After the yield curve inverts — here’s how the stock market tends to perform since 1978

by finandlife15/08/2019 13:23

Mark DeCambre

Tags:

Economics

KQKD QUÝ 2/2019 983 DOANH NGHIỆP

by finandlife07/08/2019 08:38

Hiện có 983 doanh nghiệp niêm yết và UPCOM đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019. Nhìn chung kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn. Không tính ngân hàng, bảo hiểm, và chứng khoán, tổng lợi nhuận các doanh nghiệp quý 2 đạt 48k tỷ đồng, tăng 8%yoy. Tổng lợi nhuận 2 quý đầu năm đạt 88.8k tỷ, tăng 5.6%. Đòn bẩy nợ tiếp diễn xu hướng giảm 5 năm qua, nợ vay /vốn chủ sở hữu đạt 63%, giảm so với 64% cuối 2018.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Tiền nóng chảy vào ròng gần 4000 tỷ đồng trong tháng 7

by finandlife01/08/2019 16:33

Dòng tiền nóng quay trở lại mạnh mẽ từ cuối 2018, giúp thị trường chứng khoán trong nước khá tích cực. Tính toán của FINANDLIFE, chỉ riêng trong tháng 7, dòng tiền này vào gần 4000 tỷ đồng, VNIndex một lần nữa vượt 1000 điểm.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | Psychology

Giá trị danh mục đầu tư công ty chứng khoán toàn thị trường vượt 1 tỷ USD

by finandlife01/08/2019 10:34

Tags:

Economics

Tổng lượng cho vay ký quỹ các công ty chứng khoán đến hết quý 2 đạt 1.55% vốn hóa thị trường

by finandlife31/07/2019 13:54

Tags:

Economics | Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu