FPT TELECOM (UPCOM: FOX) QUÝ 2/2021 TĂNG TRƯỞNG 26% VS CÙNG KỲ

by finandlife29/07/2021 16:50

Lợi nhuận sau thuế Q2/2021 đạt 470 tỷ, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trượt 12 tháng đạt 2,174 tỷ đồng. Tiền mặt ròng đạt 840 tỷ đồng.

Doanh nghiệp telecom đứng đầu Việt Nam, liên tục tăng trưởng. Giá trị vốn chủ sở hữu xứng đáng >40 ngàn tỷ đồng, nhưng chỉ được bán với giá 26 ngàn tỷ đồng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Bút Bi Thiên Long (HSX: TLG) tiếp tục phục hồi mạnh trong Q2/21

by finandlife28/07/2021 11:03

Lợi nhuận sau thuế đạt 91 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ. Như vậy tổng lợi nhuận sau thuế trượt 12 tháng gần nhất lên 400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, giúp EPS đạt 5000 đồng/cp.

TLG duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định, 2000 đến 3000 đồng/năm.

Bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh, tiền ròng (tiền và các khoản tương đương trừ đi nợ ngân hàng) đạt 620 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh tốt trong Q2, giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu Bút Bi Thiên Long tăng lên 5,800 tỷ đồng, cao gấp đôi so với vốn hóa hiện tại.

Đây là thương vụ đầu tư hấp dẫn.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Hóa chất Đức Giang (HSX: DGC) KQKD Q2 ấn tượng

by finandlife19/07/2021 17:17

KQKD Q2/2021, DGC đạt 322 tỷ lợi nhuận sau thuế, con số kỷ lục. Như vậy, DGC duy trì mức lợi nhuận >1000 tỷ đồng trượt 12 tháng, quý thứ 2 liên tiếp, tổng lợi nhuận 1 năm đến hết Q2/2021 đạt 1,067 tỷ đồng.

Bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh, tiền mặt ròng (tiền và các khoản tương đương trừ đi vay nợ ngân hàng) đạt mức kỷ lục, 775 tỷ đồng.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu tăng lên 16,300 tỷ đồng.

Với kế hoạch kinh doanh Q3/2021 tăng trưởng mạnh mẽ, Hóa Chất Đức Giang là doanh nghiệp tư nhân sáng giá tiếp theo gia nhập câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DÒNG TIỀN VẪN ĐỔ RÒNG MẠNH VÀO CHỨNG KHOÁN

by finandlife03/07/2021 17:31

Bất chấp lo ngại về khả năng điều chỉnh sau một năm tăng trưởng cao của thị trường, dòng tiền vẫn tiếp tục đổ ròng vào chứng khoán và mức độ vẫn cao chưa từng có.

Tháng 7 có thể chứng kiến dòng tiền tây mua ròng trở lại. 

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) CHỐT CHIA CỔ TỨC TIỀN MẶT 23.8%

by finandlife28/06/2021 09:30

Ngày chốt 15/7/2021, giá trị 2,377 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp Yến Sào hàng đầu Việt Nam, bảng cân đối kế toán lành mạnh, trả cổ tức tiền mặt đều và tăng trưởng. Suất sinh lãi cổ tức >10%/năm.

Nếu đây là doanh nghiệp tư nhân, định giá cổ phần xứng đáng 55,000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp đôi giá hiện tại.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu