hàng tồn làm cho thay đổi vốn lưu động lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận số dương. COVID cũng làm nhiều doanh nghiệp không dám xuống tiền đầu tư, capex giảm mạnh, chỉ còn hơn ½ so với nhiều năm trước.

Tất cả những điều đó giúp cho UFCF dương mạnh, bằng 10 lần so với 2019, và là năm có dòng tiền thuần cao kỷ lục trong lịch sử.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu