Chỉ số tham lam sợ hãi đóng cửa 5/7/19 ở 58, cải thiện đáng kể so với sợ hãi tuần trước đó

by finandlife05/07/2019 17:32

Đây là mức cao nhất kể từ cuối tháng 3. Sự cải thiện này đến cả từ yếu tố nền tảng cơ bản và giao dịch tích cực. Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng khá mạnh, cùng với dòng tiền thật bỏ vào thị trường ngày càng nhiều hơn, bond yield giảm, CDS thấp cho thấy rủi ro tiền tệ và tỷ giá đang rất thấp. Bên cạnh đó, các yếu tố về giao dịch cải thiện, ngày càng có nhiều cổ phiếu tăng giá hơn, mức độ chấp nhận bán lỗ ở mức thấp nhất lịch sử, trong khi đó, mức độ chấp nhận mua giá cao đang gia tăng. Ngoài ra, thanh khoản cũng cải thiện tốt.

Chỉ số tham lam sợ hãi cải thiện, từ vùng sợ hãi gần quá mức, lên sợ hãi, và hiện đang ở mức trung tính. Tâm lý thị trường đang dần ổn định, và có chiều hướng TỐT. Đây là chỉ dấu tốt cho triển vọng thị trường thời gian tới.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

Vietnam net export of wood and wooden products reached 7 billion US Dollars a year

by finandlife05/07/2019 10:43

Phu Tai Joint Stock Company (HSX: PTB) is the top 50 companies which had the best performance in Vietnam many years in a row. They set the target of leading Vietnam's wood industry, except for FDI enterprises.

Chairman Le Vy's business philosophy "invest synchronously from input to output, build factories even in crisis period helps to take advantage in good economic context.”

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

Dần đảo chiều…

by finandlife04/07/2019 12:34

Tags:

Economics | Psychology

CƠ CẤU NGUỒN VỐN TOÀN THỊ TRƯỜNG HỢP LÝ HƠN

by finandlife03/07/2019 07:37

Nợ vay trên vốn chủ sở hữu toàn thị trường tiếp tục giảm trong quý 1/2019 (64%), như vậy, chỉ số này đã giảm 5 năm liên tiếp. Sau giai đoạn khủng hoảng ngành ngân hàng, lãi suất vay vượt 20%, các doanh nghiệp đã kinh nghiệm hơn. Cơ cấu nợ hợp lý góp phần làm giảm RỦI RO TÀI CHÍNH sắp tới.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Tiền nóng rót trở lại trong tháng 6, xu hướng tiếp tục trong tháng 7

by finandlife02/07/2019 07:49

Dòng tiền nóng quay trở lại từ tháng 12/2018, chững lại trong tháng 4, tháng 5/2019. Rót thêm khá khá trong tháng 6, và sẽ tiếp tục rót mạnh trong tháng 7.

 

FINANDLIFE

Tags: ,

Psychology | StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu