Expected Return is zero now

by finandlife08/09/2020 16:08

Tags:

Economics | Psychology | StockAdvisory

Nền tảng cơ bản suy giảm nhưng hoạt động giao dịch lại sôi động từ sau COVID-19|Fundamentals has downgraded but Trading activity has upgraded since COVID-19

by finandlife12/08/2020 16:13

Theo dõi mức độ thăng hạng 759 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn TP.HCM và Hà Nội cho thấy tình hình nền tảng kinh doanh (fundamentals) ngày càng khó khăn, khó khăn càng nhân lên kể từ khi xuất hiện COVID-19. Tuy vậy, tình hình giao dịch các cổ phiếu trên sàn lại cho thấy bức tranh trái ngược. chỉ số đo mức độ thăng hạng thanh khoản, mua bán cổ phiếu (trading upgrade) lại tăng trưởng mạnh mẽ.

==============

Tracking 759 listed companies on the Ho Chi Minh City and Hanoi Stock Exchange shows that the fundamentals are getting difficult, especially since the appearance of COVID-19. However, the trading situation of stocks showed the opposite picture. The index measuring the level of liquidity, buying and selling stocks (trading upgrade) has grown strongly.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StoriesofLife

Tiền ứ đọng trong nền kinh tế đang ở mức cao nhất kể từ 2015

by finandlife04/07/2020 10:33

Covid-19 làm đình trệ nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn mở rộng làm ăn suy giảm trong khi tiền bơm ra hỗ trợ dịch bệnh lớn làm lượng tiền thừa mứa lên mức cao nhất kể từ 2015.

Quan sát tương quan giữa tiền ứ đọng với thị trường chứng khoán, cho thấy, từ 2015 đến 2017, tiền ứ đọng tương đối cao cũng là giai đoạn thị trường sôi động và tăng giá tốt, từ 2018 đến 2019, lượng tiền này hụt, bị âm, thị trường cũng èo uột, giảm điểm mạnh. Ba tháng gần đây, tiền thừa tăng mạnh trở lại, và hiện tại đạt đỉnh kể từ 2015, chứng khoán cũng đang có nhiều dấu hiệu tích cực.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StockAdvisory

FAIR EQUITY VS MARKET CAP

by finandlife07/06/2020 20:23

Tags:

Economics

Vốn hóa thị trường sàn HCM giảm về mức 61% so với GDP

by finandlife05/06/2020 08:20

Vốn hóa thị trường sàn TP HCM giảm xuống 61% so với GDP vào cuối tháng 3/2020, mức khá thấp so với 80-93% từ 2017. Tính tới cuối tháng 5, chỉ tiêu này đã hồi phục lên mốc 80%.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu