Cổ phiếu dầu khí có turnaround?

by finandlife02/10/2017 10:23

Nếu như GAS đã chính thức tạo đáy vào quý 3/2016 và bắt đầu chu kỳ tăng trưởng 3 quý liên tiếp thì những cổ phiếu dịch vụ dầu khí khác nhu PVD, PVS và PVC vẫn chưa rõ rang.

 

FINANDLIFE

Tags: , , ,

Stocks

Sự khác nhau giữa giao dịch trên HNX và giao dịch tương lai VN30

by finandlife28/09/2017 11:28

Ký quỹ (margin): giao dịch tương lai VN30, VSD yêu cầu ký quỹ 10%, nhưng để phòng ngừa rủi ro, các công ty chứng khoán thường yêu cầu 15%.

Thời gian giao dịch: giao dịch tương lai VN30: 8:45-14:45

Kết cấu phiên giao dịch: 3 phiên, định kỳ ATO, liên tục và định kỳ ATC

Khối lượng giao dịch tối thiểu: HNX 100 cp, tương lai VN30: 1 hợp đồng

Khối lượng giao dịch tối đa/lệnh: HNX không giới hạn, tương lai VN30: 500 hợp đồng/lệnh

Khối lượng nắm giữ tối đa: tương lai VN30 giới hạn nhà đầu tư cá nhân 5k hợp đồng, tổ chức 10k hợp đồng, nhà đầu tư chuyên nghiệp 20k hợp đồng.

Biên độ dao động: HNX 10%, ngày đầu: 30%, tương lai VN30 là 7%

Giá tham chiếu: tương lai VN30: là giá thanh toán cuối ngày của hợp đồng tương lai trong ngày giao dịch liền trước. Ngày giao dịch đầu tiên là giá lý thuyết do VSD tính và công bố.

Thời gian thanh toán: T+0 ghi nhận vị thế sở hữu, T+1 tiền về tài khoản

 

FINANDLIFE

Tags:

StockAdvisory

Cover Warrant

by finandlife27/09/2017 17:23

Giả sử bán cover warrant mua 3 triệu ABC trong 3 tháng tới với giá 2% thị giá hiện tại (giá hiện tại 115k), phí CW sẽ là 6.9 tỷ đồng.

Tại ngày đáo hạn, thị giá ABC biến động từ 109k đến 125k như hình bên dưới, thì lãi lỗ khách hàng và nhà cái sẽ bù trừ nhau như biểu đồ.

Mức lỗ tối đa mà khách hàng chịu sẽ là 6.9 tỷ đồng, đúng bằng phí mua CW. Trong trường hợp, giá đóng cửa ngày thực hiện quyền >115k, thì nhà đầu tư bắt đầu bớt lỗ, khi giá đạt 117.3k thì coi như hòa vốn. Nếu giá lên 125k thì nhà đầu tư lồi mồm, mức lãi lên đến 23.1 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 6.9 tỷ, có thể mang về lợi nhuận 23.1 tỷ, tương đương 335% trong 3 tháng (trong khi giá cổ phiếu chỉ tăng 9% trong kỳ, mức đòn bẩy kinh khủng khiếp.)

Đáng tiếc đây là cuộc chơi tổng bằng 0, tại ngày đáo hạn, nhà cái phải thanh toán cho người mua CW, trong trường hợp, nhà con lỗ thì họ không thực hiện quyền, khi đó, nhà cái bỏ túi 6.9 tỷ đồng, và phát hành CW cho kỳ mới. Trong trường hợp, nhà đầu tư đoán đúng xu hướng, giá cổ phiếu tăng lên 125k thì nhà cái phải móc túi bỏ ra 30 tỷ, 23.1 tỷ tiền lãi và 6.9 tỷ tiền phí mua CW đầu kỳ.

Điểm hay là nhà cái có thể hedging một phần/toàn phần rủi ro này. Tại ngày đầu kỳ, nhà cái cũng không biết được 3 tháng tới cổ phiếu ABC sẽ như thế nào, họ muốn chắc ăn một khoản phí 6.9 tỷ kia, phát hành CW có giá 6.9 tỷ, đồng thời đã có đủ nguồn hàng 3 triệu cp ABC cơ sở trong kho. Đến khi đáo hạn, nếu nhỡ đâu cổ phiếu lên 125k, thì chỉ là mất phần lãi đáng lý ra nhà cái được hưởng, chứ cái 6.9 tỷ kia là chắc cú vào túi nhà cái.

-----------------

Đoạn trên chưa chuẩn, chỉnh lại như sau:

Tại ngày hiện tại giá cp ABC là 115k, công ty chứng khoán phát hành CW với giá 5k, mỗi CW được quyền mua 1 ABC với giá 115k tại ngày đáo hạn sau 1 năm nữa.

Nếu nhà đầu tư mua 1k CW với chi phí 10 triệu đồng, sau một năm, giá ABC đúng bằng 115k (at the money), nhà đầu tư coi như lỗ 10 triệu vì quyền mua 1k ABC với giá 115k mà giá thị trường cũng 115k thì mua làm gì.

Nếu tại ngày đáo hạn sau một năm giá ABC >115k (in the money), nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền mua. Cũng tại mức giá này thì nhà đầu tư mới bắt đầu bớt lỗ. Nếu giá đạt 125k thì họ thực hiện quyền mua 1k ABC, tổng giá trị tiền phải bỏ ra mua là 115 triệu đồng, trong khi giá thị trường 125 triệu đồng, họ bán ngay cp này và có lãi 10 triệu, 10 triệu này bằng đúng phí mua quyền ban đầu, nên họ huề vốn.

Nếu giá ABC vượt qua 125k, nhà đầu tư bắt đầu lãi, và giá trị đòn bẩy sẽ bắt đầu thể hiện mạnh ở đây. Nếu như giá cổ phiếu ABC đạt 125k, tức tăng 9% sau 1 năm thì nhà đầu tư mua CW coi như hòa vốn, nhưng chỉ cần giá ABC đạt 130k, tức chỉ cần tăng thêm 5% so với mốc hòa vốn 9% thì nhà đầu tư đã sinh lãi 5tr đồng, tức lãi 50% trên vốn đầu tư ban đầu. Còn nếu giá ABC tăng 30% sau 1 năm, nhà đầu tư mua CW sinh lãi tận 24tr đồng, tức lãi 240%.

FINANDLIFE

Tags: ,

StockAdvisory

Banks as of Sep 15 2017

by finandlife26/09/2017 14:59

Net, ECB: 1.8k, EPS ttm 2,100VND, VPB: 4.3k, EPS ttm 3,700VND, TCB: 4k, EPS ttm 5,700VND.

Bài liên quan:

Banks 6 tháng 2017 

FINANDLIFE

Tags: , , ,

Stocks

[DHA] KQKD Q2.2017

by finandlife23/09/2017 16:41

 

2

Q2017, DHA thực hiện 122 tỷ doanh thu, tăng 34% cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ, tăng 40% cùng kỳ. EPS ttm tăng từ 3,273 đồng 2016 lên 3,858 đồng ttm.

Cổ phiếu đá xây dựng đang hưởng lợi lớn từ nhịp độ xây dựng dồn dập trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ.

DHA không bị pha loãng trong 6 năm gần đây, có lượng tiền mặt tích lũy từ 1k đồng 2012 lên 9k đồng/cp.

Biên lãi gộp duy trì ở mức cao, 33% trong 2016 và 1H2017, không nợ vay. Sự cải thiện của biên lãi gộp cùng với tài sản được sử dụng tốt hơn là động lực chính giúp hiệu quả trên vốn chủ sở hữu cải thiện, ROE liên tục tăng từ mức 5% trong giai đoạn 2012-2014 lên 14% năm 2015 và đạt 17% ttm.

Định giá theo PE, DHA có fair ước đạt 44k đồng/cp, upside 21% so với giá hiện tại.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu