Thống kê tất cả doanh nghiệp niêm yết và OTC cho thấy đòn cân nợ ngày càng giảm

by finandlife15/02/2019 13:03

Tags:

Economics

DỰ THẢO GIẢM TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC 2018

by finandlife14/02/2019 09:10

Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều 8. Tổ chức tín dụng được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tổ chức tín dụng hỗ trợ quy định tại khoản 40 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 17/2017/QH14 được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả các loại tiền gửi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 7 Điều 148đ Luật này.

Tức gồm VCB, BID và CTG

Tổng huy động 3 ngân hàng này đến cuối 2018 ước đạt hơn 2.6 triệu tỷ đồng.

Nếu áp dụng theo quy định cũ, tức 3% dự trữ bắt buộc, các NH này phải dự trữ gần 80k tỷ đồng tại SBV. Nếu được giảm 50% dự trữ bắt buộc, các ngân hàng có thêm gần 40 ngàn tỷ đẩy vào cho vay kinh doanh, tương đương 18% tiền SBV bơm ròng hàng năm vào kinh tế.

-------------

Số liệu cả ngành ngân hàng cập nhật đến hết 2018

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Stocks

Number of Foreign Visitors reaches approximately 16 billion in 2018. Welcome all of you!

by finandlife29/01/2019 13:49

Foxconn rents land to build factory at the North of Vietnam.

Samsung transfers most of manufacturing to Vietnam.

Japan takes over the big seafood company and builds a lot of food companies at Long Hau Indutrial Zone.

Taiwan builds a lot of factories in Binh Duong, the South of Vietnam

“Vietnam is more amazing than Thailand, at least in arrivals growth history.

It took Thailand 15 years to get from six million to 15 million arrivals. Vietnam? Only seven years, said Atkinson.

Last year’s 15.5 million international visitors also show that Vietnam doubled its number of arrivals in just three years. A third of arrivals are from China. South Korea, Japan and Taiwan and the US are others on Vietnam’s top five list.”

skift.com

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Vietnam Bond Yield decreased when SBV bought 700 million US dollar

by finandlife14/01/2019 09:42

Vietnam State Bank (SBV) bought 700 million US dollar from 7 Jan to 9 Jan.

Bond Yield decrease sharply.

But the return of Vietnamese equity vs Bond Yield keep going hit the bottom.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Vốn hóa thị trường đang cao hơn định giá 34%

by finandlife31/12/2018 22:36

Mặc dầu đã giảm rất mạnh kể từ đỉnh tháng 2/2018, nhưng vốn hóa thị trường cả 3 sàn HSX, HNX, và UPCOM vẫn đạt 3.8 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ chỉ 250 ngàn tỷ đồng mỗi năm, với vốn chủ sở hữu gần 2 triệu tỷ đồng, nợ vay hơn 1 triệu tỷ đồng.

Lát cắt sinh lãi và tài chính như hiện tại, vốn hóa thị trường chỉ nên quanh 2.6 triệu tỷ đồng thôi.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu