Danh sách thoái vốn dự kiến 2019

by finandlife02/04/2019 16:33

Tags:

Economics | Stocks

Tiền nóng tiếp tục chảy vào thị trường tháng 3, nhưng mức độ giảm dần

by finandlife30/03/2019 11:40

Tags: ,

Economics | Psychology

Chỉ số tham lam sợ hãi kết tháng 3 ở 52, vùng trung lập

by finandlife30/03/2019 10:23

Chỉ số tham lam sợ hãi sau khi đạt đỉnh 67 vào ngày 18/3 đã liên tục suy giảm. Đóng cửa tháng 3, chỉ số này ghi nhận ở mức 53, vùng trung tính. Điều này cho thấy diễn biến tâm lý thị trường đã nhanh chóng chuyển từ tham lam sang trung lập. Thị trường bắt đầu nhạy cảm hơn với tin xấu, dòng tiền rút ra bớt và thanh khoản suy giảm, nguy cơ sụt giảm mạnh, nếu thị trường có tin tức bất lợi, người chơi đang khá thận trọng và sẵn lòng cutloss, rút chạy.

Chào tháng 4/2019.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

Vietnam scored 4 to 0 on Thailand - The same thing on stock market performance

by finandlife26/03/2019 22:35

Tags:

Economics

Nền cao của 2017 làm mọi thứ trở nên kém lung linh hơn trong 2018

by finandlife24/03/2019 12:18

Nếu như 2017, doanh nghiệp niêm yết có sự upgrade trên diện rộng, thì 2018 lại bị hit, chủ yếu do nền cao của 2017. Mức độ upgrade chỉ dưới 50% trong tất cả doanh nghiệp niêm yết, cả yếu tố về giao dịch và nền tảng cơ bản (Fundamentals) đều đi xuống trong 2018.

Rồi đến lượt cái nền yếu của 2018 lại giúp upgrade có thể tốt hơn cho 2019.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StoriesofLife

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu