Chỉ số tham lam sợ hãi cải thiện mạnh 15/2/2019

by finandlife17/02/2019 16:03

Tags: ,

Psychology

Time to buy mid-term again Jan 2019

by finandlife19/01/2019 22:17

Tags:

Psychology

Chỉ số tham lam sợ hãi 16/1/19 ở 35 vùng sợ hãi

by finandlife16/01/2019 17:23

Tags:

Psychology

Tự doanh vs Index

by finandlife04/01/2019 17:12

Tags:

Psychology

Chỉ số tham lam sợ hãi 2018 – một năm nhìn lại

by finandlife29/12/2018 21:52

Kết năm 2018, chỉ số tham lam sợ hãi đóng ở 42 (trung tính), cải thiện đáng kể so với 17 (sợ hãi quá mức) 1 tháng về trước. So với cùng kỳ này 1 năm về trước, chỉ số lúc đó đóng ở 73 (tham lam).

Chỉ số tham lam sợ hãi mất điểm mạnh trong 2018, đến cả từ yếu tố nền tảng cơ bản xấu đi và cả yếu tố giao dịch. Trong lúc, chỉ số nền tảng cơ bản cuối 2017 đóng ở 87 và yếu tố giao dịch đóng ở 60, thì 2 chỉ số này hiện nay chỉ 43 và 40.

Điểm trừ to tướng là nền tảng cơ bản hiện nay kém xa cuối 2017. Do vậy, sẽ rất khó có điều thần kỳ nào trong 2019.

Chúc nhà đầu tư kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu