ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CẢI THIỆN MẠNH SAU KẾT QUẢ KINH DOANH Q2/2021

by finandlife15/08/2021 09:58

Kết quả kinh doanh Q2 hồi phục vượt kỳ vọng, giúp định giá cổ phiếu Việt Nam tăng mạnh. Thị trường đã quay lại thời kỳ có upside sau 2 quý bị áp lực downside.

***Dữ liệu tài chính hơn 500 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, không bao gồm các doanh nghiệp trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StockAdvisory

Nền kinh tế đang thừa tiền ở mức kỷ lục

by finandlife14/08/2021 09:08

Tags:

Economics

VNIndex đang dần bắt kịp tốc độ bơm tiền

by finandlife13/08/2021 20:19

Tags:

Economics

SBV tiếp tục bơm VND vào thị trường

by finandlife12/08/2021 10:34

Hợp đồng mua kỳ hạn USD đáo hạn có thể bơm VND ra thị trường 50 ngàn tỷ trong tháng 7, 80 ngàn tỷ trong tháng 8, và 35 ngàn tỷ những tháng còn lại của 2021.

Cùng với đó, SBV vừa mới thay đổi chính sách mua kỳ hạn sang mua giao ngay.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) CẬP NHẬT KQKD QUÝ 2/2021

by finandlife11/08/2021 21:00

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu