DƯ NỢ MARGIN TRÊN TIỀN GỬI NHÀ ĐẦU TƯ VỀ VÙNG THẤP NHẤT KỂ TỪ Q4/2020

by finandlife26/07/2022 08:20

“If you’re going through hell, keep going.” Winston Churchill

Tags:

Psychology

Tổng lượng cho vay ký quỹ các công ty chứng khoán đến hết quý 2 đạt 1.55% vốn hóa thị trường

by finandlife31/07/2019 13:54

Tags:

Economics | Psychology

Lượng cho vay ký quỹ đang thấp nhất trong vòng 9 tháng

by finandlife08/11/2018 17:26

Tags:

Economics | Psychology

Khi nào mới hết cận biên?

by finandlife15/10/2018 09:06

Biến động thị trường VN quá lớn so với các thị trường phát triển Âu Mỹ, hay cả đang phát triển như Thái Lan, Indonesia.

Độ biến động MẠNH sẽ tạo áp lực cháy tài khoản oan cho nhà đầu tư nghiện margin tỷ lệ lớn, vì thị trường thường có những crash ngắn hạn khủng khiếp.

Tác giả từng làm công nhân tài chính giúp nhà đầu tư ước lượng sức ép này. Bằng biến ngẫu nhiên tăng giảm trong range -7% đến 7%, margin tỷ lệ 5:5. Nghiên cứu kết luận “lợi ích được đẩy mạnh từ margin không đủ bù đắp phần thiệt hại khi thị trường ngẫu nhiên rơi vào trạng thái giảm mạnh. Trong năm, nhà đầu tư thường xuyên rơi vào trạng thái vi phạm tỷ lệ ký quỹ duy trì, bị call và nhiều trường hợp bị cháy hoàn toàn.”

Người đánh cá nào cũng mong sóng yên biển lặng để giương buồm ra khơi. Khi biển động dữ dội, thầm ước “khi nào VN mới hết cận biên”.

FINANDLIFE 

Tags:

Economics

Tổng dư nợ margin giảm mạnh trong quý 3/2016

by finandlife27/10/2016 08:23

Tổng dư nợ cho vay ký quỹ đến cuối quý 3/2016 tại các công ty chứng khoán đạt 18,143 tỷ đồng, thấp hơn 28% so với cuối quý 2 và thấp hơn  1.2% so với cuối quý 1.

Lượng dư nợ margin trong quý 3 giảm hơn 7 ngàn tỷ, cùng với lực bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại, phần nào lý giải thị trường khá ảm đạm trong quý vừa qua. 

FINANDLIFE 

Tags:

Economics

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu