HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (HSX: DGC) CÔNG BỐ KQKD 2021 VỚI LNST ĐẠT 2,389 TỶ ĐỒNG

by finandlife20/01/2022 08:51

Thực hiện cả năm 2021, doanh thu đạt 9,550 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2,389 tỷ đồng, tăng 163%. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) đạt 13,963 đồng.

Tiền ròng (tiền sau khi trừ đi các khoản nợ vay ngân hàng) đạt kỷ lục, 2,914 tỷ đồng.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu tăng từ 22 ngàn tỷ của quý 3/2021 lên 33 ngàn tỷ vào cuối năm, tương đương upside gần 50% so với giá hiện tại.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DGC cập nhật 8/12/21

by finandlife08/12/2021 10:00

Vinachem kết thúc đợt chào bán 15tr cp DGC hôm qua, 7/12/21. Giá bán trung bình ước tính khoảng 161k đồng/cp.

KQKD quý 4 dự kiến rất tốt.

DGC được loạt vào rổ FTSE ETF trong kỳ tháng 12.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

TOP20 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch tính đến Q3/2021

by finandlife10/11/2021 08:36

 

ĐVT: tỷ đồng

Tags:

Economics | Stocks

CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCOM: QNS) Tăng trưởng 49% lợi nhuận Q3/2021

by finandlife09/11/2021 08:10

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 cho thấy doanh thu đạt 2,115 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2020.

Dẫn đến, giá trị doanh nghiệp tăng 10% trong quý 3/2021 so với quý 2/2021, và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

VINAMILK (HSX: VNM) GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CÓ CHIỀU HƯỚNG SỤT GIẢM

by finandlife02/11/2021 08:07

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu