NHỰA BÌNH MINH (HSX: BMP) NGƯỜI THÁI QUẢN LÝ KINH DOANH TỐT VÀ CÔNG BẰNG VỚI CỔ ĐÔNG NHỎ LẺ HƠN

by finandlife11/04/2023 08:41

Kể từ khi người Thái mua hơn 50% cổ phần BMP, doanh thu và lợi nhuận đã tăng hơn 50%. Họ không còn trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8-9%/lợi nhuận sau thuế như trước nữa, mà họ nâng mức độ chi trả cổ tức tiền mặt lên, 99% lợi nhuận sau thuế.

Cổ đông nhỏ lẻ vì thế cũng được hưởng lợi.

Vinamilk (HSX: VNM) tuy đã qua thời kỳ tăng trưởng từ lâu, nhưng họ vẫn chi trả quá nhiều cho đầu tư kém hiệu quả, chi trả cổ tức quá ít cho cổ đông, họ nên nâng tỷ lệ chi trả 75% lợi nhuận sau thuế hiện tại lên 99% như BMP thì sẽ tốt hơn cho nhà đầu tư nhỏ.

Suất sinh lãi cổ tức tiền mặt của BMP thường xuyên duy trì >10%, trong khi đó, VNM chỉ 4%.

Mỗi năm, BMP tạo ra dòng tiền tự do 700 tỷ đồng, công ty đang có tiền mặt ròng hơn 1,200 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường chỉ 5000 tỷ đồng, khá rẻ. Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường phải đạt 7600 tỷ đồng, tiềm năng tăng giá 50%.

 

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

VINAMILK (HSX: VNM) GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TIẾP TỤC SỤT GIẢM TRONG QUÝ 3/2022

by finandlife28/10/2022 22:21

"Everyone has a plan until they get punched in the face." Mike Tyson

Thật lòng mà nói, VNM vẫn là thương hiệu tiêu dùng hàng đầu của VN. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi kết quả sản xuất kinh doanh và giá cổ phiếu để chờ đợi một ngày nào đó mua nó. Nhưng VNM không khỏi làm thất vọng. Theo dõi suốt 5 năm qua, mỗi quý qua đi là một sự thất bại của câu chuyện tăng trưởng. Kết thúc Q3/2022, giá trị vốn cổ phần không những không duy trì mà còn tụt giảm, từ mức 89k tỷ xuống còn 80k tỷ, tương đương giá trị hợp lý giảm từ 43 ngàn đồng/cp xuống 38 ngàn đồng/cp.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 9,350 tỷ đ; 2018 đạt 10,296 tỷ; 2019 đạt 10,227 tỷ; 2020 đạt 10,581 tỷ; 2021 đạt 10,532 tỷ đồng; 4 quý gần nhất chỉ còn 8,800 tỷ đồng. Như vậy trong suốt hơn 5 năm qua, VNM không hề tăng trưởng.

Nếu như vốn hóa thị trường cuối 2017 đạt 300k tỷ đồng, PE 29 lần, vì nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng 5 năm tiếp theo cùng với sự thống lĩnh thị trường của VNM. Đến nay, vốn hóa thị trường đạt 163k tỷ đồng, PE đang 17 lần. Với doanh nghiệp không tăng trưởng, thông thường nhà đầu tư cổ phiếu thuần túy chỉ chấp nhận trả PE 10 lần.

Ngoài yếu tố quá lớn để tăng trưởng, VNM cũng đối mặt không ít thách thức liên quan đến sự tăng trưởng giá nguyên liệu đầu vào, biên lãi gộp đang có xu hướng sụt giảm, gross margin chỉ còn 43% trong 2021, so với mức trung bình 47% trong những năm trước, chưa dừng lại, gross margin chỉ còn 39.5% trong Q3/22. EBITDA margin cũng về mức thấp nhất lịch sử, từ mức trung bình 21% về 18.7%.

Vài năm trở lại đây, những khoản mục đầu tư mới của VNM tỏ ra kém hiệu quả. Nếu vấn đề này không cải thiện trong vài năm tới, rất có thể cổ đông sẽ yêu cầu dùng tiền đó trả cổ tức thay vì đầu tư, khi đó VNM sẽ trả cổ tức mỗi năm khoảng 4,000 đồng/cp. Nếu giá cp về 4x, dividend yield sẽ bắt đầu hấp dẫn người mua mới.

"Khi một doanh nghiệp không còn động lực để tăng trưởng, cách tốt nhất là trả hết cổ tức kiếm được hàng năm cho cổ đông."

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Cổ đông Vinamilk (HSX: VNM) vẫn đang trả giá lớn cho sự không tăng trưởng

by finandlife19/06/2022 09:37

"Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage." Lao Tzu

Thật lòng mà nói, VNM vẫn là thương hiệu tiêu dùng hàng đầu của VN. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi kết quả sản xuất kinh doanh và giá cổ phiếu để chờ đợi một ngày nào đó mua nó. Nhưng VNM không khỏi làm thất vọng. Theo dõi suốt 5 năm qua, mỗi quý qua đi là một sự thất bại của câu chuyện tăng trưởng. Kết thúc Q1/2022, giá trị doanh nghiệp không những không duy trì mà còn tụt giảm, từ mức 116k tỷ xuống còn 99k tỷ, tương đương giá trị hợp lý giảm từ 55 ngàn đồng/cp xuống 47 ngàn đồng/cp.

CỔ ĐÔNG VNM VẪN ĐANG PHẢI TRẢ GIÁ QUÁ LỚN CHO SỰ KHÔNG TĂNG TRƯỞNG.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 9,350 tỷ đ; 2018 đạt 10,296 tỷ; 2019 đạt 10,227 tỷ; 2020 đạt 10,581 tỷ; 2021 đạt 10,532 tỷ đồng. Như vậy trong suốt 5 năm qua, VNM không hề tăng trưởng.

Nếu như vốn hóa thị trường cuối 2017 đạt 300k tỷ đồng, PE 29 lần, vì nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng 5 năm tiếp theo cùng với sự thống lĩnh thị trường của VNM. Đến nay, vốn hóa thị trường đạt 140k tỷ đồng, PE đang 13.8 lần. Với doanh nghiệp không tăng trưởng, thông thường nhà đầu tư cổ phiếu thuần túy chỉ chấp nhận trả PE 10 lần.

Nếu VNM tiếp tục không tăng trưởng được trong những năm tiếp theo, khả năng vài năm tới sẽ chứng kiến, giá cổ phiếu VNM về đầu 5x.

Ngoài yếu tố quá lớn để tăng trưởng, VNM cũng đối mặt không ít thách thức liên quan đến sự tăng trưởng giá nguyên liệu đầu vào, biên lãi gộp đang có xu hướng sụt giảm, gross margin chỉ còn 43% trong 2021, so với mức trung bình 47% trong những năm trước, chưa dừng lại, gross margin chỉ còn 40% trong Q1/22. EBITDA margin cũng về mức thấp nhất lịch sử, từ mức trung bình 21% về 18.7%.

Vài năm trở lại đây, những khoản mục đầu tư mới của VNM tỏ ra kém hiệu quả. Nếu vấn đề này không cải thiện trong vài năm tới, rất có thể cổ đông sẽ yêu cầu dùng tiền đó trả cổ tức thay vì đầu tư, khi đó VNM sẽ trả cổ tức mỗi năm khoảng 4,500 đồng/cp. Nếu giá cp về 4x, dividend yield sẽ bắt đầu hấp dẫn người mua mới.

"Khi một doanh nghiệp không còn động lực để tăng trưởng, cách tốt nhất là trả hết cổ tức kiếm được hàng năm cho cổ đông."

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Cổ đông Vinamilk (HSX: VNM) đang trả giá lớn cho sự không tăng trưởng

by finandlife09/03/2022 10:38

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 9,350 tỷ đ; 2018 đạt 10,296 tỷ; 2019 đạt 10,227 tỷ; 2020 đạt 10,581 tỷ; 2021 đạt 10,532 tỷ đồng. Như vậy trong suốt 5 năm qua, VNM không hề tăng trưởng.

Nếu như vốn hóa thị trường cuối 2017 đạt 300k tỷ đồng, PE 29 lần, vì nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tăng trưởng 5 năm tiếp theo cùng với sự thống lĩnh thị trường của VNM. Đến nay, vốn hóa thị trường đạt 160k tỷ đồng, PE đang 15 lần. Với doanh nghiệp không tăng trưởng, thông thường nhà đầu tư cổ phiếu thuần túy chỉ chấp nhận trả PE 10 lần.

Nếu VNM tiếp tục không tăng trưởng được trong những năm tiếp theo, khả năng vài năm tới sẽ chứng kiến, giá cổ phiếu VNM về đầu 5x.

Ngoài yếu tố quá lớn để tăng trưởng, VNM cũng đối mặt không ít thách thức liên quan đến sự tăng trưởng giá nguyên liệu đầu vào, biên lãi gộp đang có xu hướng sụt giảm, gross margin chỉ còn 43% trong 2021, so với mức trung bình 47% trong những năm trước. EBITDA margin cũng về mức thấp nhất lịch sử, từ mức trung bình 21% về 19%.

Vài năm trở lại đây, những khoản mục đầu tư mới của VNM tỏ ra kém hiệu quả. Nếu vấn đề này không cải thiện trong vài năm tới, rất có thể cổ đông sẽ yêu cầu dùng tiền đó trả cổ tức thay vì đầu tư, khi đó VNM sẽ trả cổ tức mỗi năm khoảng 4,500 đồng/cp. Nếu giá cp về 5x, dividend yield sẽ bắt đầu hấp dẫn người mua mới.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

VINAMILK (HSX: VNM) GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CÓ CHIỀU HƯỚNG SỤT GIẢM

by finandlife02/11/2021 08:07

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu