TLG thiệt hại nặng vì COVID-19

by finandlife30/07/2020 16:43

Lãi từ hoạt động kinh doanh trượt 12 tháng chỉ còn 218 tỷ đồng, giảm mạnh so với 364 tỷ quý trước đó, giảm gần 1 nửa so với 2 quý trước đó. Giá trị vốn chủ sở hữu hợp lý theo đó cũng giảm mạnh, từ 3.7 ngàn tỷ cuối 2019 chỉ còn 1.8k tỷ hiện tại. Giá cổ phiếu tuy đã giảm rất mạnh so với đỉnh cao, giảm hơn 50% so với đỉnh, nhưng vẫn còn cao nếu so với giá trị doanh nghiệp cập nhật đến hết quý 2/2020.

Kỳ vọng tình hình dịch bệnh sớm kiểm soát, kinh doanh doanh nghiệp sớm cải thiện, Bút Bi Thiên Long là thương hiệu lớn trong nước.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HOA PHAT GROUP [HSX: HPG] ENTERPRISE VALUE GROWS FASTER THAN REVENUE

by finandlife25/07/2020 10:39

Tags:

Stocks

NET has increased enterprise value fast after being taken over by MSN

by finandlife19/07/2020 07:41

Tags: , ,

Stocks

Chỉ số tham lam sợ hãi quay trở về vùng hợp lý|Fear Greed Index back to normal

by finandlife14/07/2020 17:30

Tags:

Psychology | StoriesofLife

Tiền ứ đọng trong nền kinh tế đang ở mức cao nhất kể từ 2015

by finandlife04/07/2020 10:33

Covid-19 làm đình trệ nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn mở rộng làm ăn suy giảm trong khi tiền bơm ra hỗ trợ dịch bệnh lớn làm lượng tiền thừa mứa lên mức cao nhất kể từ 2015.

Quan sát tương quan giữa tiền ứ đọng với thị trường chứng khoán, cho thấy, từ 2015 đến 2017, tiền ứ đọng tương đối cao cũng là giai đoạn thị trường sôi động và tăng giá tốt, từ 2018 đến 2019, lượng tiền này hụt, bị âm, thị trường cũng èo uột, giảm điểm mạnh. Ba tháng gần đây, tiền thừa tăng mạnh trở lại, và hiện tại đạt đỉnh kể từ 2015, chứng khoán cũng đang có nhiều dấu hiệu tích cực.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu