Chỉ số tham lam sợ hãi về vùng thấp nhất lịch sử

by finandlife14/03/2020 14:30

Tags:

Psychology | StoriesofLife

WHY PROP TRADING ACCOUNTS BUY HIGH SELL LOW?

by finandlife25/02/2020 11:18

Tags: ,

Psychology | StoriesofLife

Fear Greed Index End of 2019

by finandlife17/01/2020 09:02

Tags:

Psychology | StoriesofLife

2020 có thể là năm tích lũy cuối cho chu kỳ mới từ 2021

by finandlife11/01/2020 23:24

2020 là năm tích lũy tiếp theo, rất có thể là năm tích lũy cuối cùng cho một chu kỳ mới từ 2021. Định giá cổ phiếu đẩy lên đỉnh điểm vào 2017, cùng với hàng loạt thương vụ IPO và phát hành khủng đã tràn ngập nguồn cung làm thị trường bước vào chu kỳ suy giảm giá cả vào 2018. Từ 2019, chu kỳ tích lũy tăng trưởng bắt đầu, quá trình tích lũy cần thêm thời gian, kỳ vọng 2020 là năm tích lũy cuối cùng cho một chu kỳ mới từ 2021.

Định giá cổ phiếu hiện không còn quá cao, đang khá hợp lý, suất sinh lãi trung bình mỗi năm có thể đạt 13%. Điểm tích cực là áp lực thanh khoản giảm mạnh đến cuối 2019, 2020 thị trường dễ dàng hơn với những con sóng, bù lại thị trường biến động có thể lớn hơn 2019.

Nhìn chung thị trường sẽ tăng trưởng khỏe mạnh từ 10-16% trong 2020. Khó có thể kỳ vọng kiếm tiền dễ dàng.

HAPPY NEW YEAR!

FINANDLIFE

Tags: ,

Psychology | StockAdvisory | StoriesofLife

Chỉ số tham lam sợ hãi lần đầu đi vào vùng Sợ Hãi sau gần 3 tháng

by finandlife14/12/2019 10:19

 

Đóng của phiên thứ 6 ngày 13/12, Chỉ số tham lam sợ hãi đóng ở 38, chính thức đi vào vùng sợ hãi sau nhiều tháng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh khi mùa Giáng Sinh đến gần, cùng với suất sinh lợi ngày càng kém của Equity và thanh khoản suy giảm là những nhân tố chủ yếu gây nên tâm lý bi quan.

Điểm tích cực là dòng tiền thực chất vẫn âm thầm chảy vào thị trường, nhóm cổ phiếu midcap khó suy giảm.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu