CTD TRÊN ĐƯỜNG VỀ LẠI GIÁ TRỊ

by finandlife02/07/2020 20:50

Xung đột nội bộ cùng với chu kỳ kinh doanh ngành kém đi từ cuối 2017 đã liên tục làm CTD giảm giá trị doanh nghiệp và cả vốn hóa thị trường. Đỉnh cao, vốn hóa CTD đạt 18 ngàn tỷ đồng, khi đó giá trị doanh nghiệp 16 ngàn tỷ đồng. Hiện tại, vốn hóa CTD chỉ 6 ngàn tỷ đồng, với giá trị doanh nghiệp chỉ 8 ngàn tỷ đồng.

Ở giai đoạn cổ phiếu tăng trưởng, vốn hóa thị trường luôn dẫn dắt giá trị doanh nghiệp, nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trả trước để nhận giá trị doanh nghiệp tăng trưởng sau đó, khi đó, vốn hóa thị trường gần như luôn cao hơn giá trị doanh nghiệp, quá trình đó chính xác đã diễn ra tại CTD từ 2015 đến 2017. Khi vào giai đoạn suy giảm, quá trình ngược lại diễn ra, vốn hóa thị trường liên tục suy giảm, giảm thấp hơn giá trị doanh nghiệp, đỉnh điểm GAP này tại CTD lên đến 4 ngàn tỷ vào cuối 2019 .

Hiện tại, vốn hóa thị trường tăng trở lại mạnh mẽ sau tuyên bố đồng thuận của BOD, chủ tịch Dương ở lại doanh nghiệp, và hứa sẽ đưa CTD trở lại quá trình phát triển mạnh mẽ. Chu kỳ ngành xây dựng rất có thể sẽ khởi sắc từ 2021, điều này kết hợp yếu tố nhân hòa ở nội bộ, không biết CTD có quay lại nổi thời đỉnh cao 18 ngàn tỷ vốn hóa hay không, sẽ rất khó biết trước, tuy vậy, việc vốn hóa quay lại book value, tức 9 ngàn tỷ là khả thi.

Trong bất cứ tình huống nào, việc đúng sai không còn quan trọng, quan trọng hơn hết, rất may mắn được chứng kiến quá trình khủng hoảng nội bộ của một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, đi cùng nó từ lúc bắt đầu cho tới lúc đạt được sự đồng thuận.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

WHY DON'T BUY SOME VCI?

by finandlife21/06/2020 21:25

Tags:

Stocks

OCB BÙNG NỔ 2020

by finandlife21/06/2020 11:57

Kế hoạch tăng vốn điêu lệ từ 7,899 tỷ hiện tại lên 11,275 tỷ thông qua phát hành 25% cổ phiếu thưởng, phát hành cho đối tác Nhật Bản 86.68 triệu cp, và một đối tác nước ngoài khác 31.6 triệu cổ phiếu, giá phát hành không dưới giá trị sổ sách.

2020 là năm cuối cùng SBV bắt buộc các ngân hàng phải lên sàn chứng khoán, OCB nhân cơ hội này huy động vốn và đặt kế hoạch kinh doanh đột phá là điểm nhấn thú vị. Năm 2020, OCB đặt kế hoạch tăng 27% tổng tài sản, tăng 36% lợi nhuận. ROE tiếp tục duy trì >20%, nợ xấu <2%.

OCB là ngân hàng có performance tốt nhất trong ngành trong 6 năm qua, Trong lúc quy mô giá trị doanh nghiệp toàn ngành tăng 3.3 lần tính từ 2015, thì OCB tăng tới 14.5 lần.

Nếu đạt được tất cả các chỉ tiêu này, và hoàn thành việc niêm yết trên HSX trong năm nay, vốn hóa thị trường OCB khi niêm yết xứng đáng 30 ngàn tỷ đồng, cao hơn 2.6 lần vốn hóa thị trường theo giá giao dịch OTC hiện tại.

FINANDLIFE

 

Tags:

Stocks

OCB FAIR EQUITY INCREASED 4.4 TIMES COMPARED TO THE ENTIRE SECTOR FROM 2015|OCB NGÂN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TĂNG GẤP 4.4 LẦN SO VỚI NGÀNH KỂ TỪ 2015

by finandlife01/06/2020 15:48

OCB NGÂN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TĂNG GẤP 4.4 LẦN SO VỚI NGÀNH KỂ TỪ 2015

Trong lúc quy mô giá trị doanh nghiệp toàn ngành tăng 3.3 lần tính từ 2015, thì có những ngân hàng nhỏ, năng động, được quản lý tốt, có mức tăng tới 14.5 lần.

Đã đến lúc các nhà quản lý quỹ tìm kiếm anpha nên nhìn vào.

==========

OCB FAIR EQUITY INCREASED 4.4 TIMES COMPARED TO THE ENTIRE SECTOR FROM 2015

While the size of fair equity of the whole industry has increased by 3.3 times since 2015, there are small, dynamic, well-managed banks with an increase of 14.5 times.

It's time for fund managers looking alpha.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | Stocks

GÍA CỔ PHIẾU ĐÃ PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ SUY GIẢM TRONG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN HẾT Q1/20-The stock price fully reflects the level of decline in corporate valuation

by finandlife03/05/2020 13:21

Giá cổ phiếu đã phản ánh đầy đủ mức độ suy giảm trong định giá doanh nghiệp tính tới hết quý 1/2020. Lần đầu tiên kể từ 2017, giá cả toàn bộ thị trường về dưới giá trị doanh nghiệp.

Dựa trên báo cáo tài chính hơn 500 doanh nghiệp niêm yết và UPCOM không bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, và các công ty chứng khoán, giá trị doanh nghiệp sụt giảm 5% trong quý 1/2020 so với quý 4/2019. Nếu giả định Dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng kinh doanh làm giảm giá trị doanh nghiệp thêm 5% trong quý 2 và 5% trong quý 3, nhịp độ sản xuất kinh doanh quay về mức bình thường từ quý 4, thì giá cổ phiếu hiện tại vẫn còn bị áp lực suy giảm 8 đến 10% trong thời gian tới.

Lưu ý: giả định trong giai đoạn này rất dễ bị thay đổi, do diễn biến dịch bệnh vẫn rất khó lường.

===

The stock price fully reflects the level of decline in corporate valuation by the end of the first quarter of 2020. For the first time since 2017, the entire market capitalization is below the fair equity value.

Based on the financial reports of more than 500 listed companies and UPCOM excluding banks, insurance, and securities companies, the value of businesses dropped by 5% in Q1 / 2020 compared to Q4 / 2019. If we assume that the COVID-19 epidemic will continue to affect the business, reducing the value of the business by 5% in the second quarter and 5% in the third quarter, then the stock price will be still under pressure to decline 8 to 10% in the next coming months.

Note: the assumption in this period is easy to be changed because of COVID 19.

 

GDP growth 6.5%

FINANDLIFE

Tags:

Economics | StockAdvisory | Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu