Techcombank (HSX: TCB) lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 đạt 5,298 tỷ đồng +22% yoy

by finandlife03/11/2022 13:06

Tags:

Stocks

TIME TO BUY TCB VPB

by finandlife29/07/2022 09:10

“It always seems impossible until it’s done.” Nelson Mandela

Tags: ,

Stocks

Techcombank (HSX: TCB) lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 đạt 5,505 tỷ đồng +25% yoy

by finandlife28/04/2022 15:13

 

Techcombank (HSX: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022, theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 5,505 tỷ đồng, +25% yoy.

Các chỉ tiêu an toàn và hiệu quả vẫn duy trì rất tốt. Tỷ lệ nợ xấu chỉ 0.7%. CASA tiếp tục duy trì ở mức rất cao, 47%. Chi phí hoạt động ổn định, ở mức 30% thu nhập hoạt động.

ROE đạt xấp xỉ 20%.

Đợt giảm điểm tháng qua của thị trường đã đẩy giá cổ phiếu TCB về vùng thấp nhất trong 1 năm qua. Giá cổ phiếu giảm mạnh đột ngột trong khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tích cực mở ra cơ hội MUA mới. EPS TTM đạt 5,453 đồng, PE chỉ 7.7x; PB 1.5x.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Lợi nhuận sau thuế TOP20 ngân hàng niêm yết và UPCOM đạt 35,806 tỷ đồng, tăng 38.2% cùng kỳ

by finandlife07/08/2021 16:45

TOP20 ngân hàng đang niêm yết và đăng ký giao dịch có kết quả kinh doanh quý 2 ấn tượng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 35,806 tỷ đồng, tăng 38.2% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đạt 6,692,123,000,000,000 đồng, tăng 17.8% so với cùng kỳ.

Xu hướng giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả vẫn được duy trì, tổng chi phí hoạt động chỉ còn chiếm 34.6% thu nhập hoạt động, mức thấp kỷ lục. Cùng với đó, ROE liên tục cải thiện, đạt  mức 17.7%, mức cao kỷ lục.

So với cách ngành nghề khác, ngân hàng thương mại dường như là một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn nhất Việt Nam hiện tại, ngoài khả năng tăng trưởng không cần bàn cãi, thì hiệu quả sinh lãi trên vốn chủ sở hữu đang quá cao so với trung bình. 

FINANDLIFE

Tags: , , ,

Economics | Stocks

Why Foreign Investors love Vietnam Banking Stock?

by finandlife01/03/2021 17:40

Tags: , , ,

Economics | Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu