Ngành ngân hàng 6 tháng đầu 2019 - Tín dụng tiếp tục được kiểm soát

by finandlife17/08/2019 18:22

Cho vay và huy động tiếp tục tăng trưởng, nhịp độ tăng trưởng chậm lại theo điều tiết có chủ đích của SBV. Đỉnh tăng trưởng tín dụng rơi vào 2015, sau đó giảm dần, kết thúc quý 2/2019, tốc độ tăng trưởng chỉ còn 12% so với cùng kỳ.

Thu nhập hoạt động và lợi nhuận vào chu kỳ tăng mạnh từ 2017, tốc độ đó vẫn duy trì đến nay.

Chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động tiếp tục giảm, cho thấy hiệu quả hoạt động cải thiện hơn, xu hướng này vẫn tiếp diễn.

Quy mô vốn hóa các ngân hàng niêm yết đang gần 800 ngàn tỷ, tương đương hơn 30 tỷ USD. Trong đó, VCB chiếm chủ yếu (41%).

Nếu loại bỏ VCB, nhóm ngân hàng đang giao dịch dưới giá trị hợp lý.

*** Lưu ý: thống kê dựa trên 9 ngân hàng lớn nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Stocks

After the yield curve inverts — here’s how the stock market tends to perform since 1978

by finandlife15/08/2019 13:23

Mark DeCambre

Tags:

Economics

KQKD QUÝ 2/2019 983 DOANH NGHIỆP

by finandlife07/08/2019 08:38

Hiện có 983 doanh nghiệp niêm yết và UPCOM đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019. Nhìn chung kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn. Không tính ngân hàng, bảo hiểm, và chứng khoán, tổng lợi nhuận các doanh nghiệp quý 2 đạt 48k tỷ đồng, tăng 8%yoy. Tổng lợi nhuận 2 quý đầu năm đạt 88.8k tỷ, tăng 5.6%. Đòn bẩy nợ tiếp diễn xu hướng giảm 5 năm qua, nợ vay /vốn chủ sở hữu đạt 63%, giảm so với 64% cuối 2018.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Tiền nóng chảy vào ròng gần 4000 tỷ đồng trong tháng 7

by finandlife01/08/2019 16:33

Dòng tiền nóng quay trở lại mạnh mẽ từ cuối 2018, giúp thị trường chứng khoán trong nước khá tích cực. Tính toán của FINANDLIFE, chỉ riêng trong tháng 7, dòng tiền này vào gần 4000 tỷ đồng, VNIndex một lần nữa vượt 1000 điểm.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | Psychology

Giá trị danh mục đầu tư công ty chứng khoán toàn thị trường vượt 1 tỷ USD

by finandlife01/08/2019 10:34

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu