VENTURE CAPITAL

by finandlife28/02/2023 08:38

You have two cows.

You sell three of them to your publicly listed company, using letters of credit opened by your brother-in-law at the bank, the execute a debt/equity swap with an associated general offer so that you get all four cows back, with a tax exemption for five cows.

The milk rights of the six cows are transferred via an intermediary to a Cayman Island Company secretly owned by the majority shareholder who sells the rights to all seven cows back to your listed company.

The annual report says the company owns eight cows, with an option on one more.

===

Bạn có hai con bò.

Bạn bán ba con trong số chúng cho công ty đã niêm yết công khai của mình, sử dụng thư tín dụng do anh rể của bạn mở tại ngân hàng, thực hiện một giao dịch hoán đổi nợ/cổ phần với một đề nghị chung có liên quan để bạn nhận lại cả bốn con bò, với một miễn thuế cho năm con bò.

Quyền sử dụng sữa của sáu con bò được chuyển giao thông qua một trung gian cho Công ty Đảo Cayman thuộc sở hữu bí mật của cổ đông lớn, người này đã bán quyền đối với tất cả bảy con bò cho công ty niêm yết của bạn.

Báo cáo hàng năm cho biết công ty sở hữu tám con bò, với tùy chọn mua thêm một con nữa.

Tags:

Economics | StoriesofLife

YOU HAVE 2 COWS :)

by finandlife28/02/2023 08:28

Tags:

Economics | StoriesofLife

STOCK SELECTION FRAMEWORK CFA

by finandlife29/12/2022 15:47

Tags:

StoriesofLife

Kinh doanh cá mòi :D

by finandlife02/12/2022 20:15

Nhiều câu chuyện kinh doanh trong thời tiền rẻ khá khó hiểu, nó kiểu bên dưới. Nó có thể vô lý, nhưng nó lại works trong 1 giai đoạn khá dài.

Hai người bạn gặp nhau trên phố, Joe hỏi Sam có gì mới không. “Ồ,” anh ta trả lời, “Tôi vừa kiếm được một thùng cá mòi ngon.”

Joe: Tuyệt, tôi thích cá mòi. Tôi sẽ lấy một ít. Chúng bao nhiêu tiền?

Sam: $10,000 một hộp.

Joe: Cái gì! Làm thế quái nào một hộp cá mòi có thể có giá 10.000 đô la?

Sam: Đây là những con cá mòi lớn nhất thế giới. Loại thuần chủng. Được đánh bắt bằng lưới chứ không phải câu; lấy xương bằng tay; được ủ với dầu ô liu thượng hạng. Và nhãn được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng. Chúng là món hời ở mức 10.000 đô la.

Joe: Nhưng ai sẽ ăn cá mòi 10.000 đô la?

Sam: Ồ, người ta không ăn cá mòi; họ kinh doanh cá mòi.

Oaktree capital management

Tags:

StoriesofLife

We may be at the end of the bear market, says J.P. Morgan strategists

by finandlife24/06/2022 08:11

This is due to investors holding way too much cash with levels close to 40% - the highest level in a decade.

J.P. Morgan tracks a metric based on holdings of stocks, bonds and cash that’s outside of central banks and commercial lenders.

J.P. Morgan’s pro-risk stance hasn’t worked out so far this year. Despite this, the bank’s strategists remain optimistic on stocks, even as the S&P 500 plunged into a bear market.

J.P Morgan

Tags:

StockAdvisory | StoriesofLife

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu