Nền cao của 2017 làm mọi thứ trở nên kém lung linh hơn trong 2018

by finandlife24/03/2019 12:18

Nếu như 2017, doanh nghiệp niêm yết có sự upgrade trên diện rộng, thì 2018 lại bị hit, chủ yếu do nền cao của 2017. Mức độ upgrade chỉ dưới 50% trong tất cả doanh nghiệp niêm yết, cả yếu tố về giao dịch và nền tảng cơ bản (Fundamentals) đều đi xuống trong 2018.

Rồi đến lượt cái nền yếu của 2018 lại giúp upgrade có thể tốt hơn cho 2019.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StoriesofLife

Thị trường cần ổn định để phát triển

by finandlife19/03/2019 16:54

Đang giai đoạn ổn sau 2018 biến động quá lớn.

Tags: ,

Psychology | StoriesofLife

Chỉ số tham lam sợ hãi ngày 15/3/2019

by finandlife15/03/2019 16:51

Chỉ số tham lam sợ hãi lên 65, vùng tham lam vừa phải, tăng 3 điểm so với 1 tuần trước đó, và tăng kha khá so với 1 tháng và 3 tháng trước đó (trước đó chỉ số tham lam sợ hãi ở vùng trung tính). Sự cải thiện này phần lớn được dẫn dắt bởi yếu tố giao dịch hơn là yếu tố nền tảng cơ bản.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

Fear Greed Index and in-flow up to 8/3/2019

by finandlife09/03/2019 11:48

Tags: ,

Psychology | StockAdvisory

Chứng khoán Việt chào đón sự quay trở lại của dòng tiền nóng

by finandlife02/03/2019 11:22

Dòng tiền nóng đội nón ra đi trong 2018 là nguyên nhân chính làm thị trường èo uột, thanh khoản giảm thấp.

Đầu 2019, bất ngờ dòng tiền này quay trở lại, thanh khoản thị trường sôi động, chỉ số VNIndex bất ngờ tăng 11.5% chỉ trong 2 tháng, nhiều nhà đầu tư trong nước không khỏi ngỡ ngàng.

FINANDLIFE

Tags: ,

Psychology | StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu