YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) CHỐT CHIA 2980 ĐỒNG CỔ TỨC

by finandlife24/05/2023 10:46

Theo đó, SKV chốt trả cổ tức tiền mặt 2,980 đồng/cp vào ngày 7/6/2023, và tiến hành chi trả vào tài khoản cho nhà đầu tư vào ngày 16/6/2023.

Suất sinh lãi cổ tức 10%/năm.

Trong bối cảnh, NHNN Việt Nam liên tục thực hiện chính sách giảm lãi suất như hiện nay, lãi suất tiết kiệm trong thời gian tới chắc chắn xu hướng giảm. Các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng như SKV có mức chi trả cổ tức tiền mặt (suất sinh lãi 10%/năm tính trên vốn đầu tư) là hấp dẫn.

Công ty dự kiến đưa vào hoạt động giai đoạn 1 nhà máy mới trong Q4/2023, kỳ vọng sẽ đóng góp thêm doanh số, lợi nhuận từ 2024.

Nếu thuận lợi, lợi nhuận 2024-2025 lợi nhuận sẽ tăng thêm và cổ tức cổ đông nhận được sẽ cao hơn.

Ở khía cạnh M&A, nếu bỏ ra 688 tỷ để mua lại toàn bộ công ty, nhà đầu tư chỉ phải mất 4 năm rưỡi là thu hồi vốn, từ năm thứ 5 trở đi, đó là tiền lời.

Nhà nước đang nắm 51% công ty, thanh khoản cổ phiếu thấp giả tạo là cơ hội để nhà đầu tư mua gom giá rẻ.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (HSX: CSV) CHIA CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2022 1000 ĐỒNG

by finandlife21/05/2023 17:17

Ngày chốt quyền 5/6/23, ngày chi trả 26/6/23.

Như vậy, CSV đã chia cổ tức 2022 tổng cộng 2000 đồng/cp, còn 1500 đồng nữa sẽ chia đến hết năm 2023. Tổng cổ tức trên mỗi cổ phiếu đạt 3,500 đồng/năm, suất sinh lãi cổ tức 11.5%, rất cao so với tiền gửi ngân hàng.

Trong năm 2022, CSV ghi nhận 2104 tỷ doanh thu, +33%; 354 tỷ lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, +69%.

Công ty đặt kế hoạch 2023 với 1957 tỷ doanh thu; 216 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương đương EPS cuối năm đạt 4,900 đồng/cp, PEF 6 lần.

CSV đang được sở hữu 65% bởi nhà nước. Một doanh nghiệp vững mạnh, bị định giá quá thấp so với giá trị thật. Giao dịch cổ phiếu hàng ngày với thanh khoản kém, dễ dàng neo giá thấp giả tạo.

Nếu nhà nước thoái vốn, đây là mồi ngon cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc, người Thái Lan đang rất năng động tìm kiếm các doanh nghiệp trong ngành cơ bản.

Nếu bỏ ra 1,330 tỷ đồng để mua trọn công ty, nhà đầu tư sẽ chỉ mất 3 năm thu hồi vốn. Từ năm thứ 4 trở đi, đó là phần lời.

Nếu là nhà đầu tư tài chính thuần túy (người mua 1 ít cổ phiếu và hưởng thành quả nhờ cổ tức), với mức giá cổ phiếu hiện tại, nhà đầu tư sẽ thu về cổ tức ổn định mỗi năm >10% tính trên vốn đầu tư.

Nếu nhà đầu tư biết cách tạo áp lực trong Đại Hội Cổ Đông, mức sinh lãi cổ tức có thể lên đến 18%/năm tính trên vốn đầu tư. Hiện công ty chỉ dùng 50% lợi nhuận để chi trả cổ tức, chi trả 8-10% lợi nhuận để khen thưởng phúc lợi. Nếu cấu trúc theo hướng nâng lương cho người lao động, và giảm trích quỹ khen thưởng phúc lợi xuống (quỹ khen thưởng phúc lợi là một khoản được trích từ lợi nhuận sau thuế, không được hưởng tấm chắn thế, rất bất lợi cho cổ đông). Khi đó, CSV có thể dùng 80% lợi nhuận để trả cổ tức, thì mức sinh lời cổ tức của cổ đông sẽ tăng lên 60-80% so với hiện tại.

Đây là case đầu tư cơ bản hiếm hoi còn sót lại, NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

BÚT BI THIÊN LONG (HSX: TLG) LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐẠT 101 TỶ TRONG Q1/23

by finandlife09/05/2023 13:04

Kết thúc Q1, TLG đạt 919 tỷ doanh thu, +16% yoy; lợi nhuận sau thuế 101 tỷ, -12% yoy.

Tính trượt 4 quý gần nhất, TLG ghi nhận 307 tỷ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán tiếp tục cải thiện lành mạnh hơn, nợ chỉ còn chiếm 28% tổng tài sản (con số này 32% vào cuối 2022); tiền ròng vào cuối quý 1 đạt 280 tỷ đồng.

Kế hoạch cổ tức tiền mặt 3,500 đồng/cp cho năm 2023, tương đương suất sinh lãi cổ tức đạt 6.7%. Đây là mức sinh lãi cổ tức hấp dẫn đối với doanh nghiệp tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng cao.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường quanh 6 ngàn tỷ, tiềm năng tăng giá hơn 40%.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DANH SÁCH BÁN VỐN 2023 CỦA SCIC

by finandlife05/05/2023 10:11

Tags:

Stocks

FPT TELECOM (UPCOM: FOX) KQKD Q1/2023

by finandlife05/05/2023 08:48

FOX đạt 3790 tỷ doanh thu, +9%yoy; 579 tỷ lợi nhuận sau thuế, +8%yoy.

Đây là mức lợi nhuận theo quý kỷ lục của doanh nghiệp.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường vào cuối quý 1/2023 ước đạt 43 ngàn tỷ đồng, trong khi vốn hóa thị trường 19 ngàn tỷ đồng, tiềm năng tăng giá hơn gấp đôi.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu