Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục 57 tỷ USD, ngập lụt VND

by Technician08/02/2018 08:37

Bất chấp chu kỳ nhập siêu quay trở lại mạnh mẽ kể từ quý 4/2016 đến nay, dự trữ ngoại hối vẫn tăng trưởng ổn định. Nếu như con số này chỉ là 7 tỷ USD trong 2004, tăng mạnh lên 23.9 tỷ trong giai đoạn bùng nổ đầu tư WTO và hạ nhiệt nhanh chóng sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009, dự trữ ngoại hối chỉ còn 12 tỷ năm 2010, đến tháng 10/2017 đạt kỷ lục 45 tỷ USD, thì đến nay, 8/2/2018 dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục mới 57 tỷ USD.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Vietnam VIX

by finandlife07/02/2018 12:31

Tags:

Economics

BTC ran like Tech bubble

by finandlife04/02/2018 10:17

Tags:

Economics | Psychology

ACB KQKD 2017

by finandlife02/02/2018 14:21

Tags:

Stocks

Khủng long thức giấc 2018

by finandlife31/01/2018 08:51

Lợi  nhuận 2017 đạt 8k tỷ, tăng 100% cùng kỳ, đây là năm thứ 2 bank này duy trì tốc độ năm sau gấp đôi năm trước.

Thu nhập hoạt động liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng thu nhập hoạt động quá cao so với chi phí hoạt động nên lợi nhuận trước dự phòng tăng năm thứ 4 liên tiếp, đạt hơn 11k tỷ năm 2017.

Chi phí dự phòng >3k tỷ, LNTT tăng mạnh

Sự giảm nhanh của chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động góp một phần lớn tăng tính hiệu quả sử dụng vốn, ROE đạt 24% trong 2017, một con số rất cao trong lĩnh vực ngân hàng.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu