VINAMILK (HSX: VNM) GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CÓ CHIỀU HƯỚNG SỤT GIẢM

by finandlife02/11/2021 08:07

Tags:

Stocks

FPT TELECOM (UPCOM: FOX) QUÝ 3/2021 TĂNG TRƯỞNG >12% VS CÙNG KỲ

by finandlife26/10/2021 15:40

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Q3/2021 đạt 449 tỷ, tăng 12.2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh trượt 12 tháng đạt 2,224 tỷ đồng. Tiền mặt ròng đạt 1,234 tỷ đồng.

Doanh nghiệp telecom đứng đầu Việt Nam, liên tục tăng trưởng. Giá trị vốn chủ sở hữu xứng đáng >45 ngàn tỷ đồng, nhưng chỉ được bán với giá 26 ngàn tỷ đồng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Hóa chất Đức Giang (HSX: DGC) Những câu hỏi cần follow trong 1 năm tới?

by finandlife12/10/2021 13:07

Nước ngoài nào đã mua ròng 1000 tỷ DGC trong 1 năm qua?

Giá nào là hợp lý nếu DGC đạt 3000 tỷ lợi nhuận mà không cần tăng vốn?

DGC sẽ làm gì khi tiền mặt ròng vượt 1k tỷ?

Vinachem sẽ bán 8.85% DGC với giá bao nhiêu?

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

BẤT CHẤP NƯỚC NGOÀI BÁN RÒNG, DÒNG TIỀN TỔNG THỂ VẪN VÀO RÒNG KỶ LỤC

by finandlife10/10/2021 21:24

Tags:

Psychology | StockAdvisory

Hóa chất Đức Giang (HSX: DGC) bắt đầu được Chuyên viên Phân Tích ưa thích

by finandlife01/10/2021 08:50

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu