Cơ cấu nợ vay giảm 5 năm liên tiếp, sao lại có bong bóng đỗ vỡ?

by finandlife14/11/2018 18:15

Tổng nợ vay các doanh nghiệp niêm yết và OTC giảm mạnh trong 2017 và tiếp tục giảm tính đến quý 3/2018. Sự sụt giảm này chủ yếu nhờ đợt huy động vốn cổ phần thành công rực rỡ của 2017, thị trường chứng khoán thăng hoa, các doanh nghiệp tận dụng tăng vốn cổ phần từ 1.7 triệu tỷ đồng lên 2 triệu tỷ đồng, trong khi đó nợ giảm từ 1.15 triệu tỷ đồng xuống 960 ngàn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm năm thứ 5 liên tiếp, từ 73% năm 2014, xuống 65% năm 2015, xuống 64% năm 2016, xuống 56% năm 2017 và chỉ còn 48% tính đến quý 3/2018.

Không có biểu hiện nào của chu kỳ thịnh vượng bong bóng, cả doanh nghiệp và người dân đang chủ động deleverage (giảm nợ) trước khi lãi suất bắt đầu nhích dần lên.

Vậy mà người ta đang nói về bong bóng đỗ vỡ những năm tới. Hay có điều gì mình không biết?

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Tổng nợ vay các doanh nghiệp cả niêm yết và OTC đến quý 3/2018

by finandlife12/11/2018 17:34

Tags:

Economics

Nợ nần nhóm dễ vỡ thủy sản và bất động sản đến quý 3/2018

by finandlife12/11/2018 17:10

Tags:

Economics

Chỉ số tham lam sợ hãi cho thấy thị trường chủ yếu sợ hãi

by finandlife09/11/2018 16:24

Sợ hãi vẫn đang là trạng thái chủ đạo trên thị trường chứng khoán trong tháng 11. Tuy mức độ có sự cải thiện so với 1 vài tuần trước, nhưng sự cải thiện này chưa đủ thay đổi trạng thái. Cả yếu tố nền tảng cơ bản và breadth đều suy giảm. Điểm sáng duy nhất còn lại chỉ là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng ở cấp độ vừa phải, và độ hoãn loạn của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang khá mạnh, trong khi đó, nhà đầu tư lớn hơn khá bình tĩnh.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

Lượng cho vay ký quỹ đang thấp nhất trong vòng 9 tháng

by finandlife08/11/2018 17:26

Tags:

Economics | Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu