ETF Review Sep 2017

by Technician05/09/2017 08:42

Kết quả dự báo rebalancing của SSI

Tags: , , ,

Economics | Stocks

[ETF] Merger or Takeover constituent

by Finandlife25/07/2017 10:08

7.3.1 If the effect of a merger or takeover is that one constituent in the FTSE Vietnam Index Series is absorbed by another, the resulting company will remain a constituent in the index, and a vacancy will be created. This vacancy will not be replaced until the next quarterly review.

trường hợp này, giả sử bhs đang nằm trong ds, thì khi bị take over, thì cp bị khuyết đó, quỹ nó ko add vào cp mới cho đến kỳ review tới

nếu SBT chưa ở trong rổ thì khi loại BHS nó sẽ thay ngay bang SBT nếu SBT đủ điểu kiện

FTSE

• If an index component merges with or takes over a non-index component:

– If the surviving stock meets the index requirements (for country/sector, market capitalisation and free-float), it will remain in the index and its shares (if the share change is greater than 10%) and float will be adjusted according to the terms of the merger/takeover.

– If the surviving stock does not meet the index requirements (for country/sector, market capitalisation and free-float), it will be deleted immediately from the index.

vaneck sẽ múc them sbt

Vaneck

 

Phan Minh Duc, Analyst, ETF Specialist, Fuji Team

Tags:

Economics | StockAdvisory

VNM ETF Feb 2017

by Finandlife07/03/2017 08:48

Dự báo trước đó

Phan Minh Đức, Analyst

Tags:

Stocks

FTSE ETF Review Feb 2017

by Finandlife27/02/2017 11:07

 

Dự báo trước đó:

Kịch bản 1:

Kịch bản 2:

VNM ETF nhiều khả năng sẽ add GTN loại ITA

 

Phan Minh Đức, Senior Analyst

Tags:

StockAdvisory | Stocks

FTSE ETF Review Dec 2016

by Finandlife02/12/2016 17:25

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu