TIỀN NÓNG

by finandlife20/11/2019 14:33

Tags:

Psychology | StoriesofLife

Chỉ số tham lam sợ hãi đang vùng chuyển tiếp từ trung tính sang tham lam

by finandlife09/11/2019 09:15

 

Chỉ số tham lam sợ hãi kết phiên giao dịch 08/11/2019 ở 60, tức mức cao nhất trong vòng 8 tháng. Đây là vùng chuyển tiếp từ “trung tính” sang “tham lam”.

Sự cải thiện này đến từ cả yếu tố nền tảng cơ bản và giao dịch thị trường tích cực. Dòng tiền tiếp tục chảy vào ròng ổn định cho thấy đà tăng trưởng rất bền vững.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

Chỉ số tham lam sợ hãi 18/10 đóng ở 53, cải thiện khá vững

by finandlife20/10/2019 10:24

Chỉ số tham lam sợ hãi 18/10 đóng ở 53, vùng trung tính, không tham lam cũng chẳng sợ hãi. Chỉ số này cải thiện khá vững chắc trong 3 tháng qua. Dòng tiền thật vẫn tiếp tục chảy ròng ổn định vào thị trường, trái ngược với những thông tin xấu từ nền kinh tế Trung Quốc khá xấu, HongKong bất ổn, tiền đang rút ròng khỏi Châu Á.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

KHỐI NỘI MUA RÒNG HƠN 4 NGÀN TỶ TỪ ĐẦU THÁNG 8

by finandlife16/10/2019 16:31

Lượng tiền trong nền kinh tế đang khá dồi dào, bond yield liên tục giảm. Bất chấp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 4 ngàn tỷ kể từ đầu tháng 8 đến nay, nhà đầu tư trong nước vẫn hấp thụ tốt.

Thị trường đang ở ngưỡng kháng cự tâm lý rất nhạy cảm, mốc 1000 điểm. Ở ngưỡng này, dòng tiền trong nước vẫn đang khá ổn đủ để duy trì, nếu nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng trong thời gian tới, sẽ có happy ending. 

FINANDLIFE 

Tags:

Psychology | StoriesofLife

CHỈ SỐ THAM LAM SỢ HÃI CẬP NHẬT ĐẾN 25/9/2019

by finandlife26/09/2019 08:56

Tags:

Psychology | StoriesofLife

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu