HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (HSX: CSV) ĐẠT 52 TỶ LNST Q2/2023, SUẤT SINH LÃI CỔ TỨC TIỀN MẶT GẦN 10%/NĂM, TỶ SUẤT SINH LÃI CỔ PHIẾU TẠI MỨC GIÁ HIỆN TẠI KỲ VỌNG 30%/NĂM.

by finandlife29/07/2023 12:06

Tại 30/6/2023, bảng cân đối kế toán lành mạnh, tiền ròng (tiền và tương đương tiền trừ nợ vay ngân hàng) đạt 497 tỷ đồng. Nợ chỉ chiếm 13% tổng tài sản.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu khoảng 4,000 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa chỉ 1,671 tỷ đồng, giá trị thật gấp 2.5 lần.

Việt Nam đang trong giai đoạn tốt cho đầu tư vào ngành hóa chất cơ bản. CSV là doanh nghiệp tốt, nếu nhà nước thoái vốn sẽ là thương vụ hời cho các doanh nghiệp hóa chất lớn cùng ngành thâu tóm.

CSV đang được sở hữu 65% bởi nhà nước. Một doanh nghiệp vững mạnh, bị định giá quá thấp so với giá trị thật. Giao dịch cổ phiếu hàng ngày với thanh khoản kém, dễ dàng neo giá thấp giả tạo.

Nếu nhà nước thoái vốn, đây là mồi ngon cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc, người Thái Lan đang rất năng động tìm kiếm các doanh nghiệp trong ngành cơ bản.

Nếu bỏ ra 1,671 tỷ đồng mua trọn công ty, nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn cực nhanh. Công ty đang có gần 497 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng, không nợ nần gì. Có thể dùng toàn bộ tiền này trả cổ tức. Đội mua lại chỉ bỏ 1,173 tỷ đồng đã có cả công ty. Dòng tiền ròng tự do mỗi năm công ty tạo ra 330 tỷ đồng. Có nghĩa đội mua lại chỉ phải mất 3 năm thu hồi vốn. Từ năm thứ 4 trở đi, cổ máy tạo tiền vẫn hoạt động trong khi vốn đầu tư đã thu hồi đủ.

Thương vụ hời trong giai đoạn hiện này rất rất hiếm hoi, chỉ xuất hiện ở vài doanh nghiệp nhà nước tốt, chưa có chủ rõ ràng.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HÓA CHẤT ĐỨC GIANG (HSX: DGC) KQKD QUÝ 2/2023 ĐẠT 2414 TỶ DOANH THU 843 TỶ LỢI NHUẬN SAU THUẾ THUỘC VỀ CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ

by finandlife21/07/2023 17:02

Kết quả kinh doanh này vượt dự báo của nhiều nhà phân tích, biên lãi gộp có xu hướng cải thiện trở lại trong quý 2, từ 35.9% quý 1 lên 39%.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trượt 4 quý gần nhất đạt 4,082 tỷ đồng.

Bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh, tiền ròng (tiền và các khoản tương đương tiền trừ đi nợ vay) đạt hơn 7,500 tỷ đồng.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường ước đạt 40 ngàn tỷ đồng, tương đương 106,000 đồng/cổ phiếu.

Tiềm năng tăng giá 45%.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

VIETINBANK (HSX: CTG) CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP NHÀ NƯỚC RẺ NHẤT

by finandlife14/07/2023 11:12

Là một trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước đang được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM. CTG tạo ra 17 ngàn tỷ lợi nhuận sau thuế mỗi năm. Vốn chủ sở hữu đạt 113 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đạt hơn 15%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 1.3 triệu tỷ đồng, huy động từ cư dân gần bằng con số đó.

So sánh tương quan định giá và nợ xấu, CTG khá hấp dẫn. P/E chỉ đang ở mức 8.5 lần, trong khi đó BID là 11.8 lần; VCB 16.1 lần. P/B đạt 1.3 lần, trong khi đó, BID đạt 2.2 lần; VCB đạt 3.4 lần. Nợ xấu trên tổng dư nợ của CTG đang ở 1.3%, trong khi đó, BID 1.6% và VCB 0.9%.

Giá cổ phiếu VCB và BID tăng trưởng rất mạnh kể từ đầu năm, trong khi đó, CTG vẫn chưa tăng giá nhiều.

VCB tăng 31% YTD

BID tăng 22.4% YTD

CTG chỉ mới tăng 10% YTD

Investment Theme cho 2024 sẽ là các deal phát hành từ VCB và BID, là việc hoàn thành trích lập dự phòng cao từ CTG, sẽ giúp tăng lợi nhuận, và hỗ trợ tăng giá cổ phiếu.

Để quay về mức trung bình so với BID và VCB, upside của CTG là rất rộng, tiềm năng tăng giá có thể đạt 50%.

NOT BAD DEAL.

FINANDLIFE

Tags: , ,

Stocks

YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) CHỐT CHIA 2980 ĐỒNG CỔ TỨC

by finandlife24/05/2023 10:46

Theo đó, SKV chốt trả cổ tức tiền mặt 2,980 đồng/cp vào ngày 7/6/2023, và tiến hành chi trả vào tài khoản cho nhà đầu tư vào ngày 16/6/2023.

Suất sinh lãi cổ tức 10%/năm.

Trong bối cảnh, NHNN Việt Nam liên tục thực hiện chính sách giảm lãi suất như hiện nay, lãi suất tiết kiệm trong thời gian tới chắc chắn xu hướng giảm. Các doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng như SKV có mức chi trả cổ tức tiền mặt (suất sinh lãi 10%/năm tính trên vốn đầu tư) là hấp dẫn.

Công ty dự kiến đưa vào hoạt động giai đoạn 1 nhà máy mới trong Q4/2023, kỳ vọng sẽ đóng góp thêm doanh số, lợi nhuận từ 2024.

Nếu thuận lợi, lợi nhuận 2024-2025 lợi nhuận sẽ tăng thêm và cổ tức cổ đông nhận được sẽ cao hơn.

Ở khía cạnh M&A, nếu bỏ ra 688 tỷ để mua lại toàn bộ công ty, nhà đầu tư chỉ phải mất 4 năm rưỡi là thu hồi vốn, từ năm thứ 5 trở đi, đó là tiền lời.

Nhà nước đang nắm 51% công ty, thanh khoản cổ phiếu thấp giả tạo là cơ hội để nhà đầu tư mua gom giá rẻ.

NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (HSX: CSV) CHIA CỔ TỨC LẦN 2 NĂM 2022 1000 ĐỒNG

by finandlife21/05/2023 17:17

Ngày chốt quyền 5/6/23, ngày chi trả 26/6/23.

Như vậy, CSV đã chia cổ tức 2022 tổng cộng 2000 đồng/cp, còn 1500 đồng nữa sẽ chia đến hết năm 2023. Tổng cổ tức trên mỗi cổ phiếu đạt 3,500 đồng/năm, suất sinh lãi cổ tức 11.5%, rất cao so với tiền gửi ngân hàng.

Trong năm 2022, CSV ghi nhận 2104 tỷ doanh thu, +33%; 354 tỷ lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, +69%.

Công ty đặt kế hoạch 2023 với 1957 tỷ doanh thu; 216 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương đương EPS cuối năm đạt 4,900 đồng/cp, PEF 6 lần.

CSV đang được sở hữu 65% bởi nhà nước. Một doanh nghiệp vững mạnh, bị định giá quá thấp so với giá trị thật. Giao dịch cổ phiếu hàng ngày với thanh khoản kém, dễ dàng neo giá thấp giả tạo.

Nếu nhà nước thoái vốn, đây là mồi ngon cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc, người Thái Lan đang rất năng động tìm kiếm các doanh nghiệp trong ngành cơ bản.

Nếu bỏ ra 1,330 tỷ đồng để mua trọn công ty, nhà đầu tư sẽ chỉ mất 3 năm thu hồi vốn. Từ năm thứ 4 trở đi, đó là phần lời.

Nếu là nhà đầu tư tài chính thuần túy (người mua 1 ít cổ phiếu và hưởng thành quả nhờ cổ tức), với mức giá cổ phiếu hiện tại, nhà đầu tư sẽ thu về cổ tức ổn định mỗi năm >10% tính trên vốn đầu tư.

Nếu nhà đầu tư biết cách tạo áp lực trong Đại Hội Cổ Đông, mức sinh lãi cổ tức có thể lên đến 18%/năm tính trên vốn đầu tư. Hiện công ty chỉ dùng 50% lợi nhuận để chi trả cổ tức, chi trả 8-10% lợi nhuận để khen thưởng phúc lợi. Nếu cấu trúc theo hướng nâng lương cho người lao động, và giảm trích quỹ khen thưởng phúc lợi xuống (quỹ khen thưởng phúc lợi là một khoản được trích từ lợi nhuận sau thuế, không được hưởng tấm chắn thế, rất bất lợi cho cổ đông). Khi đó, CSV có thể dùng 80% lợi nhuận để trả cổ tức, thì mức sinh lời cổ tức của cổ đông sẽ tăng lên 60-80% so với hiện tại.

Đây là case đầu tư cơ bản hiếm hoi còn sót lại, NOT BAD DEAL

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu