HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (HSX: CSV) ĐẠT 529 TỶ ĐỒNG TIỀN MẶT RÒNG CUỐI Q3/2023

by finandlife25/10/2023 09:02

"The key to growth is the introduction of higher dimensions of consciousness into our awareness."

Lao Tzu

Tại 30/9/2023, bảng cân đối kế toán lành mạnh, tiền ròng (tiền và tương đương tiền trừ nợ vay ngân hàng) đạt 529 tỷ đồng. Nợ chỉ chiếm 14% tổng tài sản.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường khoảng >3,000 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa chỉ 1,746 tỷ đồng, giá trị thật cao hơn 80% giá thị trường.

Việt Nam đang trong giai đoạn tốt cho đầu tư vào ngành hóa chất cơ bản. CSV là doanh nghiệp tốt, nếu nhà nước thoái vốn sẽ là thương vụ hời cho các doanh nghiệp hóa chất lớn cùng ngành thâu tóm.

Nếu bỏ ra 1,746 tỷ đồng mua trọn công ty, nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn cực nhanh. Công ty đang có gần 529 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng, không nợ nần gì. Có thể dùng toàn bộ tiền này trả cổ tức. Đội mua lại chỉ bỏ 1,217 tỷ đồng đã có cả công ty. Dòng tiền ròng tự do mỗi năm công ty tạo ra 330 tỷ đồng. Có nghĩa đội mua lại chỉ phải mất 3.7 năm thu hồi vốn. Từ năm thứ 4 trở đi, cổ máy tạo tiền vẫn hoạt động trong khi vốn đầu tư đã thu hồi đủ.

Là nhà đầu tư tài chính thuần túy (người mua 1 ít cổ phiếu và hưởng thành quả nhờ cổ tức), CSV tạo ra suất sinh lãi cổ tức trung bình 10-12%/năm. Con số này có thể nâng lên nhiều hơn nếu nhà đầu tư biết cách tạo áp lực trong đại hội cổ đông để nâng tỷ lệ chi trả cổ tức (hiện công ty chỉ chi trả 50% lượng lợi nhuận làm ra hàng năm), và giảm trích quỹ khen thưởng phúc lợi xuống (hiện chi trả 8-10% lợi nhuận là quá cao).

 

Thương vụ hời trong giai đoạn hiện này rất rất hiếm hoi, chỉ xuất hiện ở vài doanh nghiệp nhà nước tốt, chưa có chủ rõ ràng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (HSX: CSV) ĐẠT 52 TỶ LNST Q2/2023, SUẤT SINH LÃI CỔ TỨC TIỀN MẶT GẦN 10%/NĂM, TỶ SUẤT SINH LÃI CỔ PHIẾU TẠI MỨC GIÁ HIỆN TẠI KỲ VỌNG 30%/NĂM.

by finandlife29/07/2023 12:06

Tại 30/6/2023, bảng cân đối kế toán lành mạnh, tiền ròng (tiền và tương đương tiền trừ nợ vay ngân hàng) đạt 497 tỷ đồng. Nợ chỉ chiếm 13% tổng tài sản.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu khoảng 4,000 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa chỉ 1,671 tỷ đồng, giá trị thật gấp 2.5 lần.

Việt Nam đang trong giai đoạn tốt cho đầu tư vào ngành hóa chất cơ bản. CSV là doanh nghiệp tốt, nếu nhà nước thoái vốn sẽ là thương vụ hời cho các doanh nghiệp hóa chất lớn cùng ngành thâu tóm.

CSV đang được sở hữu 65% bởi nhà nước. Một doanh nghiệp vững mạnh, bị định giá quá thấp so với giá trị thật. Giao dịch cổ phiếu hàng ngày với thanh khoản kém, dễ dàng neo giá thấp giả tạo.

Nếu nhà nước thoái vốn, đây là mồi ngon cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc, người Thái Lan đang rất năng động tìm kiếm các doanh nghiệp trong ngành cơ bản.

Nếu bỏ ra 1,671 tỷ đồng mua trọn công ty, nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn cực nhanh. Công ty đang có gần 497 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng, không nợ nần gì. Có thể dùng toàn bộ tiền này trả cổ tức. Đội mua lại chỉ bỏ 1,173 tỷ đồng đã có cả công ty. Dòng tiền ròng tự do mỗi năm công ty tạo ra 330 tỷ đồng. Có nghĩa đội mua lại chỉ phải mất 3 năm thu hồi vốn. Từ năm thứ 4 trở đi, cổ máy tạo tiền vẫn hoạt động trong khi vốn đầu tư đã thu hồi đủ.

Thương vụ hời trong giai đoạn hiện này rất rất hiếm hoi, chỉ xuất hiện ở vài doanh nghiệp nhà nước tốt, chưa có chủ rõ ràng.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (HSX: CSV) CHIA CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2022 1000 ĐỒNG

by finandlife21/05/2023 17:17

Ngày chốt quyền 5/6/23, ngày chi trả 26/6/23.

Như vậy, CSV đã chia cổ tức 2022 tổng cộng 2000 đồng/cp, còn 1500 đồng nữa sẽ chia đến hết năm 2023. Tổng cổ tức trên mỗi cổ phiếu đạt 3,500 đồng/năm, suất sinh lãi cổ tức 11.5%, rất cao so với tiền gửi ngân hàng.

Trong năm 2022, CSV ghi nhận 2104 tỷ doanh thu, +33%; 354 tỷ lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, +69%.

Công ty đặt kế hoạch 2023 với 1957 tỷ doanh thu; 216 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương đương EPS cuối năm đạt 4,900 đồng/cp, PEF 6 lần.

CSV đang được sở hữu 65% bởi nhà nước. Một doanh nghiệp vững mạnh, bị định giá quá thấp so với giá trị thật. Giao dịch cổ phiếu hàng ngày với thanh khoản kém, dễ dàng neo giá thấp giả tạo.

Nếu nhà nước thoái vốn, đây là mồi ngon cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc, người Thái Lan đang rất năng động tìm kiếm các doanh nghiệp trong ngành cơ bản.

Nếu bỏ ra 1,330 tỷ đồng để mua trọn công ty, nhà đầu tư sẽ chỉ mất 3 năm thu hồi vốn. Từ năm thứ 4 trở đi, đó là phần lời.

Nếu là nhà đầu tư tài chính thuần túy (người mua 1 ít cổ phiếu và hưởng thành quả nhờ cổ tức), với mức giá cổ phiếu hiện tại, nhà đầu tư sẽ thu về cổ tức ổn định mỗi năm >10% tính trên vốn đầu tư.

Nếu nhà đầu tư biết cách tạo áp lực trong Đại Hội Cổ Đông, mức sinh lãi cổ tức có thể lên đến 18%/năm tính trên vốn đầu tư. Hiện công ty chỉ dùng 50% lợi nhuận để chi trả cổ tức, chi trả 8-10% lợi nhuận để khen thưởng phúc lợi. Nếu cấu trúc theo hướng nâng lương cho người lao động, và giảm trích quỹ khen thưởng phúc lợi xuống (quỹ khen thưởng phúc lợi là một khoản được trích từ lợi nhuận sau thuế, không được hưởng tấm chắn thế, rất bất lợi cho cổ đông). Khi đó, CSV có thể dùng 80% lợi nhuận để trả cổ tức, thì mức sinh lời cổ tức của cổ đông sẽ tăng lên 60-80% so với hiện tại.

Đây là case đầu tư cơ bản hiếm hoi còn sót lại, NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HÓA CHẤT MIỀN NAM (HSX: CSV) ỨNG CỔ TỨC 2022

by finandlife22/12/2022 09:27

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022, chi trả 1000 đồng/cp

Ngày chốt: 1/2/2023

Ngày trả: 13/2/2023

Tổng lợi nhuận sau thuế trượt 4 quý đạt 385 tỷ đồng, EPS đạt 8,718 đồng, P/E chỉ 3.5 lần.

Cổ tức tiền mặt cao, 3600 đồng/cp mỗi năm trong 2017 và 2018; 2500 đồng năm 2019; 2000 đồng cho năm 2020; 1500 cho 2021. Mức độ chi trả cổ tức trung bình 7 năm qua của CSV đạt 50% trên EPS, EPS 2022 khả năng đạt 8 ngàn đồng/cổ phiếu, cổ tức tiền mặt có thể lên 3,500 đồng/cp, suất sinh lãi cổ tức tiền mặt gần 11.6%/năm.

Bảng cân đối kế toán lành mạnh, tiền ròng (tiền và tương đương tiền trừ nợ vay ngân hàng) đạt 488 tỷ đồng, tăng 317 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Nợ chỉ chiếm 19% tổng tài sản.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu khoảng 4,000 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa chỉ 1,339 tỷ đồng, tiềm năng tăng giá 3 lần.

Việt Nam đang trong giai đoạn tốt cho đầu tư vào ngành hóa chất cơ bản. CSV là doanh nghiệp tốt, nếu nhà nước thoái vốn sẽ là thương vụ hời cho các doanh nghiệp hóa chất lớn cùng ngành thâu tóm.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HÓA CHẤT MIỀN NAM (HSX: CSV) CÔNG BỐ KQKD Q3/2022 VỚI LNST ĐẠT 101 TỶ ĐỒNG

by finandlife21/10/2022 10:17

“A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving.” Lao Tzu

Doanh thu quý 3/2022 đạt 574 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 đạt 101 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế trượt 4 quý đạt 385 tỷ đồng, EPS đạt 8,718 đồng.

Cổ tức tiền mặt cao, 3600 đồng/cp mỗi năm trong 2017 và 2018; 2500 đồng năm 2019; 2000 đồng cho năm 2020; 1500 cho 2021. Mức độ chi trả cổ tức trung bình 7 năm qua của CSV đạt 50% trên EPS, EPS 2022 khả năng đạt 8 ngàn đồng/cổ phiếu, cổ tức tiền mặt có thể lên 3,500 đồng/cp, suất sinh lãi cổ tức tiền mặt gần 9%/năm.

Bảng cân đối kế toán lành mạnh, tiền ròng (tiền và tương đương tiền trừ nợ vay ngân hàng) đạt 488 tỷ đồng, tăng 317 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Nợ chỉ chiếm 19% tổng tài sản.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu khoảng 4,380 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa chỉ 1,664 tỷ đồng, tiềm năng tăng giá 160%.

Việt Nam đang trong giai đoạn tốt cho đầu tư vào ngành hóa chất cơ bản. CSV là doanh nghiệp tốt, nếu nhà nước thoái vốn sẽ là thương vụ hời cho các doanh nghiệp hóa chất lớn cùng ngành thâu tóm.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu