Top Upgrade kỳ review Quý 3/2016

by finandlife22/11/2016 15:50

Danh mục TOP UPGRADE của chúng tôi tăng 4.43% trong kỳ vừa qua, cao hơn mức tăng 2.24% của VNIndex và mức giảm 2.46% của HNXIndex. Như vậy, danh mục TOP UPGRADE của chúng tôi đã kéo dài thành tích chiến thắng thị trường (Outperformance) lên quý thứ 8 liên tiếp.

Để xem lại lịch sử các kỳ trước, mời anh chị click vào link Đầu tư theo danh mục TOP UPGRADE

Để biết danh sách kỳ này, anh/chị/các bạn vui lòng liên hệ với chuyên viên phụ trách TOP UPGRADE của chúng tôi.

 

Email: topup.customers@gmail.com

 

Trân trọng,  

FINANDLIFE

Tags:

StockAdvisory | Stocks

TIME TO BUY_Nov 2016

by finandlife07/11/2016 08:47

Wake me up when spring comes

 

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StockAdvisory

Chuyện quái gì thế?

by Michael13/10/2016 17:17

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao, FA yếu chạy mải miết 1 tuần qua. Performance nhóm này đã rút ngắn lại đáng kể, chỉ còn âm 7.1% 6 tháng.

ROS, TCH, FLC, HHS, BCG, HNG…

 

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StockAdvisory

30 phút cuối, 35 triệu cổ phiếu trao tay

by finandlife11/10/2016 14:56

Chuyên viên TA của chúng tôi bảo “ngon dồi.”

Một vài Brokers theo dõi nhận định các công ty chứng khoán và xây dựng model dự báo dựa trên nhận định này. Phiên 10/10/2016, ma trận nhận định như sau:

 

 

Đến hẹn lại lên...

FINANDLIFE

Tags:

StockAdvisory

CNTT 10/10/2016

by Michael10/10/2016 17:28

Tags:

StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu