ACB ước lãi tăng 59% trong 2017

by finandlife17/01/2018 13:06

Tags:

Stocks

ACB thu nhập lãi thuần tăng 20%

by finandlife15/01/2018 08:48

Thu nhập lãi thuần tăng 20% trong 2017. Bắt đầu chu kỳ tăng tốc.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

So sánh ACB TCB VPB

by finandlife28/12/2017 08:09

Tiền mặt và tiền gửi NHNN, ACB cao hơn rất nhiều so với TCB và VPB

Cho vay các tổ chức tín dụng khác, TCB trùm

Position trái phiếu TCB trùm

Cho vay chưa bao giờ ACB thấp hơn TCB và VPB

Phân theo nhóm nợ, ACB quá hạn chỉ 1.2%, TCB 3.2%, VPB 1.6%

Tài sản cố định 3 ông đều ngang ngang nhau

Lãi dự thu các kiểu ACB thấp nhất

Ngược với cho các tổ chức tín dụng khác vay cao, thì vay từ các tổ chức tín dụng khác cũng cao cho trường hợp TCB

Tổng tiền gửi chưa bao giờ TCB và VPB vượt mặt ACB

Tiền gửi không kỳ hạn TCB và VPB same same nhau, VPB không bằng

VPB chuộng hình thực huy động qua giấy tờ có giá nhất, tiếp đó là TCB, ACB không đáng kể

Vốn chủ sở hữu VPB trùm, TCB kế, ACB chỉ 15k tỷ (vì chưa 1 lần tăng vốn trong nhiều năm)

Thu nhập lãi không ai sánh bằng ACB

Thu nhập dịch vụ TCB trùm

Chi phí sử dụng vốn ACB mắc mỏ hơn, nên thu nhập lãi thuần lại kém hơn 2 ông nội kia

Dự phòng các kiểu (của để giành) ACB gấp 3 lần TCB và VPB

 

FINANDLIFE 

Tags: , ,

Stocks

ACB tăng trưởng tín dụng 18% sau 10 tháng

by finandlife20/11/2017 21:11

Tags: ,

Stocks

ACB dự kiến KQKD quý 3.2017

by finandlife07/10/2017 19:08

Thông tin thị trường đang cho rằng ACB sẽ đạt 1.8k tỷ LNST 3 quý 2017, có nghĩa riêng quý 3 đạt 800 tỷ, tăng 140% so với cùng kỳ 2016.

Trong bối cảnh cả ngành ngân hàng đang vào mùa kinh doanh thuận lợi, ACB cũng tích cực trích lập dự phòng mạnh mẽ trong nhiều năm qua, không khó để dự báo triển vọng ngân hàng này.

Dự báo LN 2018 ước đạt 5.5k tỷ, EPS=4.5k, upside của cổ phiếu này còn rộng.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu