VINAMILK (HSX: VNM) GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP HỒI PHỤC QUÝ THỨ 5 LIÊN TIẾP, 01/02/2024

by finandlife01/02/2024 10:42

Tags:

Stocks

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (UpCOM: MCH) Kết Quả Kinh Doanh Q4/2023 ấn tượng, định giá rẻ nhất ngành tiêu dùng

by finandlife30/01/2024 17:07

“Giá cổ phiếu sẽ vận động xoay quanh trục giá trị doanh nghiệp”

Công ty liên tục tăng trưởng, từ 12 ngàn tỷ doanh thu năm 2013, lên 17 ngàn tỷ năm 2018, lên 27 ngàn tỷ năm 2022, lên hơn 28  ngàn tỷ năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế tăng từ 2 ngàn tỷ 2017 lên hơn 5 ngàn tỷ 2022, lên hơn 7 ngàn tỷ năm 2023.

Bảng cân đối kế toán ngày càng lành mạnh, nếu như nợ chiếm 46% tổng tài sản năm 2014 thì nay chỉ còn 35%. Công ty có tiền ròng 2000 tỷ (Tổng tiền và tương đương lớn hơn nợ ngân hàng 2000 tỷ đồng).

Mỗi năm công ty tạo ra 6 đến 7 ngàn tỷ dòng tiền. Năm 2023 tạo ra hơn 8 ngàn tỷ đồng. Đây là cổ máy tạo tiền quan trọng nhất của Tập Đoàn Masan.

Cổ tức tiền mặt chia trung bình 70-80% lợi nhuận làm ra. EPS 2023 đạt 9,740 đồng/cp, đã ứng tiền 4,500 đồng vào tháng 7/2023. Kỳ vọng cổ đông còn được nhận thêm >2000 đồng trong đại hội cổ đông sắp tới. Cổ tức tiền ròng mỗi năm quanh 6,800 đ/cp, tức suất sinh lãi cổ tức đạt 7.3%, rất hấp dẫn.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường ước đạt 93 ngàn tỷ đồng, cao hơn 40% so với vốn hóa thị trường hiện tại.

Idea đầu tư: Mua một doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu với giá trị thật cao hơn 40% so với giá thị trường, chưa tính yếu tố tăng trưởng những năm tiếp theo. Được nhân cổ tức tiền mặt hàng năm >7%.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) HOÀN THÀNH 105 TỶ LỢI NHUẬN RÒNG 2023

by finandlife26/01/2024 13:02

"The snow goose need not bathe to make itself white. Neither need you do anything but be yourself." 

Lao Tzu

Tags:

Stocks

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HSX: IJC) GIÁ TRỊ HỢP LÝ TĂNG TRỞ LẠI QUÝ ĐẦU SAU 2 NĂM LIÊN TIẾP SUY GIẢM

by finandlife25/01/2024 13:03

Tags:

Stocks

VIETINBANK (HSX: CTG) HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023

by finandlife08/01/2024 09:11

Theo báo chí trong nước, CTG công bố kết quả sơ bộ với những thông tin chính như sau:

- Tăng trưởng tín dụng năm 2023 là 15% so với mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2023 là 8,7%, so với dự báo cả năm của chúng tôi là ~13%

- Tăng trưởng huy động năm 2023E là 13,7% trong đó số dư CASA tăng 27%, hàm ý tỷ lệ CASA có thể rơi vào khoảng 22% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 20,5%

- Tỷ lệ nợ xấu năm 2023E là 1,15% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,40% với tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) là 160% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 170%

- LNTT 2023 không được công bố; tuy nhiên, ban lãnh đạo đã thông báo rằng ngân hàng đã hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận của mình. CTG đặt mục tiêu LNTT riêng lẻ năm 2023 là 22,5 nghìn tỷ đồng (+10,6% YoY), ngụ ý LNTT hợp nhất năm 2023 là khoảng 23,3 nghìn tỷ đồng (+11,4% YoY,) so với dự báo LNTT hợp nhất cả năm của chúng tôi là 22,9 nghìn tỷ đồng (+9,2% YoY)

Nhìn chung, kết quả năm 2023 có vẻ tốt hơn chúng tôi dự đoán nhờ tỷ lệ nợ xấu thấp hơn dự kiến. Chúng tôi chờ báo cáo tài chính năm 2023 để có thêm thông tin về chi phí tín dụng và tỷ lệ xử lý nợ để đánh giá cụ thể hơn bức tranh lợi nhuận của ngân hàng.

VIETCAP RESEARCH

====

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu