Chỉ số tham lam sợ hãi đi vào vùng tham lam 27.2.2019

by finandlife27/02/2019 22:28

Sự cải thiện này đến cả từ yếu tố nền tảng cơ bản cải thiện và các nhân tố giao dịch tích cực.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

Chỉ số tham lam sợ hãi cải thiện mạnh 15/2/2019

by finandlife17/02/2019 16:03

Tags: ,

Psychology

Thống kê tất cả doanh nghiệp niêm yết và OTC cho thấy đòn cân nợ ngày càng giảm

by finandlife15/02/2019 13:03

Tags:

Economics

DỰ THẢO GIẢM TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC 2018

by finandlife14/02/2019 09:10

Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều 8. Tổ chức tín dụng được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tổ chức tín dụng hỗ trợ quy định tại khoản 40 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 17/2017/QH14 được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả các loại tiền gửi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 7 Điều 148đ Luật này.

Tức gồm VCB, BID và CTG

Tổng huy động 3 ngân hàng này đến cuối 2018 ước đạt hơn 2.6 triệu tỷ đồng.

Nếu áp dụng theo quy định cũ, tức 3% dự trữ bắt buộc, các NH này phải dự trữ gần 80k tỷ đồng tại SBV. Nếu được giảm 50% dự trữ bắt buộc, các ngân hàng có thêm gần 40 ngàn tỷ đẩy vào cho vay kinh doanh, tương đương 18% tiền SBV bơm ròng hàng năm vào kinh tế.

-------------

Số liệu cả ngành ngân hàng cập nhật đến hết 2018

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Stocks

ACB đạt 5,137 tỷ lợi nhuận sau thuế 2018, tăng 141% yoy

by finandlife30/01/2019 13:15

ACB đạt 5,137 tỷ lợi nhuận sau thuế 2018, tăng 141% yoy.

EPS 2018 đạt gần 4k đồng/cp.

Chi phí hoạt động giảm từ 54.4% xuống 47.8% giúp ROE nâng từ 13.2% lên 24.4%. Mình từng viết ACB có thể đạt 25% khi ACB hạ tỷ số chi phí hoạt động/doanh thu hoạt động về trung bình ngành, tức 43%-46%.

Mọi thứ đang on track.

See you next year. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu