Chu kỳ các nền kinh tế

by finandlife19/11/2019 11:25

Tags: ,

Economics

Ngành ngân hàng cập nhật đến quý 3/2019, on track

by finandlife10/11/2019 11:55

Huy động, cho vay tăng trưởng vừa phải. Hiệu quả hoạt động kinh doanh tiếp tục cải thiện, nợ xấu duy trì ổn định. Thu nhập lãi thuần tiếp tục tăng trưởng >20%yoy.

Về định giá, ngoài VCB đang kha khá đắt đỏ, những ngân hàng còn lại khá mềm.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Stocks

UPGRADE Q3.2019

by finandlife07/11/2019 14:22

Tags:

Economics | Stocks

KQKD QUÝ 3/2019- ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TIẾP TỤC GIẢM, BIÊN LÃI TĂNG TRỞ LẠI

by finandlife04/11/2019 14:09

Tags:

Economics | StockAdvisory

LƯỢNG NIÊM YẾT BỔ SUNG BẰNG PHÂN NỬA TĂNG TRƯỞNG VỐN HÓA

by finandlife27/09/2019 18:44

T

ính từ đầu 2015, vốn hóa thị trường sàn thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 2.4 triệu tỷ đồng. Trong đó, lượng niêm yết mới và niêm yết bổ sung đạt 1.2 triệu tỷ đồng, chiếm phân nửa.

Cứ mỗi khi thị trường chuẩn bị đón nhận những thương vụ tỷ USD niêm yết, IPO. Đi kèm quá trình window dressing ngập mặt báo, cũng thường là vùng đỉnh thị trường. May mắn, từ giữa 2018 đến nay, không có thương vụ bạc tỷ nào, nhà đầu tư chứng khoán nhờ đó ghi nhận một năm khá êm đềm, nhịp tim trader cũng trở nên “thiền định” hẳn. 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu