TỒN KHO

by finandlife15/09/2021 20:47

Tags:

Economics

CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCOM: QNS)

by finandlife14/09/2021 20:05

CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCOM: QNS) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận 8 tháng tăng trưởng lần lượng 14% và 20% cùng kỳ.

QNS đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong quý 4, so với cùng kỳ.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Thông tư hướng dẫn cover warrant

by finandlife14/09/2021 19:29

Số: 107/2016/TT-BTC

Tags: ,

General

GIÁ PHỐT PHO VÀ DAP TIẾP TỤC TĂNG MẠNH TRONG QUÝ 3

by finandlife12/09/2021 21:29

Giá hóa chất photpho công nghiệp tại Trung Quốc tiếp tục xác lập đỉnh mới. Theo DGC, công ty được hưởng lợi từ xu hướng này, vì giá bán tăng lên mạnh hơn áp lực chi phí từ giá than tăng.

Với giá bán tăng tốt quý 3, lợi nhuận sau thuế quý 3 có thể đạt 330 tỷ đồng.

Upside 28%, HẤP DẪN.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

PHIÊN BÙNG NỔ VỚI DÒNG TIỀN VÀO RÒNG LỚN KỶ LỤC

by finandlife07/09/2021 08:13

Tags:

Psychology | StockAdvisory

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu