Trong khi, giá trị vốn hóa VCB ngày càng vượt xa giá trị hợp lý, thì các ngân hàng khác đang cho bức tranh ngược lai

by finandlife26/10/2019 22:12

Tags: , , ,

Stocks

VPB ĐẠT 8200 TỶ LNST 4 QUÝ GẦN NHẤT, CAO NHẤT LỊCH SỬ

by finandlife22/10/2019 13:22

 

Trượt 4 quý gần nhất, LNST cổ đông cty mẹ đạt 8200 tỷ, cao nhất lịch sử. Đây là quý thứ 2 liên tiếp tăng trưởng quay trở lại, đánh dấu ROE quay về ngưỡng trên 20%.

Thị giá vẫn đang dưới Fair, upside còn rộng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

PTB don’t sell your stock

by finandlife18/10/2019 08:55

Revenue and Net profit after tax keep going up. Foreigners keep buying more. Don’t sell any stock up to 2021. If holding at this price, your return is 35% annually in the next three years.

Enjoy it. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

CHU KỲ TÂM LÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀO VPB

by finandlife06/10/2019 20:12

Cách nhìn của nhà đầu tư lớn tạo nên giá cổ phiếu ở giai đoạn IPO. Cách nhìn nhà đầu tư nhỏ lẻ ăn theo các Deal chào bán lần đầu khủng tạo ra một chu kỳ suy giảm sau đó. Sự suy giảm này khủng khiếp không khác giai đoạn tăng giá trước thềm niêm yết. Niềm tin bào mòn khi sự thực các yếu tố nền tảng cơ bản tăng trưởng không nhanh chóng như những gì đã tưởng tượng càng làm cổ phiếu mất giá. 

Chu kỳ tâm lý đó chính xác là những gì đã diễn ra ở VPB, các cặp mắt chuyên nghiệp, tính toán kỹ lưỡng khả năng sinh lãi và tiềm năng to lớn các mảng kinh doanh VPB đang khai thác, chấp nhận trả mức giá cao khi chiết khấu lợi ích tương lai về hiện tại. Đó là khi thị giá cổ phiếu tăng tiếp cận với giá hợp lý theo kịch bản tích cực. Sau đó, các kỳ báo cáo không như kỳ vọng kích hoạt chu kỳ suy giảm giá cổ phiếu, mức độ đi xuống không những thấp mà còn rất thấp, đôi lúc còn chiết khấu sâu so với kịch bản cơ bản nhất (Q2/2018 chiết khấu gần 30%, Q2/2019 chiết khấu 25%).

Đây là cơ hội tốt để quan tâm trở lại. Nếu kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, người mua cổ phiếu giai đoạn này có nhiều lợi thế. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

TIME TO BUY FPT TELECOM (UpCOM:FOX)

by finandlife23/09/2019 10:14

Tags: ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu