TRADER SẼ KHÔNG CÒN THOẢI MÁI NHƯ 2019

by finandlife26/02/2020 17:34

Tags:

Psychology

WHY PROP TRADING ACCOUNTS BUY HIGH SELL LOW?

by finandlife25/02/2020 11:18

Tags: ,

Psychology | StoriesofLife

VPB: Thương vụ bán cổ phần FEC – yếu tố tích cực để tái định giá – Cập nhật

by finandlife19/02/2020 08:37

 

* Chúng tôi nâng khuyến nghị của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) từ KHẢ QUAN lên MUA và nâng giá mục tiêu thêm 50% khi chúng tôi tăng dự phóng tổng thu nhập ròng giai đoạn 2020-2024 thêm 31%. Mức tăng trong thu nhập ròng dự báo được dẫn dắt phần lớn từ điều chỉnh tăng (1) tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) cho vay tại FEC trong giai đoạn 2019-2024 đạt 10% so với 6% trước đây với (2) NIM duy trì ở mức 25% so với 21% trước đây.

* Chúng tôi nâng dự phóng thu nhập ròng 2020 thêm 8,4% đạt 10,6 nghìn tỷ đồng do mức tăng 7,3% trong LN trước dự phòng giúp bù đắp cho mức tăng 6,4% của chi phí dự phòng. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng mạnh mẽ đạt 27,9% YoY trong năm 2020 do không còn áp lực trích lập dự phòng cho VAMC.

* Chúng tôi nâng dự phóng P/B 2020 lên 1,5 lần (so với 1,1 lần trước đây) trong bối cảnh mối lo ngại về Thông tư 18/2019/NHNN (TT18) về ngành tài chính tiêu dùng đã được loại bỏ. Chúng tôi nâng giá mục tiêu để phản ánh diễn biến đánh giá lại VPB tương ứng với quan điểm đưa ra trong báo cáo chiến lược 2020 của chúng tôi.

* Chúng tôi cho rằng VPB (phù hợp với định giá của các ngân hàng khác) có định giá hấp dẫn với P/B dự phòng 2020 đạt 1,2 lần. ROE dự phóng 2020 là 22% so với trung vị ngành là 20% - dù tỷ lệ đòn bẩy của VPB là thấp hơn các ngân hàng khác. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/B dự phóng 2020 đạt 1,6 lần.

* Rủi ro: (1) không kiểm soát được nợ xấu và chi phí tín dụng dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận 2020 thấp hơn dự kiến; và (2) rủi ro thực hiện trong việc triển khai kế hoạch cơ cấu các khoản cho vay của FEC. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng dịch virus corona có tác động không đáng kể đến VPB.

VCSC Research

====

 

VCSC đang lưu hành chứng quyền CVPB2003, nhà đầu tư muốn leverage tốt có thể xem xét.

Tags: ,

Stocks

IS VIETNAM BANK SECTOR STILL BOOMING?

by finandlife16/02/2020 22:11

NOTE: TOP 20 ONLY (NOT INCLUDE AGRIBANK)

Tags:

Economics

NĂM THỨ 2 LIÊN TIẾP TĂNG TRƯỞNG VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG THẤP HƠN TĂNG TRƯỞNG DÒNG TIỀN

by finandlife15/02/2020 23:08

Tags:

Economics | StockAdvisory

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu