Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới kỷ lục-nghịch lý của lớp NĐT mới và cũ

by finandlife05/12/2020 09:25

Con sóng chứng khoán 2020 được tạo nên và dẫn dắt bởi nhà đầu tư mới, nếu như nhà đầu tư cũ đã liên tục bán ròng khi rủi ro bắt đầu xảy đến thì nhà đầu tư mới lại hăm hở tham gia thị trường. Tính toán của chúng tôi cho thấy nhà đầu tư cũ bán ròng 13 ngàn tỷ trong tháng 2/2020 ngay khi dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng, đỉnh điểm tháng 3 họ bán ròng 26 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư mới mở thêm 32 ngàn tài khoản trong tháng 3 và mở thêm 36 ngàn tài khoản trong tháng 4.

Dòng tiền mới giúp thị trường ổn định và tăng trở lại, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới liên tục tăng, tháng 11 có đến 41,080 tài khoản, ghi nhận kỷ lục mới. 2 tháng trở lại đây, nhà đầu tư cũ cảm nhận sự phục hồi kinh tế chắc chắn hơn và một phần khác có thể sợ mất cơ hội, đã quay trở lại mua ròng cực mạnh, giúp thị trường vượt 1000 điểm. 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology

Sẽ tốn thêm 1 năm để giá trị bắt kịp giá cổ phiếu hiện tại

by finandlife28/11/2020 10:18

Giả sử earnings của doanh nghiệp trở lại bình thường vào quý 1/2022, sẽ phải mất thêm 1 năm nữa để giá trị bắt kịp giá cổ phiếu hiện tại.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics

GIÁ CỔ PHIẾU ĐI QUÁ NHANH SO VỚI SỰ HỒI PHỤC THỰC SỰ CỦA DOANH NGHIỆP

by finandlife10/11/2020 20:57

***Dữ liệu tập hợp từ 588 doanh nghiệp, đạt tính đa dạng hóa tốt

Tags:

Economics | Psychology

Consumer companies accumulate more and more cash

by finandlife31/10/2020 08:03

Tags:

Economics

VN vs US 10 Year Bond Yield

by finandlife22/10/2020 08:44

Tags:

Economics

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu