DÒNG TIỀN RÒNG TIẾP TỤC CHẢY VÀO CHỨNG KHOÁN

by finandlife09/03/2021 17:02

Trái ngược với nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng những phiên gần đây, thị trường được nâng đỡ rất tốt từ nhà đầu tư trong nước. Dòng tiền tổng hợp vẫn tiếp tục vào ròng chứ chưa đội nón ra đi.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Why Foreign Investors love Vietnam Banking Stock?

by finandlife01/03/2021 17:40

Tags: , , ,

Economics | Stocks

GAP USBY 10Y vs VNBY 10Y

by finandlife26/02/2021 08:55

 

Tổng thống mới Biden muốn phát hành trái phiếu để lấy tiền cứu trợ, dẫn đến bond yield tăng. Tất nhiên bond yield tăng có thể kéo lãi suất tăng theo. Tuy nhiên, FED và bộ tài chính đều muốn duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ kinh tế nên có thể vấn đề sẽ sớm được cân lại. 

A T

Tags:

Economics

Expected earnings growth rate of VN listed Companies

by finandlife23/02/2021 16:44

Tags:

Economics

NHẠC VẪN CHƠI?

by finandlife20/02/2021 09:58

Tags:

Economics

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu