COVID GIÚP DÒNG TIỀN THUẦN DOANH NGHIỆP CAO NHẤT LỊCH SỬ

by finandlife09/02/2021 21:39

Trái ngược với bức tranh kinh doanh có phần tối tăm thì doanh nghiệp lại rủng rỉnh hơn bao giờ hết. Lợi nhuận sau thuế tuy có giảm nhẹ nhưng dòng tiền trước thay đổi vón lưu động không suy giảm nhiều. Trong khi đó, doanh nghiệp ưu tiên thu hồi công nợ và giải phóng hàng tồn làm cho thay đổi vốn lưu động lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận số dương. COVID cũng làm nhiều doanh nghiệp không dám xuống tiền đầu tư, capex giảm mạnh, chỉ còn hơn ½ so với nhiều năm trước.

Tất cả những điều đó giúp cho UFCF dương mạnh, bằng 10 lần so với 2019, và là năm có dòng tiền thuần cao kỷ lục trong lịch sử.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Tỷ suất sinh lãi kỳ vọng cập nhật đến 21/01/2021

by finandlife21/01/2021 18:08

Tags:

Economics | Psychology

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TIẾP TỤC THẮNG LỚN NHỜ LONG PHÁI SINH VN30

by finandlife15/12/2020 08:20

Tags:

Economics

ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN ĐANG CAO NHẤT KỂ TỪ 2015

by finandlife12/12/2020 11:39

Tags:

Economics | Psychology

VNINDEX hiệu quả hơn Dow và Shanghai

by finandlife11/12/2020 08:15

Tags:

Economics

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu