[VIT] KQKD Q2.17

by Finandlife23/07/2017 11:12

Doanh thu đạt 418 tỷ, tăng 7% yoy, lợi nhuận đạt 23 tỷ, tăng 23% yoy.

ROE tiếp tục duy trì ở mức 25%.

Biên lãi ổn định ở mức 14%, có nhích nhẹ, chi phí tài chính tăng cao, do công ty tăng vay nợ để đầu tư nhà máy.

Tồn kho tăng lên hơn 250 tỷ, bằng 1 quý doanh số (Red Flag)

Định giá tiếp tục tăng thêm 6.3% so với cuối 2016, lên 38,200 đ/cp.

 

FINANDLIFE 

Tags:

Stocks

[MACRO] Q2.17

by Finandlife21/07/2017 09:40

Tags:

Economics

[BMC] KQKD Q2.17

by Finandlife20/07/2017 22:26

Doanh thu 2 quý đạt 162 tỷ, tăng 232% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 5.7 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ (cùng kỳ có khoản lợi nhuận bất thường).

Duy trì tăng trưởng TTM 2 quý liên tiếp.

Tổng tiền ròng tăng từ 5 tỷ cuối 2016 lên 97 tỷ cuối quý 2, hiện tiền ròng chiếm 41% vốn hóa thị trường BMC.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

[PAC] KQKD Q2.17

by Finandlife19/07/2017 14:00

Doanh thu quý 2 đat >800 tỷ, tăng 40% cùng kỳ 

LNST trừ 25 tỷ bất thường do book lợi nhuận di dời, tăng >10% cùng kỳ.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

[LIX] KQKD Q2.17

by Finandlife18/07/2017 21:58

Tags: ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu