GÍA CỔ PHIẾU ĐÃ PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ SUY GIẢM TRONG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN HẾT Q1/20-The stock price fully reflects the level of decline in corporate valuation

by finandlife03/05/2020 13:21

Giá cổ phiếu đã phản ánh đầy đủ mức độ suy giảm trong định giá doanh nghiệp tính tới hết quý 1/2020. Lần đầu tiên kể từ 2017, giá cả toàn bộ thị trường về dưới giá trị doanh nghiệp.

Dựa trên báo cáo tài chính hơn 500 doanh nghiệp niêm yết và UPCOM không bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, và các công ty chứng khoán, giá trị doanh nghiệp sụt giảm 5% trong quý 1/2020 so với quý 4/2019. Nếu giả định Dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng kinh doanh làm giảm giá trị doanh nghiệp thêm 5% trong quý 2 và 5% trong quý 3, nhịp độ sản xuất kinh doanh quay về mức bình thường từ quý 4, thì giá cổ phiếu hiện tại vẫn còn bị áp lực suy giảm 8 đến 10% trong thời gian tới.

Lưu ý: giả định trong giai đoạn này rất dễ bị thay đổi, do diễn biến dịch bệnh vẫn rất khó lường.

===

The stock price fully reflects the level of decline in corporate valuation by the end of the first quarter of 2020. For the first time since 2017, the entire market capitalization is below the fair equity value.

Based on the financial reports of more than 500 listed companies and UPCOM excluding banks, insurance, and securities companies, the value of businesses dropped by 5% in Q1 / 2020 compared to Q4 / 2019. If we assume that the COVID-19 epidemic will continue to affect the business, reducing the value of the business by 5% in the second quarter and 5% in the third quarter, then the stock price will be still under pressure to decline 8 to 10% in the next coming months.

Note: the assumption in this period is easy to be changed because of COVID 19.

 

GDP growth 6.5%

FINANDLIFE

Tags:

Economics | StockAdvisory | Stocks

KHANG ĐIỀN LẦN ĐẦU GIAO DỊCH DƯỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KỂ TỪ 2016-KHANG DIEN [HSX: KDH] THE FIRST TIME TRADING UNDER FAIR VALUE SINCE 2016

by finandlife02/05/2020 11:23

Tags:

Stocks

TIỀN NÓNG QUAY TRỞ LẠI - HOT MONEY HAS COME BACK

by finandlife01/05/2020 11:45

Tags: ,

Economics | Psychology | StockAdvisory

Chỉ số tham lam sợ hãi cải thiện mạnh nhưng vẫn trong trạng thái sợ hãi-Fear and Greed Index has improved but still in fear zone

by finandlife30/04/2020 07:21

 

Mặc dầu đã hồi phục khá mạnh kể từ 31/3 nhưng chỉ số tham lam sợ hãi vẫn chỉ ở mức 33, tức vùng sợ hãi, sau khi có 1 vài phiên hưng phấn giúp hồi phục lên vùng trung tính trong tuần này. Chỉ số này về vùng sợ hãi cùng cực, đồng nghĩa khả năng có thể hồi phục mạnh bất cứ lúc nào, và điều đó đã diễn ra, tuy vậy, 1 tháng bounce back vừa qua dường như chỉ đủ để giúp nhà đầu tư bớt sợ hơn, chửa đủ giúp vượt hẳn lên trạng thái tham lam.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, tổng giá trị bán ròng 1 tỷ USD kể từ giữa 2019, một lượng khủng khiếp vốn bị rút ra khỏi thị trường, ở chiều ngược lại, margin loan tăng lên, và gần đây, lượng đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ và BOM mua lại cổ phiếu của công ty mình, tổng giá trị lên đến hơn 10 ngàn tỷ đồng, đây là lượng tiền đủ lớn để trung hòa dòng vốn rút ra. Một điểm mới thú vị là lượng tiền fresh, kỳ vọng lượng tiền này sẽ dẫn dắt.

= ====

Although the recovery has been quite strong since March 31, the Fear and Greed Index is still at 33, the fear zone, after a few exciting sessions to help recover to the neutral zone this week. This index is in the extreme fear zone, meaning the possibility of a strong recovery at any time, and that happened, however, the last 1 month bounce back seems to be just enough to help investors decrease the fear, it’s not enough to change to greedy state.

Foreign investors continue to be net sellers, total net selling value of 1 billion USD since mid-2019, a tremendous amount of capital was withdrawn from the market, in the opposite direction, margin loan increased, and recently, the registered shares buy back and BOM which totals up to more than 500 million USD (12 trillion dong), this amount of money enough to neutralize the capital outflows. An interesting new point is fresh money, which is expected to lead.

FINANDLIFE

Tags:

StockAdvisory | StoriesofLife

VNM IS GOING TO BUY BACK 17.5 MILLION SHARES

by finandlife26/04/2020 11:50

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu