Lượng cung lớn cổ phiếu chính là yếu tố rút cạn thanh khoản

by finandlife14/11/2018 22:45

 

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung tính từ đầu 2015 đến hiện tại lên đến 1.2 triệu tỷ đồng, con số kinh khủng khiếp. Tranh thủ thị trường thuận lợi, hàng loạt thương vụ lên sàn, phát hành khủng đã hút khỏi thị trường một con số khổng lồ. Trong khi, tính tổng lượng SBV in giấy bạc thêm cả giai đoạn này chỉ chưa đến 800 ngàn tỷ đồng; vốn lưu động tăng thêm để giữ thanh khoản cổ phiếu cả giai đoạn này chỉ hơn 40 ngàn tỷ đồng, tổng lượng cho vay ký quỹ các công ty chứng khoán cung cấp thêm chỉ chưa đến 30 ngàn tỷ đồng, nước ngoài mua ròng chỉ hơn 52 ngàn tỷ đồng.

Như vậy, lượng tiền thiếu hụt trong thị trường chứng khoán lên đến gần 300 ngàn tỷ đồng. Đây là lý do tại sao thị trường đạt đỉnh khi các thương vụ lớn hoàn thành sứ mệnh niêm yết giá cao và thanh khoản thị trường sau đó dần dần teo tóp.

Tuy nhiên, tăng trưởng trong huy động vốn giúp equity tăng mạnh, debt giảm, cán cân trên bản cân đối kế toán ngày càng nghiêng về hướng vốn chủ, giúp cơ cấu tài chính các doanh nghiệp niêm yết ngày càng lành mạnh hơn, giúp giảm rủi ro tài chính so với trước. 

Rủi ro tài chính các doanh nghiệp giảm so với trước, khủng hoảng tài chính có lẽ không quá đáng ngại như nhiều người nghĩ. Rủi ro còn lại là rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, các diễn biến trade war, giá dầu, Fed nâng lãi suất,… cần được quan sát kỹ. Thị trường giai đoạn tới sẽ là thị trường của những câu chuyện cổ phiếu riêng biệt, không còn tính phổ quát, không còn việc ai bạo margin là người thắng lớn nữa.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Cơ cấu nợ vay giảm 5 năm liên tiếp, sao lại có bong bóng đỗ vỡ?

by finandlife14/11/2018 18:15

Tổng nợ vay các doanh nghiệp niêm yết và OTC giảm mạnh trong 2017 và tiếp tục giảm tính đến quý 3/2018. Sự sụt giảm này chủ yếu nhờ đợt huy động vốn cổ phần thành công rực rỡ của 2017, thị trường chứng khoán thăng hoa, các doanh nghiệp tận dụng tăng vốn cổ phần từ 1.7 triệu tỷ đồng lên 2 triệu tỷ đồng, trong khi đó nợ giảm từ 1.15 triệu tỷ đồng xuống 960 ngàn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm năm thứ 5 liên tiếp, từ 73% năm 2014, xuống 65% năm 2015, xuống 64% năm 2016, xuống 56% năm 2017 và chỉ còn 48% tính đến quý 3/2018.

Không có biểu hiện nào của chu kỳ thịnh vượng bong bóng, cả doanh nghiệp và người dân đang chủ động deleverage (giảm nợ) trước khi lãi suất bắt đầu nhích dần lên.

Vậy mà người ta đang nói về bong bóng đỗ vỡ những năm tới. Hay có điều gì mình không biết?

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Tổng nợ vay các doanh nghiệp cả niêm yết và OTC đến quý 3/2018

by finandlife12/11/2018 17:34

Tags:

Economics

Nợ nần nhóm dễ vỡ thủy sản và bất động sản đến quý 3/2018

by finandlife12/11/2018 17:10

Tags:

Economics

Lượng cho vay ký quỹ đang thấp nhất trong vòng 9 tháng

by finandlife08/11/2018 17:26

Tags:

Economics | Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu