BMP báo cáo KQKD quý 1/2023 tích cực

by finandlife19/04/2023 16:53

Trong quý 1/2023, BMP đạt doanh thu 1,4 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 281 tỷ đồng (+120% YoY). LNST sau lợi ích CĐTS tăng trưởng mạnh nhờ biên lợi nhuận gộp tăng cao trong quý 1/2023 đạt mức cao kỷ lục 38,5% so với 33,7% trong quý 4/2022.

Như vậy, trượt 4 quý gần nhất, BMP đạt 1,160 tỷ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, mức kỷ lục.

Bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh, tiền ròng (tiền và tương đương trừ đi các khoản nợ vay) đạt gần 2000 tỷ đồng.

Công ty dùng 99% lợi nhuận làm ra để chi trả cổ tức. Nếu đầu tư vào mức giá hiện tại, nhà đầu tư có thể hoàn vốn sau 3 năm.

Tính chiết khấu dòng tiền, giá trị hợp lý mỗi cổ phiếu ước đạt 130 ngàn đồng, cao hơn rất nhiều so với mức giá đang giao dịch trên sàn chứng khoán.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

NHỰA BÌNH MINH (HSX: BMP) NGƯỜI THÁI QUẢN LÝ KINH DOANH TỐT VÀ CÔNG BẰNG VỚI CỔ ĐÔNG NHỎ LẺ HƠN

by finandlife11/04/2023 08:41

Kể từ khi người Thái mua hơn 50% cổ phần BMP, doanh thu và lợi nhuận đã tăng hơn 50%. Họ không còn trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8-9%/lợi nhuận sau thuế như trước nữa, mà họ nâng mức độ chi trả cổ tức tiền mặt lên, 99% lợi nhuận sau thuế.

Cổ đông nhỏ lẻ vì thế cũng được hưởng lợi.

Vinamilk (HSX: VNM) tuy đã qua thời kỳ tăng trưởng từ lâu, nhưng họ vẫn chi trả quá nhiều cho đầu tư kém hiệu quả, chi trả cổ tức quá ít cho cổ đông, họ nên nâng tỷ lệ chi trả 75% lợi nhuận sau thuế hiện tại lên 99% như BMP thì sẽ tốt hơn cho nhà đầu tư nhỏ.

Suất sinh lãi cổ tức tiền mặt của BMP thường xuyên duy trì >10%, trong khi đó, VNM chỉ 4%.

Mỗi năm, BMP tạo ra dòng tiền tự do 700 tỷ đồng, công ty đang có tiền mặt ròng hơn 1,200 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường chỉ 5000 tỷ đồng, khá rẻ. Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường phải đạt 7600 tỷ đồng, tiềm năng tăng giá 50%.

 

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

NHỰA BÌNH MINH (HSX: BMP) QUAY LẠI NHỊP TĂNG TRƯỞNG QUÝ THỨ 5 LIÊN TIẾP, LỢI NHUẬN KỶ LỤC

by finandlife18/01/2023 16:00

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2022 của BMP đạt 248 tỷ đồng, tăng 42% QoQ và 117% YoY. Kết quả tích cực này chủ yếu nhờ 1) sản lượng bán hàng ổn định và 2) biên lợi nhuận gộp tăng trong bối cảnh giá nhựa đầu vào thuận lợi. Biên lợi nhuận gộp quý 4/2022 của BMP đạt 33.7% – gần mức biên lợi nhuận cao kỷ lục của công ty – so với 25.7% trong 9T 2022 và 15.3% trong cả năm 2021.

Doanh thu cả năm 2022 của BMP đạt 5.8 nghìn tỷ đồng (+28% YoY) với Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 696 tỷ đồng (+225% YoY từ mức cơ sở thấp trong năm 2021).

Bảng cân đối kế toán cải thiện lành mạnh hơn, nợ chỉ chiếm 14% tổng tài sản. Tiền ròng (Tiền và tương đương trừ đi nợ vay ngân hàng) đạt 1,268 tỷ, tăng 68 tỷ so với quý 3/2022.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu tính đến hết quý 4 ước đạt 9.5 ngàn tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa thị trường đang 5 ngàn tỷ đồng, tiềm năng tăng giá 88%.

Đây là cổ phiếu gần như duy nhất làm ra bao nhiêu trả cổ tức tiền mặt bấy nhiều, với suất sinh lãi cổ tức liên tục duy trì ở mức >10% trong 3 năm qua. Mua với mức giá hiện tại, may mắn bạn có thể nhận được DIY 13% từ năm 2023 trở đi.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

NHỰA BÌNH MINH (HSX: BMP) QUAY LẠI NHỊP TĂNG TRƯỞNG QUÝ THỨ 4 LIÊN TIẾP, CỔ ĐÔNG LỚN NHẤT ĐĂNG KÝ MUA THÊM

by finandlife23/12/2022 10:54

Cổ đông lớn nhất Nawaplastic Industries đăng ký mua thêm 490,000 cổ phiếu, từ ngày 21/12/2022 đến 18/1/2023, nâng tỷ lệ sở hữu từ 54.39% lên 54.99%.

BMP duy trì nhịp độ tăng trưởng quý thứ 4 liên tiếp sau khi mở cửa lại nền kinh tế hậu Covid. Tính trượt 4 quý gần nhất, ghi nhận 5,821 tỷ đồng doanh thu thuần và 562 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 31% và 167% yoy.

Bảng cân đối kế toán cải thiện lành mạnh hơn, nợ chỉ chiếm 14% tổng tài sản. Tiền ròng (Tiền và tương đương trừ đi nợ vay ngân hàng) đạt 1200 tỷ, tăng 235 tỷ so với quý 2/2022.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu tính đến hết quý 3 ước đạt 8,600 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa thị trường đang 4,863 tỷ đồng, tiềm năng tăng giá >70%.

Trong cuộc họp với các nhà phân tích diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua, Ban lãnh đạo BMP kỳ vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2022 sẽ tốt hơn nửa đầu năm 2022 nhờ 1) sản lượng bán hàng cải thiện và 2) chi phí nhựa đầu vào giảm trong bối cảnh giá nhựa toàn cầu đang điều chỉnh.

Đây là cổ phiếu gần như duy nhất làm ra bao nhiêu trả cổ tức tiền mặt bấy nhiều, với suất sinh lãi cổ tức liên tục duy trì ở mức >10% trong 3 năm qua. Mua với mức giá hiện tại, may mắn có thể nhận được DIY 14% từ năm 2023 trở đi.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

NHỰA BÌNH MINH (HSX: BMP) QUAY LẠI NHỊP TĂNG TRƯỞNG QUÝ THỨ 3 LIÊN TIẾP

by finandlife25/07/2022 16:45

 

"I have always regarded myself as the pillar of my life." Meryl Streep

BMP vừa công bố kết quả kinh doanh Q2/2022, theo đó, doanh thu đạt 1,555 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 145 tỷ đồng, tăng 247% so với cùng kỳ 2021.

Tính trượt 4 quý gần nhất, ghi nhận 4,852 tỷ đồng doanh thu thuần và 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Bảng cân đối kế toán cải thiện lành mạnh hơn, nợ chỉ chiếm 17% tổng tài sản. Tiền ròng (Tiền và tương đương trừ đi nợ vay ngân hàng) đạt 965 tỷ, tăng 70 tỷ so với quý 1/2022.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu tính đến hết quý 2 ước đạt 7 ngàn tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa thị trường đang 4,800 tỷ đồng, tiềm năng tăng giá >45%.

Trong cuộc họp với các nhà phân tích diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua, Ban lãnh đạo BMP kỳ vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2022 sẽ tốt hơn nửa đầu năm 2022 nhờ 1) sản lượng bán hàng cải thiện và 2) chi phí nhựa đầu vào giảm trong bối cảnh giá nhựa toàn cầu đang điều chỉnh.

Đây là cổ phiếu gần như duy nhất làm ra bao nhiêu trả cổ tức tiền mặt bấy nhiều, với suất sinh lãi cổ tức liên tục duy trì ở mức >10% trong 3 năm qua. Mua với mức giá hiện tại, may mắn bạn có thể nhận được DIY 14% từ năm 2023 trở đi.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu