SACOMBANK (HSX: STB) NGÂN HÀNG ĐANG BẬT TRỞ LẠI MẠNH MẼ, ĐỊNH GIÁ RẺ

by finandlife07/02/2024 13:46

“Bull markets go to people’s heads. If you’re a duck on a pond, and it’s rising due to a downpour, you start going up in the world. But you think it’s you, not the pond.”

Charlie Munger

Nếu như 2016, lợi nhuận sau thuế của STB chỉ 89 tỷ đồng, thì con số đó liên tục tăng lên, đạt 1182 tỷ năm 2017, đạt 1790 tỷ năm 2018, đạt 2455 tỷ năm 2019, đạt 2682 tỷ năm 2020, đạt 3411 tỷ năm 2021, đạt 5041 tỷ năm 2022, đạt 7719 tỷ đồng năm 2023, và dự phóng đạt 10000 năm 2024.

Lợi nhuận liên tục tăng trưởng giúp cải thiện EPS và BV. Định giá cổ phiếu theo đó cũng tăng lên. Nếu như 2018 giá trị hợp lý vốn hóa thị trường chỉ 15 ngàn tỷ, 2019 chỉ 22 ngàn tỷ, 2020 chỉ 25 ngàn tỷ, 2021 chỉ 32 ngàn tỷ, 2022 chỉ 46 ngàn tỷ, thì đến cuối 2023 đã đạt 71 ngàn tỷ, cuối 2024 dự kiến 92 ngàn tỷ.

Cho vay khách hàng đạt 475 ngàn tỷ, tiền gửi khách hàng đạt 510 ngàn tỷ. Vốn hóa thị trường chỉ đang 58 ngàn tỷ.

Giá trị hợp lý cổ phiếu vào cuối 2024 ước đạt hơn 49 ngàn đồng/cp, so với giá thị trường đang 31 ngàn đồng/cp, tiềm năng tăng giá 59%.

Ý tưởng đầu tư:

Mua cổ phiếu ngân hàng đang bật trở lại mạnh mẽ. Đang được định giá rất rẻ so với giá trị thật. Chính thức hoàn thành tái cấu trúc và có thể trả cổ tức tiền mặt từ 2024. Tỷ suất sinh lãi cổ tức tiền mặt 5% và có thể tăng cao hơn từ 2025.

NOT BAD DEAL 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

SACOMBANK (HSX: STB) NGÂN HÀNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ NHẤT ĐỊNH GIÁ RẺ NHẤT

by finandlife12/08/2023 21:23

“Bull markets go to people’s heads. If you’re a duck on a pond, and it’s rising due to a downpour, you start going up in the world. But you think it’s you, not the pond.”

Charlie Munger

Nếu như 2016, lợi nhuận sau thuế của STB chỉ 89 tỷ đồng, thì con số đó liên tục tăng lên, đạt 1182 tỷ năm 2017, đạt 1790 tỷ năm 2018, đạt 2455 tỷ năm 2019, đạt 2682 tỷ năm 2020, đạt 3411 tỷ năm 2021, đạt 5041 tỷ năm 2022, dự phóng đạt 7629 tỷ đồng năm 2023, và đạt mốc hơn 10000 năm 2024.

Tăng trưởng lợi nhuận liên tục giúp cải thiện EPS và BV. Định giá cổ phiếu theo đó cũng tăng lên.

Cho vay khách hàng đạt 454 ngàn tỷ, tiền gửi khách hàng đạt 501 ngàn tỷ. Vốn hóa thị trường chỉ đang 60 ngàn tỷ.

Giá trị hợp lý cổ phiếu vào cuối 2024 ước đạt hơn 55 ngàn đồng/cp, so với giá thị trường đang 32 ngàn đồng/cp, upside hấp dẫn nhất ngành ngân hàng hiện nay.

NOT BAD DEAL

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

SACOMBANK (HSX: STB) FAIR VS PRICE IN THE NEXT 3 YEAR

by finandlife12/03/2022 15:48

“Simplicity is the ultimate sophistication”

Leonardo da Vinci

Tags:

Stocks

Lợi nhuận sau thuế TOP20 ngân hàng niêm yết và UPCOM đạt 35,806 tỷ đồng, tăng 38.2% cùng kỳ

by finandlife07/08/2021 16:45

TOP20 ngân hàng đang niêm yết và đăng ký giao dịch có kết quả kinh doanh quý 2 ấn tượng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 35,806 tỷ đồng, tăng 38.2% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đạt 6,692,123,000,000,000 đồng, tăng 17.8% so với cùng kỳ.

Xu hướng giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả vẫn được duy trì, tổng chi phí hoạt động chỉ còn chiếm 34.6% thu nhập hoạt động, mức thấp kỷ lục. Cùng với đó, ROE liên tục cải thiện, đạt  mức 17.7%, mức cao kỷ lục.

So với cách ngành nghề khác, ngân hàng thương mại dường như là một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn nhất Việt Nam hiện tại, ngoài khả năng tăng trưởng không cần bàn cãi, thì hiệu quả sinh lãi trên vốn chủ sở hữu đang quá cao so với trung bình. 

FINANDLIFE

Tags: , , ,

Economics | Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu