Chỉ số đo mức độ bán cắt lỗ đang ở vùng cao nhất lịch sử

by finandlife26/03/2020 20:49

Áp lực gì đó đã khiến nhà đầu tư bán chấp nhận lỗ và thoát khỏi thị trường. Đo lường mức độ này cho thấy, hiện tại vượt cả giai đoạn suy giảm cực shock đầu 2018, và còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

 

Cùng với đó, chỉ số tham lam sợ hãi đo tâm lý nhà đầu tư cho thấy tình trạng sợ hãi cùng cực, dữ liệu lịch sử cho thấy chỉ số này đang về vùng thấp nhất, cho thấy sự kinh hãi khủng khiếp. 

FINANDLIFE

Tags: ,

Psychology

UDINDEX 11/6/2019

by finandlife11/06/2019 16:36

Tags:

Psychology

Tâm lý thị trường nhìn chung thận trọng nhưng dòng tiền vẫn chảy vào ổn định

by finandlife04/04/2019 17:38

Dòng tiền tiếp tục chảy ổn định vào thị trường, chưa có một sự xáo trộn nào quá lo ngại.

Tuy sức mạnh tăng giá không còn áp đảo so với sức mạnh giảm điểm như trước, nhưng sức mạnh tăng điểm vẫn lớn hơn.

Tâm lý nói chung của thị trường hiện tại kém hơn so với 1 tháng trước, lượng người nghi ngờ thị trường crash như tháng 4/2018 đang khá nhiều.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

Thị trường cần ổn định để phát triển

by finandlife19/03/2019 16:54

Đang giai đoạn ổn sau 2018 biến động quá lớn.

Tags: ,

Psychology | StoriesofLife

Fear Greed Index and in-flow up to 8/3/2019

by finandlife09/03/2019 11:48

Tags: ,

Psychology | StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu