KHỐI NỘI MUA RÒNG HƠN 4 NGÀN TỶ TỪ ĐẦU THÁNG 8

by finandlife16/10/2019 16:31

Lượng tiền trong nền kinh tế đang khá dồi dào, bond yield liên tục giảm. Bất chấp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 4 ngàn tỷ kể từ đầu tháng 8 đến nay, nhà đầu tư trong nước vẫn hấp thụ tốt.

Thị trường đang ở ngưỡng kháng cự tâm lý rất nhạy cảm, mốc 1000 điểm. Ở ngưỡng này, dòng tiền trong nước vẫn đang khá ổn đủ để duy trì, nếu nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng trong thời gian tới, sẽ có happy ending. 

FINANDLIFE 

Tags:

Psychology | StoriesofLife

CHỈ SỐ THAM LAM SỢ HÃI CẬP NHẬT ĐẾN 25/9/2019

by finandlife26/09/2019 08:56

Tags:

Psychology | StoriesofLife

TRADERS VIỆT ĐANG THOẢI MÁI NHẤT 3 NĂM QUA

by finandlife03/08/2019 11:52

Tags:

Psychology | StoriesofLife

Chỉ số tham lam sợ hãi đóng cửa 6 tháng đầu 2019 ở 40, ranh giới sợ hãi và trung tính

by finandlife01/07/2019 08:49

Tags:

Psychology | StoriesofLife

Weekend Music Flute Oogway's Legacy Kungfu Panda 3

by finandlife29/06/2019 10:54

Tags:

StoriesofLife

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu