Chỉ số tham lam sợ hãi quay trở về vùng hợp lý|Fear Greed Index back to normal

by finandlife14/07/2020 17:30

Tags:

Psychology | StoriesofLife

CHỈ SỐ THAM LAM SỢ HÃI LÊN VÙNG CAO NHẤT KỂ TỪ 2018

by finandlife24/05/2020 19:02

Tags: ,

Psychology | StoriesofLife

Chỉ số tham lam sợ hãi cải thiện mạnh nhưng vẫn trong trạng thái sợ hãi-Fear and Greed Index has improved but still in fear zone

by finandlife30/04/2020 07:21

 

Mặc dầu đã hồi phục khá mạnh kể từ 31/3 nhưng chỉ số tham lam sợ hãi vẫn chỉ ở mức 33, tức vùng sợ hãi, sau khi có 1 vài phiên hưng phấn giúp hồi phục lên vùng trung tính trong tuần này. Chỉ số này về vùng sợ hãi cùng cực, đồng nghĩa khả năng có thể hồi phục mạnh bất cứ lúc nào, và điều đó đã diễn ra, tuy vậy, 1 tháng bounce back vừa qua dường như chỉ đủ để giúp nhà đầu tư bớt sợ hơn, chửa đủ giúp vượt hẳn lên trạng thái tham lam.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng, tổng giá trị bán ròng 1 tỷ USD kể từ giữa 2019, một lượng khủng khiếp vốn bị rút ra khỏi thị trường, ở chiều ngược lại, margin loan tăng lên, và gần đây, lượng đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ và BOM mua lại cổ phiếu của công ty mình, tổng giá trị lên đến hơn 10 ngàn tỷ đồng, đây là lượng tiền đủ lớn để trung hòa dòng vốn rút ra. Một điểm mới thú vị là lượng tiền fresh, kỳ vọng lượng tiền này sẽ dẫn dắt.

= ====

Although the recovery has been quite strong since March 31, the Fear and Greed Index is still at 33, the fear zone, after a few exciting sessions to help recover to the neutral zone this week. This index is in the extreme fear zone, meaning the possibility of a strong recovery at any time, and that happened, however, the last 1 month bounce back seems to be just enough to help investors decrease the fear, it’s not enough to change to greedy state.

Foreign investors continue to be net sellers, total net selling value of 1 billion USD since mid-2019, a tremendous amount of capital was withdrawn from the market, in the opposite direction, margin loan increased, and recently, the registered shares buy back and BOM which totals up to more than 500 million USD (12 trillion dong), this amount of money enough to neutralize the capital outflows. An interesting new point is fresh money, which is expected to lead.

FINANDLIFE

Tags:

StockAdvisory | StoriesofLife

Chỉ số đo mức độ bán cắt lỗ đang ở vùng cao nhất lịch sử

by finandlife26/03/2020 20:49

Áp lực gì đó đã khiến nhà đầu tư bán chấp nhận lỗ và thoát khỏi thị trường. Đo lường mức độ này cho thấy, hiện tại vượt cả giai đoạn suy giảm cực shock đầu 2018, và còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

 

Cùng với đó, chỉ số tham lam sợ hãi đo tâm lý nhà đầu tư cho thấy tình trạng sợ hãi cùng cực, dữ liệu lịch sử cho thấy chỉ số này đang về vùng thấp nhất, cho thấy sự kinh hãi khủng khiếp. 

FINANDLIFE

Tags: ,

Psychology

Chỉ số tham lam sợ hãi về vùng thấp nhất lịch sử

by finandlife14/03/2020 14:30

Tags:

Psychology | StoriesofLife

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu