UDINDEX 11/6/2019

by finandlife11/06/2019 16:36

Tags:

Psychology

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng 1.4k tỷ, mạnh nhất kể từ tháng 10/2018

by finandlife25/05/2019 13:53

10 phiên, tổng bán ròng thông qua khớp lệnh trên HSX lên hơn 1.4k tỷ đồng. Nhịp điệu mạnh nhất kể từ tháng 10/2018.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StoriesofLife

Hoạt động trading tích cực không kéo nổi nền tảng cơ bản yếu đi. Chỉ số tham lam sợ hãi về 30, rất sợ...

by finandlife24/05/2019 17:16

Chỉ số tham lam sợ hãi đóng 24/5 tại 30, vùng sợ hãi. Dẫn dắt tâm lý thị trường đi xuống đến từ cả yếu tố nền tảng cơ bản và yếu tố giao dịch yếu đi. Nhìn lại lịch sử, có lẽ nền tảng cơ bản suy giảm (đường màu cam) là nhân tố chủ đạo nhất.

Trong quý 1/2019, hoạt động trading cổ phiếu sôi nổi hơn, tuy vậy, kết quả kinh doanh quý 1 thực sự tạo thất vọng, lợi nhuận sau thuế không tăng trưởng, biên lợi nhuận tiếp tục suy giảm. Trong khi đó, hoạt động bán giấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng sôi động.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

[Nền yếu 2018 giúp UPGRADE tốt hơn 2019] Quí 1 ontrack

by finandlife19/05/2019 17:59

Chủ yếu cải thiện đến từ giao dịch, còn NỀN TẢNG CƠ BẢN(fundamentals) vẫn hụp lặn suy giảm.

Bài liên quan: 

Nền cao của 2017 làm mọi thứ trở nên kém lung linh hơn trong 2018 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StoriesofLife

Chỉ số tham lam sợ hãi 35 - vùng sợ hãi, cải thiện so với 28 đầu tuần

by finandlife18/05/2019 08:48

Tags:

Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu