WHY DON'T BUY SOME VCI?

by finandlife21/06/2020 21:25

Tags:

Stocks

OCB BÙNG NỔ 2020

by finandlife21/06/2020 11:57

Kế hoạch tăng vốn điêu lệ từ 7,899 tỷ hiện tại lên 11,275 tỷ thông qua phát hành 25% cổ phiếu thưởng, phát hành cho đối tác Nhật Bản 86.68 triệu cp, và một đối tác nước ngoài khác 31.6 triệu cổ phiếu, giá phát hành không dưới giá trị sổ sách.

2020 là năm cuối cùng SBV bắt buộc các ngân hàng phải lên sàn chứng khoán, OCB nhân cơ hội này huy động vốn và đặt kế hoạch kinh doanh đột phá là điểm nhấn thú vị. Năm 2020, OCB đặt kế hoạch tăng 27% tổng tài sản, tăng 36% lợi nhuận. ROE tiếp tục duy trì >20%, nợ xấu <2%.

OCB là ngân hàng có performance tốt nhất trong ngành trong 6 năm qua, Trong lúc quy mô giá trị doanh nghiệp toàn ngành tăng 3.3 lần tính từ 2015, thì OCB tăng tới 14.5 lần.

Nếu đạt được tất cả các chỉ tiêu này, và hoàn thành việc niêm yết trên HSX trong năm nay, vốn hóa thị trường OCB khi niêm yết xứng đáng 30 ngàn tỷ đồng, cao hơn 2.6 lần vốn hóa thị trường theo giá giao dịch OTC hiện tại.

FINANDLIFE

 

Tags:

Stocks

FAIR EQUITY VS MARKET CAP

by finandlife07/06/2020 20:23

Tags:

Economics

Vốn hóa thị trường sàn HCM giảm về mức 61% so với GDP

by finandlife05/06/2020 08:20

Vốn hóa thị trường sàn TP HCM giảm xuống 61% so với GDP vào cuối tháng 3/2020, mức khá thấp so với 80-93% từ 2017. Tính tới cuối tháng 5, chỉ tiêu này đã hồi phục lên mốc 80%.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

OCB FAIR EQUITY INCREASED 4.4 TIMES COMPARED TO THE ENTIRE SECTOR FROM 2015|OCB NGÂN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TĂNG GẤP 4.4 LẦN SO VỚI NGÀNH KỂ TỪ 2015

by finandlife01/06/2020 15:48

OCB NGÂN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TĂNG GẤP 4.4 LẦN SO VỚI NGÀNH KỂ TỪ 2015

Trong lúc quy mô giá trị doanh nghiệp toàn ngành tăng 3.3 lần tính từ 2015, thì có những ngân hàng nhỏ, năng động, được quản lý tốt, có mức tăng tới 14.5 lần.

Đã đến lúc các nhà quản lý quỹ tìm kiếm anpha nên nhìn vào.

==========

OCB FAIR EQUITY INCREASED 4.4 TIMES COMPARED TO THE ENTIRE SECTOR FROM 2015

While the size of fair equity of the whole industry has increased by 3.3 times since 2015, there are small, dynamic, well-managed banks with an increase of 14.5 times.

It's time for fund managers looking alpha.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu