Công ty cổ phần VICOSTONE (HNX: VCS): Cược vào sự quay trở lại nhờ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu?

by finandlife20/02/2024 15:59

"Biển cả lớn vì nó chấp nhận mọi dòng chảy; sông suối cao vì nó thấu hiểu sự giảm sút."

Lão Tử

VCS là ví dụ điển hình của một doanh nghiệp tốt bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình hình kinh tế toàn cầu suy giảm. Trong quá khứ, doanh thu hàng năm của công ty dao động từ 5 đến 7 ngàn tỷ đồng, nhưng đến năm 2023, con số này chỉ còn 4.3 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đã giảm mạnh từ 1.4 đến 1.7 ngàn tỷ/năm xuống chỉ còn hơn 800 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp đã giảm từ mức cao nhất là 35%/năm xuống còn 28% vào năm 2023. ROE cũng giảm từ 35% vào năm 2021 xuống còn 15% vào năm 2023.

Vốn hóa thị trường của công ty cũng giảm mạnh, từ 18 đến 19 ngàn tỷ xuống còn hơn 9 ngàn tỷ, tức giảm gần 50%. Giá cổ phiếu giảm từ 110 ngàn đồng xuống còn 61 ngàn đồng.

Theo giải trình KQKD năm 2023, ngành bất động sản và xây dựng tại các thị trường chính của VCS, như Mỹ và Châu Âu, tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lãi suất, lạm phát và giá vật liệu xây dựng cao. Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Tuy nhiên, năm 2024, dự kiến ​​rằng bối cảnh lãi suất sẽ ổn định hơn và lạm phát không còn quá cao, điều này có thể giúp tình hình kinh doanh của công ty trở nên tích cực hơn. Biên lãi gộp đã bắt đầu tăng từ mức thấp nhất là 26% trong quý 1/2023 lên 30% vào quý 4/2023. Tồn kho được duy trì ổn định và công ty không có nợ nần gì.

Công ty duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt trung bình đạt 50% lợi nhuận sau thuế, với mức trung bình là 4000 đồng/cp. Nếu kinh doanh quay lại mức trước đây, suất sinh lãi cổ tức đạt 7%/năm, hấp dẫn.

Dựa trên các dữ liệu kinh doanh và tài chính, giá trị hợp lý của vốn hóa thị trường (theo số liệu của năm thấp điểm 2023) ước đạt 11,850 tỷ đồng, cao hơn 21% so với vốn hóa thị trường hiện tại. Nếu kinh doanh của công ty quay lại như trước đây, giá trị hợp lý của vốn hóa thị trường có thể đạt 20 ngàn tỷ đồng, gấp đôi so với vốn hóa thị trường hiện tại.

Ý tưởng đầu tư:

Mua vào một doanh nghiệp sản xuất đá nhân tạo hàng đầu thế giới với giá trị thực cao hơn 20% so với giá thị trường trong kịch bản tiêu cực nhất, và cao hơn 100% so với giá thị trường trong kịch bản kinh doanh quay trở lại như trước. Mỗi năm nhà đầu tư còn được 7% suất sinh lãi cổ tức bằng tiền mặt.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

SACOMBANK (HSX: STB) NGÂN HÀNG ĐANG BẬT TRỞ LẠI MẠNH MẼ, ĐỊNH GIÁ RẺ

by finandlife07/02/2024 13:46

“Bull markets go to people’s heads. If you’re a duck on a pond, and it’s rising due to a downpour, you start going up in the world. But you think it’s you, not the pond.”

Charlie Munger

Nếu như 2016, lợi nhuận sau thuế của STB chỉ 89 tỷ đồng, thì con số đó liên tục tăng lên, đạt 1182 tỷ năm 2017, đạt 1790 tỷ năm 2018, đạt 2455 tỷ năm 2019, đạt 2682 tỷ năm 2020, đạt 3411 tỷ năm 2021, đạt 5041 tỷ năm 2022, đạt 7719 tỷ đồng năm 2023, và dự phóng đạt 10000 năm 2024.

Lợi nhuận liên tục tăng trưởng giúp cải thiện EPS và BV. Định giá cổ phiếu theo đó cũng tăng lên. Nếu như 2018 giá trị hợp lý vốn hóa thị trường chỉ 15 ngàn tỷ, 2019 chỉ 22 ngàn tỷ, 2020 chỉ 25 ngàn tỷ, 2021 chỉ 32 ngàn tỷ, 2022 chỉ 46 ngàn tỷ, thì đến cuối 2023 đã đạt 71 ngàn tỷ, cuối 2024 dự kiến 92 ngàn tỷ.

Cho vay khách hàng đạt 475 ngàn tỷ, tiền gửi khách hàng đạt 510 ngàn tỷ. Vốn hóa thị trường chỉ đang 58 ngàn tỷ.

Giá trị hợp lý cổ phiếu vào cuối 2024 ước đạt hơn 49 ngàn đồng/cp, so với giá thị trường đang 31 ngàn đồng/cp, tiềm năng tăng giá 59%.

Ý tưởng đầu tư:

Mua cổ phiếu ngân hàng đang bật trở lại mạnh mẽ. Đang được định giá rất rẻ so với giá trị thật. Chính thức hoàn thành tái cấu trúc và có thể trả cổ tức tiền mặt từ 2024. Tỷ suất sinh lãi cổ tức tiền mặt 5% và có thể tăng cao hơn từ 2025.

NOT BAD DEAL 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN (HSX: HT1) GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠO ĐÁY QUÝ THỨ 6 LIÊN TIẾP, VÀ CÓ XU HƯỚNG TĂNG NHẸ TRỞ LẠI

by finandlife01/02/2024 17:16

"Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage."

 

Lao Tzu

Tags:

Stocks

VINAMILK (HSX: VNM) GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP HỒI PHỤC QUÝ THỨ 5 LIÊN TIẾP, 01/02/2024

by finandlife01/02/2024 10:42

Tags:

Stocks

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (UpCOM: MCH) Kết Quả Kinh Doanh Q4/2023 ấn tượng, định giá rẻ nhất ngành tiêu dùng

by finandlife30/01/2024 17:07

“Giá cổ phiếu sẽ vận động xoay quanh trục giá trị doanh nghiệp”

Công ty liên tục tăng trưởng, từ 12 ngàn tỷ doanh thu năm 2013, lên 17 ngàn tỷ năm 2018, lên 27 ngàn tỷ năm 2022, lên hơn 28  ngàn tỷ năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế tăng từ 2 ngàn tỷ 2017 lên hơn 5 ngàn tỷ 2022, lên hơn 7 ngàn tỷ năm 2023.

Bảng cân đối kế toán ngày càng lành mạnh, nếu như nợ chiếm 46% tổng tài sản năm 2014 thì nay chỉ còn 35%. Công ty có tiền ròng 2000 tỷ (Tổng tiền và tương đương lớn hơn nợ ngân hàng 2000 tỷ đồng).

Mỗi năm công ty tạo ra 6 đến 7 ngàn tỷ dòng tiền. Năm 2023 tạo ra hơn 8 ngàn tỷ đồng. Đây là cổ máy tạo tiền quan trọng nhất của Tập Đoàn Masan.

Cổ tức tiền mặt chia trung bình 70-80% lợi nhuận làm ra. EPS 2023 đạt 9,740 đồng/cp, đã ứng tiền 4,500 đồng vào tháng 7/2023. Kỳ vọng cổ đông còn được nhận thêm >2000 đồng trong đại hội cổ đông sắp tới. Cổ tức tiền ròng mỗi năm quanh 6,800 đ/cp, tức suất sinh lãi cổ tức đạt 7.3%, rất hấp dẫn.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường ước đạt 93 ngàn tỷ đồng, cao hơn 40% so với vốn hóa thị trường hiện tại.

Idea đầu tư: Mua một doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu với giá trị thật cao hơn 40% so với giá thị trường, chưa tính yếu tố tăng trưởng những năm tiếp theo. Được nhân cổ tức tiền mặt hàng năm >7%.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu