[THẤY VẬY NHƯNG KHÔNG PHẢI VẬY] PHONG TRÀO MUA CỔ PHIẾU QUỸ

by finandlife16/08/2019 08:28

Cơ cấu cổ đông không đủ đối trọng, 56% người nhà, 4% GIC, 40% còn lại là khác.

Biên lợi nhuận sụt giảm năm thứ 3 liên tiếp.

Đã qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ 50%yoy, trở về tốc độ tăng trưởng 20%.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5000 tỷ đồng từ đầu 2018, xu hướng vẫn còn tiếp diễn.

Đang đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ, lượng đăng ký bằng với lượng GIC sở hữu, trong lúc nước ngoài bán ròng, make confuse.

 

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

After the yield curve inverts — here’s how the stock market tends to perform since 1978

by finandlife15/08/2019 13:23

Mark DeCambre

Tags:

Economics

MWG - TỐC ĐỘ MỞ CỬA HÀNG VƯỢT KỲ VỌNG

by finandlife10/08/2019 09:13

"Chúng tôi đã tham dự buổi tham quan các cửa hàng và gặp gỡ NĐT của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) trong 2 ngày qua. Nhìn chung, các điểm ghi nhận chính củng cố cho quan điểm tích cực của chúng tôi về MWG. Chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại, dù cần đánh giá chi tiết hơn, đặc biệt là liên quan đến tốc độ mở các cửa hàng DMX (chuỗi bán lẻ điện máy) và BHX (chuỗi siêu thị mini), doanh số/cửa hàng của BHX cũng như đóng góp doanh thu từ các mảng mới như đồng hồ và mắt kính."

ĐẶNG VĂN PHÁP, VCSC

Tags:

Stocks

CÁO PROJECTION

by finandlife08/08/2019 21:02

Tags:

Stocks

KQKD QUÝ 2/2019 983 DOANH NGHIỆP

by finandlife07/08/2019 08:38

Hiện có 983 doanh nghiệp niêm yết và UPCOM đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019. Nhìn chung kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn. Không tính ngân hàng, bảo hiểm, và chứng khoán, tổng lợi nhuận các doanh nghiệp quý 2 đạt 48k tỷ đồng, tăng 8%yoy. Tổng lợi nhuận 2 quý đầu năm đạt 88.8k tỷ, tăng 5.6%. Đòn bẩy nợ tiếp diễn xu hướng giảm 5 năm qua, nợ vay /vốn chủ sở hữu đạt 63%, giảm so với 64% cuối 2018.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu