EXPECTED UPSIDE AFTER ADJUSTED RISK OF TOP 3 VIETNAM SECURITIES CO,

by finandlife06/09/2020 21:07

Tags:

Stocks

2020 quay lại nhịp biến động mạnh

by finandlife04/09/2020 08:48

Tags:

Psychology

Cash keeps inflow in stock market

by finandlife30/08/2020 11:10

Tags: ,

Psychology | StockAdvisory

Nền tảng cơ bản suy giảm nhưng hoạt động giao dịch lại sôi động từ sau COVID-19|Fundamentals has downgraded but Trading activity has upgraded since COVID-19

by finandlife12/08/2020 16:13

Theo dõi mức độ thăng hạng 759 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn TP.HCM và Hà Nội cho thấy tình hình nền tảng kinh doanh (fundamentals) ngày càng khó khăn, khó khăn càng nhân lên kể từ khi xuất hiện COVID-19. Tuy vậy, tình hình giao dịch các cổ phiếu trên sàn lại cho thấy bức tranh trái ngược. chỉ số đo mức độ thăng hạng thanh khoản, mua bán cổ phiếu (trading upgrade) lại tăng trưởng mạnh mẽ.

==============

Tracking 759 listed companies on the Ho Chi Minh City and Hanoi Stock Exchange shows that the fundamentals are getting difficult, especially since the appearance of COVID-19. However, the trading situation of stocks showed the opposite picture. The index measuring the level of liquidity, buying and selling stocks (trading upgrade) has grown strongly.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StoriesofLife

TLG thiệt hại nặng vì COVID-19

by finandlife30/07/2020 16:43

Lãi từ hoạt động kinh doanh trượt 12 tháng chỉ còn 218 tỷ đồng, giảm mạnh so với 364 tỷ quý trước đó, giảm gần 1 nửa so với 2 quý trước đó. Giá trị vốn chủ sở hữu hợp lý theo đó cũng giảm mạnh, từ 3.7 ngàn tỷ cuối 2019 chỉ còn 1.8k tỷ hiện tại. Giá cổ phiếu tuy đã giảm rất mạnh so với đỉnh cao, giảm hơn 50% so với đỉnh, nhưng vẫn còn cao nếu so với giá trị doanh nghiệp cập nhật đến hết quý 2/2020.

Kỳ vọng tình hình dịch bệnh sớm kiểm soát, kinh doanh doanh nghiệp sớm cải thiện, Bút Bi Thiên Long là thương hiệu lớn trong nước.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu