HOA PHAT GROUP [HSX: HPG] ENTERPRISE VALUE GROWS FASTER THAN REVENUE

by finandlife25/07/2020 10:39

Tags:

Stocks

NET has increased enterprise value fast after being taken over by MSN

by finandlife19/07/2020 07:41

Tags: , ,

Stocks

Chỉ số tham lam sợ hãi quay trở về vùng hợp lý|Fear Greed Index back to normal

by finandlife14/07/2020 17:30

Tags:

Psychology | StoriesofLife

Tiền ứ đọng trong nền kinh tế đang ở mức cao nhất kể từ 2015

by finandlife04/07/2020 10:33

Covid-19 làm đình trệ nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn mở rộng làm ăn suy giảm trong khi tiền bơm ra hỗ trợ dịch bệnh lớn làm lượng tiền thừa mứa lên mức cao nhất kể từ 2015.

Quan sát tương quan giữa tiền ứ đọng với thị trường chứng khoán, cho thấy, từ 2015 đến 2017, tiền ứ đọng tương đối cao cũng là giai đoạn thị trường sôi động và tăng giá tốt, từ 2018 đến 2019, lượng tiền này hụt, bị âm, thị trường cũng èo uột, giảm điểm mạnh. Ba tháng gần đây, tiền thừa tăng mạnh trở lại, và hiện tại đạt đỉnh kể từ 2015, chứng khoán cũng đang có nhiều dấu hiệu tích cực.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StockAdvisory

CTD TRÊN ĐƯỜNG VỀ LẠI GIÁ TRỊ

by finandlife02/07/2020 20:50

Xung đột nội bộ cùng với chu kỳ kinh doanh ngành kém đi từ cuối 2017 đã liên tục làm CTD giảm giá trị doanh nghiệp và cả vốn hóa thị trường. Đỉnh cao, vốn hóa CTD đạt 18 ngàn tỷ đồng, khi đó giá trị doanh nghiệp 16 ngàn tỷ đồng. Hiện tại, vốn hóa CTD chỉ 6 ngàn tỷ đồng, với giá trị doanh nghiệp chỉ 8 ngàn tỷ đồng.

Ở giai đoạn cổ phiếu tăng trưởng, vốn hóa thị trường luôn dẫn dắt giá trị doanh nghiệp, nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trả trước để nhận giá trị doanh nghiệp tăng trưởng sau đó, khi đó, vốn hóa thị trường gần như luôn cao hơn giá trị doanh nghiệp, quá trình đó chính xác đã diễn ra tại CTD từ 2015 đến 2017. Khi vào giai đoạn suy giảm, quá trình ngược lại diễn ra, vốn hóa thị trường liên tục suy giảm, giảm thấp hơn giá trị doanh nghiệp, đỉnh điểm GAP này tại CTD lên đến 4 ngàn tỷ vào cuối 2019 .

Hiện tại, vốn hóa thị trường tăng trở lại mạnh mẽ sau tuyên bố đồng thuận của BOD, chủ tịch Dương ở lại doanh nghiệp, và hứa sẽ đưa CTD trở lại quá trình phát triển mạnh mẽ. Chu kỳ ngành xây dựng rất có thể sẽ khởi sắc từ 2021, điều này kết hợp yếu tố nhân hòa ở nội bộ, không biết CTD có quay lại nổi thời đỉnh cao 18 ngàn tỷ vốn hóa hay không, sẽ rất khó biết trước, tuy vậy, việc vốn hóa quay lại book value, tức 9 ngàn tỷ là khả thi.

Trong bất cứ tình huống nào, việc đúng sai không còn quan trọng, quan trọng hơn hết, rất may mắn được chứng kiến quá trình khủng hoảng nội bộ của một doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, đi cùng nó từ lúc bắt đầu cho tới lúc đạt được sự đồng thuận.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu