YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) GHI NHẬN DOANH THU LỢI NHUẬN KỶ LỤC Q1/23

by finandlife27/04/2023 13:18

Theo đó, doanh thu ghi nhận 620 tỷ đồng, +13%yoy; lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, +15%yoy.

Đây là doanh nghiệp được FINANDLIFE liên tục theo dõi trong 5 năm qua, chưa bao giờ thất vọng. Dòng tiền sản xuất kinh doanh minh bạch và khỏe mạnh. Chia cổ tức tiền mặt hấp dẫn. Tỷ suất sinh lãi cổ tức thường xuyên >10%/năm.

Trong bối cảnh, các doanh nghiệp khác trong nước vẫn cố gắng duy trì mức độ chi trả cổ tức thấp (với cái cớ mở rộng đầu tư) nhằm phục vụ lợi ích của những người điều hành, thì SKV vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh, xây nhà máy mới và vẫn chia cổ tức tiền mặt cao.

“Công ty đã hoàn thành các thủ tục cấp phép, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, đấu thầu thi công và giám sát thi công, ký kết thi công giai đoạn 1 của dự án nhà máy Nước giải khát Cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại cụm Công nghiệp Sông Cầu, hoàn thành thi công trạm biến áp 400 kvA. Tháng 10/2022, Công ty khởi công xây dựng giai đoạn 1 của dự án, dự kiến Q4/2023 sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động.”

Mỗi năm tạo ra hơn 100 tỷ lợi nhuận sau thuế, bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh, công ty có nhiều tiền mặt.

Giá trị vốn hóa thị trường hợp lý ước đạt hơn 1,400 tỷ đồng, trong khi vốn hóa thị trường hiện tại chỉ hơn 600 tỷ. Tính trên mỗi cổ phiếu, giá trị hợp lý ước đạt 63 ngàn đồng/cp, trong khi thị giá chỉ 30 ngàn đồng/cp, tiềm năng tăng giá hơn gấp đôi.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu