REE KQKD Q3.17

by finandlife27/10/2017 15:49

DTT đạt 1.08k tỷ, tăng 15.4%, LNST đạt 371 tỷ, tăng 51% cùng kỳ. Lũy kế 3 quý, DTT đạt 3.3k tỷ, tăng 41% cùng kỳ, đạt 72% KH năm. LNST đạt 1.04k tỷ, tăng 113% cùng kỳ, đạ 91% KH năm.

EPS ttm đạt 5.4k đồng, giá 35 RẺ.

Kết quả kinh doanh cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng của nhiều nhà phân tích làm giá REE nhảy dựng sau khi ra tin.

Cùng với KQKD tích cực, một số thông tin đồn đoán về việc bãi bỏ quyết định tạm dừng phát điện cạnh tranh ảnh hưởng có lợi cho REE.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HPG KQKD Q3.17

by finandlife27/10/2017 13:38

Tags:

Stocks

PHR KQKD Q3.17

by finandlife25/10/2017 16:26

KQKD PHR khá tương đồng với tin đồn trước đó, EPS ttm đạt gần 5k đồng/cp, P/E chỉ 8 lần, RẺ

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

PNJ KQKD Q3.17

by finandlife23/10/2017 09:55

TT đạt 2.3k tỷ, tăng 16% cùng kỳ, LNST đạt 126 tỷ, tăng% cùng kỳ. Lũy kế 3 quý đầu 2017, DTT đạt 7.75, tăng 31% cùng kỳ, đạt 76% kế hoạch 2017, LNST đạt 504 tỷ, tăng 42% cùng kỳ, hoàn thành 84% kế hoạch năm.

Tổng tài sản tăng, vốn chủ sở hữu tăng 82% cuối 2016, nợ giảm mạnh, bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn trước.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

VPB KQKD Q3.17

by finandlife21/10/2017 11:01

Thu nhập hoạt động đạt 23k tỷ ttm, lợi nhuận trước dự phòng đạt 14.4k tỷ, chi phí dự phòng 7k tỷ, LN trước thue61t đạt 7.5k tỷ.

Điều gì xảy ra nếu chi phí dự phòng chỉ còn 1 vài k tỷ.

ROE cao nhất ngành ngân hàng, đạt trung bình 22%.

Trong báo cáo gần nhất, VCSC Research cho rằng fair VPB ước đạt 55k đồng/cp.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu