YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) CHỐT CHIA CỔ TỨC TIỀN MẶT 23.8%

by finandlife28/06/2021 09:30

Ngày chốt 15/7/2021, giá trị 2,377 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp Yến Sào hàng đầu Việt Nam, bảng cân đối kế toán lành mạnh, trả cổ tức tiền mặt đều và tăng trưởng. Suất sinh lãi cổ tức >10%/năm.

Nếu đây là doanh nghiệp tư nhân, định giá cổ phần xứng đáng 55,000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp đôi giá hiện tại.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Yến Sào Khánh Hòa (UPCOM: SKV) Q1 lợi nhuận tăng 21% cùng kỳ

by finandlife04/05/2021 12:21

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 đạt 554 tỷ và 26 tỷ, lần lượt tăng 9% và 21% so với quý 1/2020. EPS đạt gần 4000 đồng/cp.

Fair Equity tiếp tục tăng từ 1.3k tỷ Q4/2020 lên 1.4k tỷ vào Q1/2021, công ty đang được bán với giá 573 tỷ đồng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV)|WHY DONT BUY SOME?

by finandlife11/03/2021 14:45

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 87 tỷ đồng, doanh thu 1838 tỷ đồng.

Doanh nghiệp yến sào đứng đầu Việt Nam, liên tục tăng trưởng. Giá trị vốn chủ sở hữu xứng đáng hơn 1,300 tỷ đồng, nhưng chỉ được bán với giá 550 tỷ đồng.

Chính sách cổ tức tiền mặt tốt, tỷ lệ chia ổn định ở mức 68% trên thu nhập kiếm được, suất sinh lãi cổ tức đạt 11%/năm.

============

Profit after tax in 2020 is 87 billion dong, revenue is 1838 billion dong.

This is the biggest nests enterprise in Vietnam. Fair equity is more than 1,300 billion, but is sold at 550 billion dong.

Good cash dividend policy with stable pay-out ratio at 68%, dividend yield at 11% / year.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu