Time to buy mid-term again Jan 2019

by finandlife19/01/2019 22:17

Tags:

Psychology

Chỉ số tham lam sợ hãi 16/1/19 ở 35 vùng sợ hãi

by finandlife16/01/2019 17:23

Tags:

Psychology

Vietnam Bond Yield decreased when SBV bought 700 million US dollar

by finandlife14/01/2019 09:42

Vietnam State Bank (SBV) bought 700 million US dollar from 7 Jan to 9 Jan.

Bond Yield decrease sharply.

But the return of Vietnamese equity vs Bond Yield keep going hit the bottom.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Tự doanh vs Index

by finandlife04/01/2019 17:12

Tags:

Psychology

Vốn hóa thị trường đang cao hơn định giá 34%

by finandlife31/12/2018 22:36

Mặc dầu đã giảm rất mạnh kể từ đỉnh tháng 2/2018, nhưng vốn hóa thị trường cả 3 sàn HSX, HNX, và UPCOM vẫn đạt 3.8 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ chỉ 250 ngàn tỷ đồng mỗi năm, với vốn chủ sở hữu gần 2 triệu tỷ đồng, nợ vay hơn 1 triệu tỷ đồng.

Lát cắt sinh lãi và tài chính như hiện tại, vốn hóa thị trường chỉ nên quanh 2.6 triệu tỷ đồng thôi.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu