CTCP Thực phẩm Quốc tế (UPCOM: IFS) đặt kế hoạch tăng trưởng 7% trong 2024, và trả cổ tức tiền mặt 2,400 đ/cp

by finandlife26/03/2024 13:05

CTCP Thực phẩm Quốc tế (UPCOM: IFS) trình chia toàn bộ lợi nhuận có được trong năm 2023 cho cổ đông, theo đó, cổ đông sẽ được nhận 2,400 đ/cổ phiếu, tương đương tỷ suất sinh lãi cổ tức tiền mặt đạt 7.5%/năm.

Sau giai đoạn khủng hoảng từ 2008-2015, Interfood bắt đầu có lãi từ năm 2016 khi tập đoàn Kirin tham gia tái cấu trúc công ty. Trong năm 2023, IFS ghi nhận doanh thu thuần lập kỷ lục và lãi sau thuế tăng 34% so với năm trước.

Năm 2024, IFS đặt mục tiêu tăng doanh thu 7%, tiếp tục mở rộng kinh doanh sản phẩm iMUSE. Công ty cũng cam kết đầu tư vào cơ sở vật chất và xây dựng cơ cấu quản lý chuỗi cung ứng ổn định và hiệu quả hơn.

Căn cứ theo số liệu tài chính và kinh doanh năm 2023, giá trị hợp lý vốn hóa thị trường của IFS là 4000 tỷ đồng, cao hơn 40% so với thị giá hiện tại.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (UpCOM: IFS) chính thức bước từ chu kỳ phục hồi sang tăng trưởng, trả cổ tức tiền mặt với suất sinh lãi >10%/năm

by finandlife19/10/2023 10:24

 

 "Life is a journey, not a destination."

Steven Tyler

Interfood (Tiền thân là Công ty Công nghiệp chế biến thực phẩm Quốc Tế - IFPI) được thành lập ngày 16/11/1991. IFPI là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, chủ đầu tư ban đầu là Công ty Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd (có trụ sở tại Penang, Malaysia).

Năm 2011, cổ đông chính Malaysia đã nhượng lại toàn bộ cổ phần Interfood cho Kirin (Tập đoàn sản xuất thực phẩm lớn tại Nhật Bản). Ngay từ khi tiếp quản, Kirin đã tái cấu trúc nợ, vực dậy doanh nghiệp. Chính thức có lãi từ 2016, kể từ đó, doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng trưởng. Năm 2016, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 43 tỷ đồng; năm 2017 đạt 116 tỷ đồng; năm 2018 đạt 180 tỷ đồng; năm 2019 đạt 224 tỷ đồng; do ảnh hưởng COVID-19 lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2020 đạt 143 tỷ đồng; đạt 126 tỷ đồng năm 2021; đạt 156 tỷ đồng năm 2022 và dự kiến đạt mức cao nhất mọi thời đại, 230 tỷ đồng trong 2023. Cơ cấu tài chính cũng ngày càng lành mạnh hơn, nợ chiếm 90% tổng tài sản năm 2013, đến nay nợ chỉ còn chiếm 16%. Tiền mặt ròng (tiền và các khoản tương đương trừ đi nợ vay ngân hàng) đạt 1000 tỷ đồng.

Năm 2013 doanh nghiệp xác định chuyển từ giai đoạn phục hồi sang tăng trưởng, Công ty sẽ đầu tư mạnh hơn nữa vào trà Bí đao, cùng với lan tỏa sản phẩm iMuse chức năng đóng góp sức khỏe cho người Việt.

Ngoài ra, công ty cũng tiến hành thực hiện chi trả toàn bộ cổ tức làm được hàng năm cho cổ đông. Ngày 1/8/23 vừa qua, IFS chốt quyền trả 1780 đồng/cp, bằng với thu nhập mỗi cổ phần (EPS) của 2022. Tính trượt 4 quý gần nhất, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 220 tỷ đồng, EPS đạt 2,528 đ/cp. Đồng nghĩa với cổ tức tiền mặt 1 năm tới cổ đông được nhận khoảng 2,500 đ/cp. Với mức giá 25,000 đ/cp hiện tại, tỷ suất sinh lãi cổ tức tiền mặt đạt 10%.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường vào cuối quý 3/2023 đạt 3,433 tỷ đồng, trong khi vốn hóa chỉ đạt 2,266 tỷ đồng. Tiềm năng tăng giá hơn 50%, chưa tính đến yếu tố tăng trưởng trong vài năm tới và cổ tức tiền mặt 10%/năm.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu