VN vs Uber

by finandlife23/01/2018 21:59

Tags:

APC KQKD 2017

by finandlife22/01/2018 13:37

Doanh thu quý 4 đạt 45 tỷ, +25%yoy

LNST quý 4 đạt 22 tỷ, +83%yoy

Tổng kết 2017, DT đạt 154 tỷ, +39%yoy, LNST đạt 69 tỷ, +67%yoy

Biên lãi gộp tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng từ 56% lên 70% trong 2017

Bảng cân đối kế toán lành mạnh, nợ suy giảm, equity tăng mạnh, tiền ròng ngày càng lớn.

APC là doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp sạch, và xuất khẩu nông sản.

Là doanh nghiệp độc quyền. Buy and Hold.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

PTB KQKD 2017

by finandlife21/01/2018 21:10

Doanh thu thực hiện 4,050 tỷ, +11%yoy

LNST thực hiện 339 tỷ, +28%yoy

EPS 2017 đạt 13k đồng/cp

----------------

Kế hoạch 2018

Doanh thu +29%yoy

EPS 2018 ước đạt 15.6k đồng/cp

----------------

Trong lúc cả thị trường đang tập trung vào Bluechips, đẩy các cổ phiếu này lên mặt bằng PE 18-20 thì PTB lại lộ thiên là cổ phiếu tốt, với giá cả rẻ, PE chỉ quanh 10 lần. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục 54.5 tỷ USD, ngập lụt VND

by finandlife19/01/2018 08:57

Tháng 10/2017, ai cũng ngỡ ngàng khi dự trữ ngoại hối VN lần đầu đạt 45 tỷ USD, thì con số đó đã trở nên nhỏ bé chỉ sau 3 tháng, SBV tiếp tục mua ròng hơn 10 tỷ USD, nâng con số dự trữ lên mức 54.5 tỷ USD.

10 tỷ USD mua vào tương đương 22k tỷ VND được cung ra (việc hút lại qua OMO hay không chưa bàn tới), yield trái phiếu tiếp tục giảm, đồng USD không mất giá chứng tỏ tiền bơm ra trôi lềnh bềnh trong hệ thống.

Thủ tướng chỉ đạo phải hạ lãi suất cho vay, các ngân hàng nhanh nhảu làm PR thông qua các gói 10k tỷ tín dụng lãi suất ưu đãi các kiểu, tiền rẻ tiếp tục cung ra, chuyện tương lai xa xôi thế nào chưa biết, trước mắt equity sẽ hưởng lợi lớn.

Thống Đốc cũng không quên PR thị trường chứng khoán khi bảo chỉ cần 1% lượng tiết kiệm trong hệ thống chuyển sang chứng khoán, thị trường sẽ được fuel thêm 55k tỷ đồng, triển vọng vào Emerging Market không còn xa.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics

ACB ước lãi tăng 59% trong 2017

by finandlife17/01/2018 13:06

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu