GOOD TO GREAT JIM COLLINS

by finandlife11/03/2024 08:47

1. Good Is The Enemy of Great

"Few people attain great lives, in large part because it is just so easy to settle for a good life. The vast majority of companies never become great, precisely because the vast majority become quite good - and that is their main problem."

2. Level 5 Leadership

"Level 5 leaders channel their ego needs away from themselves and into the larger goal of building the company… they are incredibly ambitious – but their ambition is first and foremost for the institution, not themselves."

3. “First Who… Then What”

"Those who build great companies understand that the ultimate throttle on growth for any great company is not markets, or technology, or competition, or products. It is one thing above all others: the ability to get and keep enough of the right people."

4. Confront the Brutal Facts

"When… you start with an honest and diligent effort to determine the truth of the situation, the right decisions often become self-evident… And even if all decisions do not become self-evident, one thing is certain: you absolutely cannot make a series of good decisions without first confronting the brutal facts."

5. The Hedgehog Concept

According to Collins, a Hedgehog concept comes from the interaction of the three circles:

1. What you can do the best in the world?

2. What drives your economic engine?

3. What you are deeply passionate about?

6. A Culture of Discipline

"Few companies have the discipline to discover their Hedgehog Concept, much less the discipline to build consistently within it. They fail to grasp a simple paradox: The more an organization has the discipline to stay within its three circles, the more it will have attractive opportunities."

7. Technology Accelerators

"When used right, technology becomes an accelerator of momentum, not a creator of it. The good-to-great companies never began their transitions with pioneering technology, for the simple reason you cannot make good use of technology until you know what technologies are relevant."

8. The Flywheel and the Doom Loop

"No matter how dramatic the end result, the good-to-great transformations never happened in one fell swoop. There was no single defining action, no grand program… Good to great comes about by a cumulative process – step by step."

9. From Good to Great to Built to Last

"I like to think of Good to Great as providing the core ideas for getting a flywheel turning… while Built to Last outlines the core ideas for keeping a flywheel accelerating long into the future."

Quick Recap

Greatness in business requires a blend of leadership, right team, facing facts, focus, discipline, smart tech use, and consistent effort

Tags:

StoriesofLife

NVIDIA là “trái tim đang đập của siêu chu kỳ AI”

by finandlife29/02/2024 16:27

Tóm tắt bài viết của Bác Đỗ Cao Bảo về kỷ nguyên AI như sau:

NVIDIA là một công ty công nghệ có sự tăng trưởng giá trị công ty nhanh chóng và ấn tượng trong lịch sử nhân loại, vượt qua các công ty công nghệ khác như Facebook, Amazon, Google, Tesla, Intel và AMD.

Sự tăng trưởng của NVIDIA được liên kết mạnh mẽ với kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là với sự bùng nổ của deep learning và machine learning.

Chip GPU của NVIDIA được công nhận là phù hợp và hiệu quả cho các ứng dụng AI nhờ khả năng xử lý song song và băng thông lớn.

Công nghệ CUDA của NVIDIA đã trở thành hạt nhân của AI, cung cấp nền tảng lập trình và tính toán song song cho các ứng dụng AI.

NVIDIA là người dẫn đầu trong lĩnh vực máy tính song song và AI, với hệ sinh thái lớn của mình và hơn 3,5 triệu nhà phát triển phần mềm trên nền tảng CUDA.

Doanh thu và giá cổ phiếu của NVIDIA tăng trưởng đáng kinh ngạc trong vài năm gần đây, và công ty được xem là "trái tim đang đập của siêu chu kỳ AI".

Một số hình ảnh được trích từ báo chí nước ngoài như sau:

 

Tags:

Economics | Stocks

Công ty cổ phần VICOSTONE (HNX: VCS): Cược vào sự quay trở lại nhờ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu?

by finandlife20/02/2024 15:59

"Biển cả lớn vì nó chấp nhận mọi dòng chảy; sông suối cao vì nó thấu hiểu sự giảm sút."

Lão Tử

VCS là ví dụ điển hình của một doanh nghiệp tốt bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tình hình kinh tế toàn cầu suy giảm. Trong quá khứ, doanh thu hàng năm của công ty dao động từ 5 đến 7 ngàn tỷ đồng, nhưng đến năm 2023, con số này chỉ còn 4.3 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đã giảm mạnh từ 1.4 đến 1.7 ngàn tỷ/năm xuống chỉ còn hơn 800 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp đã giảm từ mức cao nhất là 35%/năm xuống còn 28% vào năm 2023. ROE cũng giảm từ 35% vào năm 2021 xuống còn 15% vào năm 2023.

Vốn hóa thị trường của công ty cũng giảm mạnh, từ 18 đến 19 ngàn tỷ xuống còn hơn 9 ngàn tỷ, tức giảm gần 50%. Giá cổ phiếu giảm từ 110 ngàn đồng xuống còn 61 ngàn đồng.

Theo giải trình KQKD năm 2023, ngành bất động sản và xây dựng tại các thị trường chính của VCS, như Mỹ và Châu Âu, tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ lãi suất, lạm phát và giá vật liệu xây dựng cao. Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Tuy nhiên, năm 2024, dự kiến ​​rằng bối cảnh lãi suất sẽ ổn định hơn và lạm phát không còn quá cao, điều này có thể giúp tình hình kinh doanh của công ty trở nên tích cực hơn. Biên lãi gộp đã bắt đầu tăng từ mức thấp nhất là 26% trong quý 1/2023 lên 30% vào quý 4/2023. Tồn kho được duy trì ổn định và công ty không có nợ nần gì.

Công ty duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt trung bình đạt 50% lợi nhuận sau thuế, với mức trung bình là 4000 đồng/cp. Nếu kinh doanh quay lại mức trước đây, suất sinh lãi cổ tức đạt 7%/năm, hấp dẫn.

Dựa trên các dữ liệu kinh doanh và tài chính, giá trị hợp lý của vốn hóa thị trường (theo số liệu của năm thấp điểm 2023) ước đạt 11,850 tỷ đồng, cao hơn 21% so với vốn hóa thị trường hiện tại. Nếu kinh doanh của công ty quay lại như trước đây, giá trị hợp lý của vốn hóa thị trường có thể đạt 20 ngàn tỷ đồng, gấp đôi so với vốn hóa thị trường hiện tại.

Ý tưởng đầu tư:

Mua vào một doanh nghiệp sản xuất đá nhân tạo hàng đầu thế giới với giá trị thực cao hơn 20% so với giá thị trường trong kịch bản tiêu cực nhất, và cao hơn 100% so với giá thị trường trong kịch bản kinh doanh quay trở lại như trước. Mỗi năm nhà đầu tư còn được 7% suất sinh lãi cổ tức bằng tiền mặt.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

SACOMBANK (HSX: STB) NGÂN HÀNG ĐANG BẬT TRỞ LẠI MẠNH MẼ, ĐỊNH GIÁ RẺ

by finandlife07/02/2024 13:46

“Bull markets go to people’s heads. If you’re a duck on a pond, and it’s rising due to a downpour, you start going up in the world. But you think it’s you, not the pond.”

Charlie Munger

Nếu như 2016, lợi nhuận sau thuế của STB chỉ 89 tỷ đồng, thì con số đó liên tục tăng lên, đạt 1182 tỷ năm 2017, đạt 1790 tỷ năm 2018, đạt 2455 tỷ năm 2019, đạt 2682 tỷ năm 2020, đạt 3411 tỷ năm 2021, đạt 5041 tỷ năm 2022, đạt 7719 tỷ đồng năm 2023, và dự phóng đạt 10000 năm 2024.

Lợi nhuận liên tục tăng trưởng giúp cải thiện EPS và BV. Định giá cổ phiếu theo đó cũng tăng lên. Nếu như 2018 giá trị hợp lý vốn hóa thị trường chỉ 15 ngàn tỷ, 2019 chỉ 22 ngàn tỷ, 2020 chỉ 25 ngàn tỷ, 2021 chỉ 32 ngàn tỷ, 2022 chỉ 46 ngàn tỷ, thì đến cuối 2023 đã đạt 71 ngàn tỷ, cuối 2024 dự kiến 92 ngàn tỷ.

Cho vay khách hàng đạt 475 ngàn tỷ, tiền gửi khách hàng đạt 510 ngàn tỷ. Vốn hóa thị trường chỉ đang 58 ngàn tỷ.

Giá trị hợp lý cổ phiếu vào cuối 2024 ước đạt hơn 49 ngàn đồng/cp, so với giá thị trường đang 31 ngàn đồng/cp, tiềm năng tăng giá 59%.

Ý tưởng đầu tư:

Mua cổ phiếu ngân hàng đang bật trở lại mạnh mẽ. Đang được định giá rất rẻ so với giá trị thật. Chính thức hoàn thành tái cấu trúc và có thể trả cổ tức tiền mặt từ 2024. Tỷ suất sinh lãi cổ tức tiền mặt 5% và có thể tăng cao hơn từ 2025.

NOT BAD DEAL 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN (HSX: HT1) GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠO ĐÁY QUÝ THỨ 6 LIÊN TIẾP, VÀ CÓ XU HƯỚNG TĂNG NHẸ TRỞ LẠI

by finandlife01/02/2024 17:16

"Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage."

 

Lao Tzu

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu