Vốn hóa tăng 17% nữa, thị trường mới về vùng hợp lý

by finandlife15/04/2019 11:16

Được tiếp xúc một vài quỹ đầu tư nước ngoài, họ đều đánh giá VN hấp dẫn, sáng nhất khu vực Châu Á xét về khía cạnh bỏ tiền vào và kỳ vọng lấy ra một lượng tiền lớn hơn ở tương lai.

Quả đúng như vậy, nếu phân tích kỹ dòng tiền kinh doanh của tất cả doanh nghiệp niêm yết và UPCOM, ta sẽ thấy:

“Dòng tiền trước thay đổi vốn lưu động các doanh nghiệp niêm yết, UPCOM trừ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán liên tục tăng trưởng trong 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 12%/năm.”

Một con số rất hấp dẫn khi đứng cạnh những nền kinh tế già Châu Âu, hay Nhật Bản.

Nếu giả định tốc độ tăng trưởng earnings ổn định ở 5%, thì vốn hóa thị trường phải tăng 17% nữa mới về vùng định giá hợp lý.

Tuy vậy, mọi tính toán hợp lý chỉ xảy ra khi diễn tiến thị trường đi đúng giả định, ngoài ra, cần lắm sự đẹp trai may mắn nữa J.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

[Số liệu HSX, HNX và UPCOM tinh] Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 14%, LNST 16%, PE 17.8, PB 2.3

by finandlife10/04/2019 21:56

Tags:

Economics

Danh sách thoái vốn dự kiến 2019

by finandlife02/04/2019 16:33

Tags:

Economics | Stocks

Tiền nóng tiếp tục chảy vào thị trường tháng 3, nhưng mức độ giảm dần

by finandlife30/03/2019 11:40

Tags: ,

Economics | Psychology

Vietnam scored 4 to 0 on Thailand - The same thing on stock market performance

by finandlife26/03/2019 22:35

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu