ĐỊNH GIÁ VS GIÁ CẢ CẬP NHẬT 15/12/2021

by finandlife15/12/2021 08:57

Tags:

Economics | Psychology | StockAdvisory

BẤT CHẤP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG, DÒNG TIỀN TỔNG THỂ VẪN VÀO RÒNG KỶ LỤC

by finandlife10/10/2021 21:24

Tags:

Psychology | StockAdvisory

PHIÊN BÙNG NỔ VỚI DÒNG TIỀN VÀO RÒNG LỚN KỶ LỤC

by finandlife07/09/2021 08:13

Tags:

Psychology | StockAdvisory

Lợi suất trái phiếu 10 năm duy trì thấp vs VNIndex YTD

by finandlife06/09/2021 08:13

Tags:

Economics | StockAdvisory

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CẢI THIỆN MẠNH SAU KẾT QUẢ KINH DOANH Q2/2021

by finandlife15/08/2021 09:58

Kết quả kinh doanh Q2 hồi phục vượt kỳ vọng, giúp định giá cổ phiếu Việt Nam tăng mạnh. Thị trường đã quay lại thời kỳ có upside sau 2 quý bị áp lực downside.

***Dữ liệu tài chính hơn 500 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, không bao gồm các doanh nghiệp trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StockAdvisory

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu