Hóa chất Đức Giang (HSX: DGC) KQKD Q2 ấn tượng

by finandlife19/07/2021 17:17

KQKD Q2/2021, DGC đạt 322 tỷ lợi nhuận sau thuế, con số kỷ lục. Như vậy, DGC duy trì mức lợi nhuận >1000 tỷ đồng trượt 12 tháng, quý thứ 2 liên tiếp, tổng lợi nhuận 1 năm đến hết Q2/2021 đạt 1,067 tỷ đồng.

Bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh, tiền mặt ròng (tiền và các khoản tương đương trừ đi vay nợ ngân hàng) đạt mức kỷ lục, 775 tỷ đồng.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu tăng lên 16,300 tỷ đồng.

Với kế hoạch kinh doanh Q3/2021 tăng trưởng mạnh mẽ, Hóa Chất Đức Giang là doanh nghiệp tư nhân sáng giá tiếp theo gia nhập câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

GIÁ PHỐT PHO VÀ DAP TIẾP TỤC TĂNG MẠNH TRONG QUÝ 2

by finandlife16/06/2021 08:54

Tags:

Stocks

GIÁ PHỐT PHO VÀNG TĂNG MẠNH GIÚP CỦNG CỐ ĐỊNH GIÁ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (HSX: DGC)

by finandlife30/05/2021 20:20

Tags:

Stocks

GAP Fair Equity vs Market Cap_Duc Giang Chemicals Group (HSX: DGC)

by finandlife24/04/2021 07:37

Lợi nhuận sau thuế Q1/2021 đạt 284 tỷ, tăng 50% vs cùng kỳ 2020. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trượt 4 quý đạt 1,075 tỷ đồng, hay 45 triệu USD. Tiền mặt ròng đạt gần 728 tỷ đồng, hay 30 triệu USD.

Doanh nghiệp hóa chất cơ bản đứng đầu Việt Nam, liên tục tăng trưởng. Giá trị vốn chủ sở hữu xứng đáng 15,000 tỷ đồng cuối 2021, chỉ được bán với giá 10,000 tỷ đồng.

============

Profit after tax in Q1 / 2021 reached VND284 billion, increase of 50% compared to the same period in 2020. Trailing twelve months Operating profit is VND 1,075 billion (USD 45 million). Net cash is nearly VND 728 billion (USD 30 million).

DGC is the leading chemical enterprise in Vietnam and continuously growing. The fair equity value is around VND 15,000 billion (USD 635 million) at the end of 2021, but current market capitalization is VND 10,000 billion (USD 421 million).

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu