Chỉ số tham lam sợ hãi 45 - vùng trung tính, xu hướng cải thiện so với 1 tuần trước

by finandlife30/04/2019 11:40

Tags:

Psychology

Chỉ số tham lam sợ hãi đang chuyển động từ vùng trung lập sang sợ hãi

by finandlife19/04/2019 21:34

Dòng tiền không vào vì sợ thời kỳ trống thông tin "sell in may". Áp lực giảm điểm lớn hơn sức mạnh đẩy giá.

Tuần sau là tuần cuối trước kỳ nghỉ lễ dài, thanh khoản sẽ thấp, thị trường xanh, ít ai kiếm lời đáng kể

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

Tâm lý thị trường nhìn chung thận trọng nhưng dòng tiền vẫn chảy vào ổn định

by finandlife04/04/2019 17:38

Dòng tiền tiếp tục chảy ổn định vào thị trường, chưa có một sự xáo trộn nào quá lo ngại.

Tuy sức mạnh tăng giá không còn áp đảo so với sức mạnh giảm điểm như trước, nhưng sức mạnh tăng điểm vẫn lớn hơn.

Tâm lý nói chung của thị trường hiện tại kém hơn so với 1 tháng trước, lượng người nghi ngờ thị trường crash như tháng 4/2018 đang khá nhiều.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

Tiền nóng tiếp tục chảy vào thị trường tháng 3, nhưng mức độ giảm dần

by finandlife30/03/2019 11:40

Tags: ,

Economics | Psychology

Chỉ số tham lam sợ hãi kết tháng 3 ở 52, vùng trung lập

by finandlife30/03/2019 10:23

Chỉ số tham lam sợ hãi sau khi đạt đỉnh 67 vào ngày 18/3 đã liên tục suy giảm. Đóng cửa tháng 3, chỉ số này ghi nhận ở mức 53, vùng trung tính. Điều này cho thấy diễn biến tâm lý thị trường đã nhanh chóng chuyển từ tham lam sang trung lập. Thị trường bắt đầu nhạy cảm hơn với tin xấu, dòng tiền rút ra bớt và thanh khoản suy giảm, nguy cơ sụt giảm mạnh, nếu thị trường có tin tức bất lợi, người chơi đang khá thận trọng và sẵn lòng cutloss, rút chạy.

Chào tháng 4/2019.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu